/Files/images/01_renata_yurvna/САМОВРЯДУВАННЯ.gif

/Files/images/00_2022-23/изображение_viber_2022-10-06_11-26-13-949.jpg

/Files/images/00_2022-23/изображение_viber_2022-10-12_09-23-44-710.jpg /Files/images/00_2022-23/изображение_viber_2022-10-12_09-57-34-194.jpg

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧКОМ
НВК "ШИРОКІВСЬКА ЗОШ I-II СТУПЕНІВ - ДНЗ"

І. Загальні положення

1.Учнівське самоврядування регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України "Про освіту", "Про громадські організації", Статуту школи.

2. Врядування пропагує дружні відносини та співпрацює з різними громадськими об`єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності;співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета і завдання шкільного органу самоврядування

1. Різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись,самореалізуватись на благо собі, одноліткам, школі, власній родині, своїй малій батьківщині,народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил та законів школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5. Прагнути узгодженості і балансу інтересів між учнями і дорослими.

ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування.

Права і обов`язки.

1. Вищим органом учнівського врядування школи є учнівська конференція, яка скликається один раз на рік.

2. Керівні функції учнівського врядування виконує засідання учнівського комітету, яке проводиться раз на місяць.

3. Виконавчим органом учнівського врядування є учком, який обирається на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4. Структуру та склад органів учнівського врядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

5. Голова учнівського колективу може бути учень 8 - 9 класу, який обирається відкритим голосуванням вчителів та учнів школи.

6. Форми діяльності центрів визначаються на засіданнях учкому.

Учком

- бере участь у складанні річного плану роботи школи;

- координує роботу класів, доводить до них конкретні завдання діяльності;

- контролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

- приймає рішення з найважливіших питань життя школи у межах своєї компетентності;

- вносить пропозиції адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та виховання;

- бере участь в організації невідкладної допомоги відстаючим учням;

- веде контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог у школі;

- проводить заходи з розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров`я, фізичного удосконалення, пропаганди здорового способу життя;

- організовує роботу центрів, учнівських малих ініціативних груп, клубів тощо.

Основні напрями діяльності органів учнівського самоврядування:

1. Старостат /Files/images/00_2022-23/изображение_viber_2022-10-12_09-24-05-223.jpg

-веде контроль за виконанням рішень шкільного парламенту класними колективами;

- сприяє підвищенню інтересу учнів до життя школи;

- координує роботу класів , доводить до них конкретні завдання діяльності;

- сприяє забезпечує участь учнів у різноманітній змістовній діяльності колективу;

- бере участь в управлінні справами школи.

2.Навчальна комісія /Files/images/00_2022-23/изображение_viber_2022-10-12_09-27-13-866.jpg

Голова - Ковач Сергій
Заступник - Порада Дарина

- проводить роботу з вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання;

- організовує консультаційну допомогу з предметів;

- бере участь у проведенні предметних тижнів, місячників, олімпіад, конкурсів;

- контролює виконання домашніх завдань, ведення щоденників;

- веде боротьбу з пропусками уроків;

- залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;

- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів;

- бере участь у підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання);

- збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі.

3.Комісія дисципліни і порядку /Files/images/00_2022-23/изображение_viber_2022-10-12_09-27-13-675.jpg

Голова - Клювак Анюта
Заступник - Роман Крістіна Ів.

- забезпечує захист прав та інтересів учнів;

- організовує допомогу дітям-інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам;

контролює дотримання дисципліни учнями в позаурочний час;

- організовує чергування учнів по школі та під час проведення свят, масових заходів, вечорів відпочинку;

- контролює та оцінює чергування по класах;

- контролює дотримання учнями Статуту школи (Правил внутрішкільного розпорядку учнів);

- контролює відвідування учнями школи;

- надає допомогу педагогічному колективу у вивченні свідомої дисципліни;

- організовує змагання за високу організованість класу, відсутність факторів порушення дисципліни, охорони громадського порядку, вміння ввічливо і старанно поводитись у школі, вдома, у колі друзів, за межами школи;

- розглядає порушення різних правил, різні конфлікти;

- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, педраду.

4. Комісія дозвілля /Files/images/00_2022-23/изображение_viber_2022-10-12_09-27-14-065.jpg

Голова - Бігун Аліна
Заступник - Терпай Вікторія

- залучає дітей до позаурочної діяльності, організації змістовногодозвілля та відпочинку, до художньої самодіяльності;

- підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

- організовує проведення загальношкільних свят, вечорів, дискотек, різних конкурсів, відзначення народних традицій;

- готує творчі виставки учнів;

- встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, музеями;

- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва;

- в кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів до участі в загальношкільних заходах.

5.Комісія прес-центру /Files/images/00_2022-23/изображение_viber_2022-10-12_09-27-13-432.jpg

Голова - Троян Крістіна
Заступник - Порада Світлана

- підбирає матеріали для написання сценаріїв різноманітних свят, вечорів відпочинку, зустрічей;

- готує творчі виставки учнів;

- збирає і систематизує матеріал-інформацію про стан успішності в кожному класі;

- веде просвітницьку роботу з учнями школи.

/Files/images/1_direktor/124.png

ВСТУП

До складу учкому Широківського НВК входить учні 5-9 класів та координаторів ( директора школи, ЗНВР, педагога-організатора, вч.хімії,вч. труд.навч.) Учнівський орган самоврядування сприяє керівництву школи, педколективу, дитячій організації в забезпеченні успішному закінченні учнями повної середньої освіти, глибокого засвоєння учнями знань з основ наук та набуття ними трудових навичок.

Перед учнівським врядуванням школи поставлені слідуючи завдання:

- активізувати в класних колективах школи учнівське самоврядування в цілому, розвивати в учнів відповідальність за доручену справу, за дисципліну та порядок в школі;

- організувати чергування по школі, в класах;

- провести роботу по залученню учнів до діяльності в дитячих об’єднаннях, гуртках, факультативах;

- створити в школі атмосферу доброзичливості та зацікавлення учнів різних категорій.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧКОМУ

1. Координація роботи всіх комісій самоврядування.

2. Пропозиція конкретних завдань діяльності.

3. Організація роботи кожної комісії самоврядування.

4. Контроль та аналіз проведення заходів, справ, операцій тощо.

5. Співпраця з педагогічними та батьківськими колективами.

ОБОВ’ЯЗКИ КООРДИНАТОРА ШКІЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТУ

1. Організація діяльності органів самоврядування згідно з планом роботи школи.

2. Планування роботи з учкомом.

3. Систематичні засідання учкому.

4. Представлення інтересів школярів на рівні педколективу та Ради школи.

План роботи
учнівського самоврядування
Широківського НВК
на 2022-2023 н.р.

Зміст роботи Термін проведення Відповідальні
1. Планування проведення Дня знань та урочистого початку нового навчального року 31.08.22р. пед. - організатор, гол.учкому,гол.комісій
2. Організація та проведення загальношкільних виборних органів до 09.09.22р. пед. - організатор, заст.дир. з НВР
3. Взяти участь у благодійній акції «Сила Нескорених» З 15.09 по 25.09 22р. пед. – орган., комісії
4. Організація роботи комісій учнівського самоврядування ,вибори та затвердження голів комісій учнівського самоврядування вересень пед. - організатор, заступник директора з НВР, координатори
5. Затвердження плану роботи учнівського самоврядування на рік. вересень пед. - організатор, заступник директора з НВР, координатори
6. Підготовка та проведення Дня працівників освіти. вересень гол. культ-масової комісії
7. Надання консультативної допомоги з предметів відстаючим дітям. протягом року голова навчальної комісії
8. Залучення учнів до дитячих об’єднань за інтересами. протягом року пед. – орган.,
9. Випуск шкільної газети «Шкільне життя», інформаційних листів до свят. щомісяця голова прес-центру,
10. Організація контролю за збереженням обладнання школи та озелененням класних кімнат протягом року голова комісії дисципліни і порядку
11. Профілактика правопорушень серед учнівської молоді постійно голова комісії дисципліни і порядку
12. Відеоролик до Дня музики «Хай музика лунає!» жовтень гол. культ-масової комісії
13. Проведення конкурсу строю та пісні до Дня захисника України жовтень голова культ-масової комісії
14. Проведення рейду–перевірки відвідування учнями уроків,проводити контроль за якістю чергувань чергових класів постійно голова комісії дисципліни і порядку
15. Урок мужності і милосердя «У їхніх серцях жила Україна» до святкування дня Гідності та Свободи. листопад голова культ-масової комісії
16. Контроль за підготовкою учнів до участі в районному турі предметних олімпіад з базових дисциплін. листопад-грудень голова навчальної комісії комісії, голова старостату
17. Співпрацювати з учителями щодо покращення дисципліни учнів на перервах,дотримання чистоти і порядку в класних приміщеннях,участі в шкільних та позашкільних заходах. постійно голова комісії дисципліни і порядку
18. Аналіз роботи учнівського самоврядування за І-півріччя.Організація відпочинку дітей під час зимових канікул. грудень голова учкому
19. Підготовка і проведення свята до Дня Соборності України січень голова культ-масової комісії
20. Рейд –перевірка по збереженню шкільного майна лютий голова комісії дисципліни і порядку
21. Взяти участь у святкуванні Шевченківських днів березень голова культ-масової комісії,старостат
22. Підготовка і проведення Дня жінок березень пед. - організатор, голова культ-масової комісії
23. Літ.-муз. композиція«Карпатська Україна». березень голова культ-масової комісії
24. Взяти участь у акція «Зробимо Україну чистою разом» квітень голова комісії дисципліни і порядку
25. Організація та проведення заходів до Всесвітнього дня здоров’я. квітень старостат
26. Усний журнал «Вічний вогонь вимагає: Миру і щастя живим» до Дня пам’яті та примирення. травень голова культ-масової комісії,старостат
27. Звіт про роботу голів комісій та голови старостату двічі на рік голова учкому
28. Звіт голови учкому школи про проведену роботу за рік. Провести звітно-виборчу конференцію учнівського колективу школи травень голова учкому, заст.директора з НВР педагог - організатор
Кiлькiсть переглядiв: 785

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.