/Files/images/f_06950d5050957481.gif/Files/images/1_direktor/1.jpg

СКЛАД РАДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ШИРОКІВСЬКОГО НВК НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Голова Ради - Роман М. Ю., директор НВК

Заступник голови Ради - Кляп Т. В.,

Секретар - Копинець Р.Ю., педагог-організатор

Члени ради:

Рацин Т. В. – соціальний цедагог

Терлецька Д.В., практичний психолог

Зеленяк В.Ю. – медична сестра, голова батьківської ради

Галас Т.М. - класний керівник 6 класу

Гудь В.В. – класний керівник 5 класу

Клювак А.Ф. – голова комісії дисципліни й порядку учнівського парламенту

Ціпкало Ю. І. – дільничий інспектор

Клопотар І.В. - ювенальна превенція (за згодою) тел. 0501927117

Біланинець Є. О. – начальник ССД (за згодою) тел. 0667005903

Графік засідань: другий понеділок місяця о 10.35 год. к.ч.

/Files/images/3.gif

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор НВК ______________ М.Ю. Роман
13.09.2021 р.
наказ по Широківському НВК
№ ___ від __.09. 2022 року

Графік засідань шкільної Ради профілактики правопорушень на 2021 – 2022 н.р.

№ п/п Тематика Термін проведення Відповідальний
1 1. Про роботу Ради профілактики правопорушень у 2019 -2020 н.р. та затвердження плану роботи Ради на 2020-2021 н.р. 2. Про внутрішкільний облік учнів, схильних до порушення дисципліни чи скоєння правопорушень. 3. Про соціальну паспортизацію класних колективів, соціальний паспорт школи і складання актів обстеження житлово-побутових умов. 4. Про працевлаштування випускників 2020 р., в т.ч. і учнів пільгових категорій. 13.09.2021 Кляп Т.В., ЗДНВР Рацин Т.В., соц.педагог
2 1. Про підсумки Всеукраїнського рейду «Урок». 2. Про зайнятість здобувачів освіти позашкільною освітою. 4. Звіти наставників учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах, дітей групи ризику про виконання ними учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням. 11.10.2021 Кляп Т.В., ЗДНВР Терлецька Д.В., практичний психолог Рацин Т.В., соц.педагог Класні керівники
3 1.Про проведенуроботу щодо профілактики шкідливих звичок серед школярів, учнівської молоді. 2. Звіти наставників учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах, дітей групи ризику про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням. 4. Про зайнятість учнів у період зимових канікул. 13.12.2021 Кляп Т.В., ЗДНВР Рацин Т.В., соц.педагог Класні керівники
4 1. Про проведену роботи щодо профілактики негативного впливу інформаційного простору на особистісний розвиток учнів. 2. Про діяльність служби порозуміння. 3. Про роботу педагогів-наставників учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах, про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням. 14.02.2022 Терлецька Д.В., практичний психолог Роман Р.Ю., пед.. -організатор Рацин Т.В., соц.педагог Класні керівники
5 1. Про стан правопорушень серед неповнолітніх за 2020-2021 н.р. 2. Про професійну визначеність випускників 9,11 класів. 3. Про стан роботи щодо здійснення контролю за відвідуванням занять учнями. 4. Про підсумки спільної роботи школи зі службою у справах дітей, кримінальною міліцією тощо. 5. Про роботу педагогів-наставників учнів, які перебувають на внутрішкільному обліку й обліку у правоохоронних органах, про виконання учнівських обов'язків, ставлення до навчання, поведінку (у тому числі в позаурочний час), стосунки з оточенням. 09.05.2022 Терлецька Д.В., практичний психолог Кляп Т.В., ЗДНВР Рацин Т.В., соц.педагог Класні керівники

Позачергові засідання Ради профілактики правопорушень можливі на запит класних керівників та вчителів –предметників.

/Files/images/1_direktor/11111.jpg

План роботи Ради профілактики на 2021-2022 н.р. Широківського НВК

№ з/пЗміст роботиТермін виконанняВідповідальний
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ
1 Вивчити рівень житлово-побутових умов та емоційно-психологічні сфери родин учнів До 14.09.2021р. Класні керівники
2 Поставити на облік учнів, схильних до правопорушень, учнів, які потребують корекції поведінки, учнів із сімей соціального ризику До 14.09.2021р. Соц. педагог, класні керівники
3 Завести на кожного з вищевказаних учнів психолого-педагогічні картки та вести за ними спостереження До 14.09.2021 р. (спостереження – упродовж року) Соц. педагог
4 Активізувати роботу «Шкільної служби згоди» (в рамках роботи Шкільної ради профілактики) До 10.09.2021 р. Соц. педагог
5 Проводити години спілкування, години довіри на тему «Твоє життя – твій вибір» Упродовж року Класні керівники
Постійні бесіди з важковиховуваними дітьми Практичний психолог
7 Вивчити особливості середовища, у якому виховуються учні Упродовж року Класні керівники
8 Опрацювати питання методики превентивного виховання учнів на засіданнях ППС Упродовж року Класні керівники
9 Залучати до роботи з учнями «групи ризику» психологічну службу та працівників правоохоронних органів У разі необхідності Класні керівники
10 Залучати учнів «групи ризику» до гурткової роботи Упродовж року Педагог-організатор, керівники гуртків
11 Проводити операції-рейди: «Урок», «Вулиця», «Перерва», «Запізнення» з метою покращення успішності та дисципліни учнів Упродовж року ЗНВР,педагог-організатор
12 Включати питання на право-виховну тему в порядок денний батьківських зборів Упродовж року Класні керівники
13 Заслуховувати на нарадах та методичному об’єднанні класних керівників питання щодо організації роботи з превентивного виховання Відповідно до плану ЗНВР, педагог-організатор
14 Забезпечити безперервну співпрацю суб’єктів НВП та представників правоохоронних органів Упродовж року Адміністрація
15 Започаткувати проведення педагогічних читань із питання «Превентивне виховання в роботах видатних педагогів та сучасній методиці виховання» Відповідно до плану роботи Бібліотекар, соц. педагог
16 Скласти соціальні паспорти школи та класів До 10.09.2018р. Соц. педагог
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ
17 Забезпечення роботи щодо збору, узагальнення та систематизації матеріалів із навчання та виховання важковиховуваних учнів Упродовж року Класні керівники
18 Удосконалення діагностичного інструментарію щодо визначення соціального оточення учнів, класів, класних колективів Упродовж року Соц. педагог
19 Спрямувати роботу батьківського лекторію на вивчення проблем зі здійснення превентивного виховання в сім’ї з метою надання кваліфікованої психологічної допомоги Упродовж року Адміністрація
ЗАХОДИ ЩОДО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
20 Провести аналіз умов проживання в сім’ях дітей-напівсиріт До 20.09.2021р., до 10.01.2021р. Адміністрація Класні керівники
21 Провести діагностику негативно-емоційного стану дитини До 30.09.2021р. Класні керівники
22 Організувати роботу щодо допомоги у виборі сфери професійної діяльності для учнів 8-9-х класів Упродовж лютого 2021р. Класні керівники
23 Залучати до участі в конкурсах, турнірах, спортивних змаганнях Упродовж року Вч. фіз.культ., педагог-організатор
УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ
24 Формувати вміння й навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я шляхом проведення превентивної роботи в класах, школі Упродовж року Класні керівники, вч. фіз.культури, соц. педагог
25 Контролювати та аналізувати стан здоров'я школярів Відповідно до графіка Адміністрація школи; педагог-організатор
26 Використовувати у виховній роботі активні методи з питань профілактики ВІЛ-СНІДу Упродовж року кл. кер.,педагог-організатор, соц. педагог
27 Забезпечити участь школярів у освітньо-виховних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом Упродовж листопада 2018р. Педколектив школи
28 Формувати усвідомлення учнями власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя Упродовж року Класні керівники, вчителі-предметники
29 Організовувати зустрічі учнів із лікарями ЦРЛ, спеціалістами ССД Упродовж року ЗНВР
30 Залучати учнів до участі в роботі спортивних секцій школи Упродовж року Класні керівники, вч. фіз.культури
31 Активізувати просвітницьку роботу з батьками щодо попередження шкідливих звичок дітей Упродовж року Класні керівники,
32 Оформити постійну виставку літератури за даною тематикою Відповідно до графіка бібліотекар
33 Скласти картотеку статей періодичних видань із питань превентивного виховання школярів До 30.09.2021р. бібліотекар
ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ ТА ЗАПОБІГАННЯ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ СЕРЕД ДІТЕЙ, ЗАХИСТ ЇХНІХ ПРАВ
34 Провести оцінку учнями рівня своїх знань про права дитини До 24.12.2021р. Класні керівники
35 Спланувати роботу з ознайомлення учнів з основними положеннями Конвенціїї ООН про права дитини, законодавчих актів України, де закріплюється їхнє правове становище До 24.12.2021р. Вч.історії та права,класні керівники
36 Надавати інформацію про види відповідальності підлітків за протиправні дії Упродовж року Вч.історії та права,класні керівники
37 Орієнтувати учнів, куди й до кого звертатися, якщо порушуються їхні права Упродовж року Класні керівники
38 Формувати в підлітків розуміння власної відповідальності за ризик інфікування ВІЛ та СНІД, а також виникнення незапланованої вагітності Упродовж березня 2022р. Класні керівники
39 Скласти індивідуальні плани роботи з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку До 14.10.2021р. Класні керівники
40 Проводити щотижня апаратні наради, на яких розглядати причини пропусків занять учнями та дисциплінарних порушень Щотижня Адміністрація школи
ЗАХИСТ ДІТЕЙ ВІД ФІЗИЧНОГО Й ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
41 Ознайомити вчителів з мірою відповідальності за виконання покладених на них обов’язків Відповідно до графіка Адміністрація
42 Провести заходи щодо виявлення ознак вживання учнями алкоголю, тютюну, наркотиків та провести відповідні профілактичні заходи Упродовж року Класні керівники
43 Проводити індивідуальну роботу з дітьми з неблагополучних сімей Упродовж року Класні керівники
44 Здійснювати контроль щодо виявлення й поширення фактів жорстокого поводження з дітьми працівників, учнів школи та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності Упродовж року Класні керівники
ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВОПОРЯДКУ ТА ЕТИЧНИХ НОРМ СТОСОВНО ДІТЕЙ В ІГРОВИХ ЗАЛАХ, КОМП’ЮТЕРНИХ КЛУБАХ ТА ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ
45 Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу з батьківською громадськістю щодо необхідності виховання в сім’ї високих морально-етичних рис в учнівської молоді Упродовж року Класні керівники
46 Обговорювати питання щодо здійснення контролю з боку батьків за порушенням етичних норм поведінки та правопорушень їхніх дітей під час перебування в ігрових залах, комп’ютерних клубах і громадських місцях Упродовж року Класні керівники
СПІВПРАЦЯ З РОДИНОЮ
Залучення сім’ї й громадськості до педагогічного процесу, аналіз і оцінка результатів, прогнозування його розвитку
47 Організувати роботу батьківського лекторію для неповнолітніх сімей Щомісячно Класні керівники
48 Провести загальношкільні батьківські збори «Роль сім’ї і школи у вихованні дітей» 20.12.2018 р. Адміністрація школи
49 Організувати спільну діяльність школи і сім’ї з учнями, що потребують особливої уваги Упродовж року Адміністрація школи
50 Залучати батьків до участі в загальношкільних, класних позаурочних заходах Упродовж року Адміністрація школи
Взаємодія школи з позашкільними закладами, громадськими організаціями
51 Залучити працівників позашкільних, громадських, правоохоронних організацій до проведення гуртків Упродовж року Адміністрація школи
52 Проводити індивідуальні бесіди з представниками громадських організацій щодо участі в навчально-виховному процесі При необхідності Адміністрація школи
53 Брати участь в позакласних заходах для підшефних організацій Упродовж року Адміністрація школи
54 Практикувати проведення спільних рейдів При необхідності Адміністрація школи

/Files/images/28.gif

Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики важковиховуваного учня (учениці)

Робота з учнями схильними до правопорушень

Постановка учнів на внутрішньошкільний облік спрямована на удосконалення роботи по профілактиці правопорушень, посилення соціального і правового захисту дітей, створенню системи роботи з учнями, які вчинили злочин або схильні до їх вчинення.

Постановка на внутрішньошкільний облік носить виключно профілактичний характер та є підставою для проведення індивідуальної профілактичної роботи в межах компетенції навчального закладу, яка регламентується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Примірним положення про загальноосвітній навчальний заклад (затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 р. № 778), Примірним статутом загальноосвітнього навчального закладу (затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 29 квітня 2002 р. № 284), Примірним положенням про раду загальноосвітнього навчального закладу затвердженим наказом Міністерства освіти і науки від 27 березня 2001 р. № 159.

/Files/images/1_direktor/111 - копия (2).gif Підставою для постановки на внутрішньошкільний облік може вважатися:

 • невідвідування або систематичні пропуски навчальних занять без поважних причин;
 • неодноразове порушення Статуту школи, систематичне невиконання домашніх завдань, відмова від роботи та порушення дисципліни на уроках;
 • жорстока поведінка, рукоприкладство по відношенню до інших неповнолітніх, в тому числі бійки, що привели до тілесних ушкоджень;
 • знущання над учнями іншої національності, віросповідання, расової приналежності (порушення Конвенції ООН про права дитини);
 • вчинення злочину, яке несе за собою притягнення неповнолітнього до відповідальність;
 • вживання алкоголю, паління.

/Files/images/1_direktor/1.gif Розгляд питання про постановку на внутрішньошкільний облік здійснюється Радою профілактики правопорушень за наявності:

 • заяви класного керівника або соціального педагога;
 • характеристик на неповнолітнього, підготовлених класним керівником , психологом, соціальним педагогом школи;
 • акта обстеження умов проживання неповнолітнього;
 • довідок класного керівника, психолога, соціального педагога про профілактичну роботу з неповнолітнім з відповідними датами, бесідами, протоколами зустрічей з батьками або особами, що їх замінюють;
 • виписка оцінок за останній семестр (у разі постановки на внутрішньошкільний облік (посилене психолого-педагогічне супроводження) з приводу ухилення від навчальних занять);
 • доповідні вчителів-предметників з приводу успішності засвоєння знань, відвідування та поведінки на уроках, інші матеріали, які підтверджують необхідність постановки на внутрішньошкільний облік неповнолітнього .

/Files/images/1_direktor/1.gif Для постановки неповнолітнього на внутрішньошкільний облік на засіданні Ради профілактики правопорушень розглядаються питання стосовно кожного випадку окремо.

/Files/images/1_direktor/1.gif Рішення про постановку на внутрішньошкільний облік, або відмова, фіксується у протоколі засідання Ради профілактики правопорушень із зазначенням переліку заходів з проведення профілактичної роботи, відповідним визначенням термінів та відповідальних.

/Files/images/1_direktor/1.gif У випадку прийняття рішення про постановку учня на внутрішньошкільний облік в протоколі зазначаються:

 • терміни розробки індивідуальних планів роботи з учнем класного керівника, психолога, соціального педагога;
 • залучення спеціалістів (медичних робітників, соціальних робітників, психологів, служби у справах неповнолітніх) для проведення консультацій з неповнолітніми, його батьками або особами, що їх замінюють;
 • форми, періодичності термінів контролю за поведінкою підлітка, відвідуванням ним занять, засвоєння освітніх програм;
 • виявлення здібностей дитини та клопотання перед закладами позашкільної освіти, щодо відвідування гуртків, за місцем проживання з наданням в подальшому інформації про проведену роботу з учнем; у випадку відвідування інших гуртків, надання характеристики на учня керівником гуртка з рекомендаціями для загальноосвітнього навчального закладу.

/Files/images/1_direktor/111 - копия (2).gif Підставою для зняття з внутрішньошкільного обліку учня може бути

 • покращення ситуації, яка була причиною постановки на внутрішньошкільний облік :
 • ліквідація неуспішності;
 • відсутність пропусків навчальних занять;
 • закінчення загальноосвітнього навчального закладу;
 • зміна місця навчального закладу.
 • Рішення про зняття з внутрішньошкільного обліку учнів приймається Радою профілактики правопорушень на підставі спільного клопотання заступника директора з виховної роботи, соціального педагога, психолога, класного керівника або представника служби у справах дітей за наявності відповідних документів.
 • Збір і узагальнення матеріалів щодо роботи з учнем, який знаходиться на внутрішньошкільному обліку , покладається на особу, яка персонально в межах своїх службових обов’язків відповідає за організацію роботи по профілактиці правопорушень в загальноосвітньому навчальному закладі.

Рада профілактики в Широківській ЗОШ І-ІІ ст

Положення про раду профілактики правопорушень Широківського НВК Виноградівської міської ради Закарпатської області

Рада з профілактики правопорушень серед учнів створена за наказом директора школи із числа педагогічних працівників, представників батьківського комітету та органів місцевого самоврядування. Рада покликана об'єднати зусилля педагогічного, учнівського колективів, батьківської громадськості, соціально-психологічної служби в створенні єдиної системи роботи з профілактики бездоглядності та правопорушень у школі, працює з дітьми, підлітками та їх батьками.

I. Загальні положення.

1.1.Рада профілактики створена в школі для роботи з попередження правопорушень, злочинів, зміцненню дисципліни серед учнів.

1.2. Склад ради профілактики затверджується педагогічною радою школи і складається з голови, його заступника і членів ради (7 осіб).

Членами ради є найбільш досвідчені працівники школи, представники громадських організацій.

Керує радою профілактики заступник директора з навчально-виховної роботи.

1.3 Рада профілактики здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, Конвенції ООН "Про права дитини"; статуту школи, нормативним документам та наказам директора школи.

ІІ. Мета діяльності Ради профілактики правопорушень:

Гуманізація і демократизація навчально-виховного процесу, створення максимально сприятливих умов для співпраці педагогів, учнів та їхніх батьків як головної умови запобігання і подолання відхилень у поведінці учнів.

Формування і розвиток єдиного шкільного колективу із здоровим моральним кліматом.

Забезпечення координації діяльності усіх шкільних ланок, які забезпечують життєдіяльність учнівського колективу.

Підвищення ефективності виховної роботи з учнями, розвиток учнівського колективу, громадської активності, самостійності, відповідальності учнів за свої вчинки, профілактика негативних проявів серед учнів.

Подолання в свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувалися внаслідок неправильного виховання.

Формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку.

Вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки.

Протистояння негативним явищам та впливам.

ІІІ. Завдання діяльності Ради профілактики правопорушень:

1. Проводить моніторинг стану роботи в закладі щодо профілактики злочинності, правопорушень та інших девіантних проявів серед учнівської молоді, узагальнює і аналізує його результати.

2. Розглядає персональні справи учнів-порушників порядку.

3. Здійснює контроль за поведінкою підлітків, які перебувають на внутрішкільному обліку та обліку ВКМСД.

4. Виявляє важковиховуваних учнів та батьків, які не виконують своїх обов'язків по вихованню дітей, повідомляє про них до комісії у справах неповнолітніх.

5. Залучає підлітків схильних до правопорушень та бродяжництва в гурткову роботу.

6. Проводить індивідуально-виховну роботу з підлітками девіантної поведінки.

7. Корегують педагогічні позиції батьків або осіб які їх замінюють, ухиляються від виховання дітей або негативно впливають на них. У необхідних випадках ставить питання про притягнення таких батьків до встановленої Законом відповідальності перед відповідними державними організаціями.

8. Виносить проблемні питання на обговорення педради і для прийняття рішення керівництвом школи.

9. Заслуховує класних керівників про стан роботи щодо зміцнення дисципліни та профілактики правопорушень.

10. Організовує індивідуальне шефство над важкими підлітками.

11. Розглядає питання про стан роботи з профілактики правопорушень у класах школи.

ІV. Порядок діяльності Ради профілактики правопорушень

1.Чисельний і поіменний склад Ради з профілактики затверджується на педагогічній раді і оформляється наказом директора школи на кожен рік (обирається у складі 13 осіб); головою Ради обирається директор школи або його заступник.

2.Періодичність засідань Ради визначається загальним станом профілактичної роботи в школі, моральним кліматом у районі школи, але не менше одного разу на семестр (чверть), крім екстрених випадків.

3. Хід засідання Ради з профілактики і прийняті рішення протоколюються одним із членів ради.

4. Рішення Ради приймається шляхом голосування (більшістю голосів).

5. Робота Ради з профілактики планується на навчальний рік. План роботи обговорюється на засіданні ради і затверджується директором школи.

6. Рада не підпорядкована комісії у справах неповнолітніх, але свою роботу проводить у тісному контакті з нею та іншими правоохоронними органами, громадськими організаціями, які проводять виховну роботу з дітьми.

7. При розборі персональних справ разом з учнями запрошуються класний керівник та батьки учня.

8. Розглядає подання класних керівників та психолога про постановку та зняття з внутрішкільного обліку.

9. Надає консультативну, методичну допомогу батькам у вихованні дітей.

10. Розглядає конфліктні ситуації, пов'язані з проблемами міжособистісного спілкування учасників освітнього процесу в межах своєї компетенції.

11. Залучає фахівців-лікарів, працівників правоохоронних органів та інших - до спільного вирішення питань, що відносяться до компетенції Ради.

12. Обговорює питання перебування дітей у неблагонадійних сім'ях, готує відповідні клопотання до органів опіки та піклування.

Види діяльності:

1.Педагогічна профілактика:

Діагностика інтересів.

Діагностика нахилів, здібностей.

Діагностика та корекція особистісного самовизначення учнів.

Розробка і проведення заходів щодо створення сприятливих умов для саморозвитку особистості в колективі.

2. Консультаційна діяльність.

Практичні поради щодо виходу з проблемної ситуації.

Допомога у встановленні причин, які призводять до виникнення проблем та вирішення їх.

3. Просвітницька діяльність.

Поширення знань з права, психології, соціології, медицини, які сприяють ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень та бездоглядності.

Ознайомлення вчителів, батьків з основами вікової психології.

Практичне використання набутих знань у вирішенні конкретних питань навчання й виховання.

V. Функції Ради профілактики правопорушень.

Рада є суто профілактичним органом, що і визначає її основне завдання.

Вона виконує такі функції:

діагностичну, яка реалізується через систему заходів, спрямованих на виявлення характеру і рівнів відхилень у поведінці учнів, з’ясування реального стану навчально-виховного процесу;

координуючу, яка зумовлює ефективність взаємозв’язків Ради та суб’єктів зовнішнього впливу на характер поведінки учнів (школа, сім’я, ровесники, заклади культури, ЗМІ, регіон та ін.);

творчу, яка дає право на вибір доцільних психолого-педагогачних впливів на школярів із урахуванням конкретних умов і особистостей;

проективну, яка полягає у виробленні нових ефективних форм і методів реагування на очікувану і реальну ситуацію з відхиленнями у поведінці або з порушеннями морально-правових норм;

Оцінювально-узагальнюючу, яка забезпечує вибір адекватної системи роботи Ради на основі аналізу і оцінки наявного стану;

Просвітницьку, яка реалізується за рахунок створення певної системи поширення знань з права, психології, соціології, які сприятимуть ефективному вирішенню завдань профілактики правопорушень;

Прогностичну, яка полягає у прогнозуванні результатів впливу педагогічних заходів на учнів із відхиленнями у поведінці, на профілактику порушень морально-правових норм.

У діяльності Ради використовуються різноманітні форми колективної, групової, індивідуальної роботи, звернення за допомогою до батьків, правоохоронних органів, медичних закладів, соціологічних служб, органів місцевого самоврядування та інших суб’єктів діяльності з учнями.

VІ. Права та обов’язки Ради профілактики правопорушень.

1. Рада профілактики зобов'язана:

розробляти і впроваджувати систему взаємодії адміністрації та вчителів школи з громадськістю, покликаної здійснювати профілактику правопорушень неповнолітніх.

сприяти підвищенню ефективності роботи школи з профілактики правопорушень учнів.

вивчати стан профілактичної роботи в школі по класах, особливості розвитку особистості учнів, які відносяться до "групи ризику" та їх позаурочну зайнятість.

запрошувати на засідання Ради профілактики з розгляду персональних справ учнів батьків цих учнів або осіб які їх замінюють.

здійснювати консультаційно-інформаційну діяльність для колективу вчителів і батьків.

контролювати виконання прийнятих рішень.

2. Рада профілактики має право:

давати індивідуальні та колективні рекомендації вчителям, батькам з питань корекції поведінки підлітків та проведення профілактичної роботи з ними.

виносити на обговорення на батьківські збори і збори класів інформацію про стан проблеми правопорушень неповнолітніх.

VІ. Документація Ради профілактики правопорушень:

1. Наказ про створення шкільної Ради з профілактики правопорушень.

2. План роботи ради з профілактики правопорушень.

3. Протоколи засідань.

4. Карти учнів, які перебувають на обліку в школі.

5. Списки дітей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

6. Списки дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Рада профілактики в Широківській ЗОШ І-ІІ ст Рада профілактики в Широківській ЗОШ І-ІІ ст

Кiлькiсть переглядiв: 25410

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.