/Files/images/11/2.gif

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ 2021-2022 н.р.

9 клас

НАКАЗ

Від 28 серпня2020 року № 84

Про організацію інклюзивного навчання

в Широківському НВК у 2020-2021 н.р.

Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 15.08. 2011р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту, їх соціалізації та інтеграції в суспільство

НАКАЗУЮ:

1. Відкрити з 01.09.2020р. 8клас з інклюзивною формою навчання для СакалошаМиколиВасильовичаучня з особливимиосвітніми потребами. Внести зміни в штатнийрозпис НВКвідповідно до Типовихштатнихнормативівзагальноосвітніхнавчальнихзакладів, затверджених наказом Міністерстваосвіти і науки Українивід 06.12.2010 р. №1205, а саме: ввести 1 ставку асистентавчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованимнавчанням для роботи з учнем з особливимиосвітніми потребами.

2. Вчителям-предметникам які викладають у 8-му класі:

2.1. Створити належні умови для інклюзивної форми навчання СакалошаМиколиВасильовичаучня з особливими освітніми потребами у 8 класі.

До 04.09.2020 р.

2.2. Організувати інклюзивне навчання з урахуванням висновку психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини від 22.07.2020р. № ІРЦ -85957/2020/103732.

З 01.09.2020р.

2.3. Призначити асистентом вчителя Білак Оксану Василівну.

З 01.09.2020р.

3. Асистентувчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованимнавчаннямБілак О.В.забезпечити:

3.1. Виконанняпосадовихобов’язківасистентавчителя.

Постійно

3.2. Спільно з учителями-предметниками, батьками дитини з особливими освітніми потребами, класним керівником 8-го класу і заступником директора з навчально-виховної роботи для Сакалоша Миколи Васильовича, учня з особливими освітніми потребами, розробити індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план з урахуваннямвисновків психолого-медико-педагогічноїконсультації.

До 11.09.2020 р.

3.3. Вести учнівське портфоліо для відображення навчальних досягнень дитини з особливими освітніми потребами, розвитку її інтересів.

Постійно

1. Організувати психолого-педагогічний супровід дитини, Сакалоша М.В. з особливимиосвітніми потребами у складі:

- заступник директора з НВР- Кляп Т.В.

- практичний психолог, класний керівник – Терлецька Д.В.

- соціальний педагог – Рацин Т.В.

- вчитель фізичного виховання – Гудь В.В.

4.1. Працівникам психолого-педагогічного супроводу вести постійний контроль за поведінкою та розвитком дитини і організувати навчання за освітньою програмою Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти у поєднанні з навчальним планом спеціальних закладів загальної середньої освіти з навчанням української мови для дітей з інтелектуальним порушенням.

5. Покласти відповідальність за збереження здоров’я Сакалоша Миколи Васильовича на асистента вчителя Білак О.В., класного керівника Терлецьку Д.В. та вчителів-предметників інклюзивного (8) класу.

Постійно

6. Учителям-предметникам інклюзивного класу забезпечити особистісно зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учня.

Постійно

7. Бібліотекарю НВК Кляп Т.В. організувати підручники для

Сакалоша М.В., учня з особливими освітніми потребами інклюзивної форми навчання.

Постійно

8. Здійснювати оцінювання навчальних досягнень учня згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу визначеним індивідуальним навчальним планом. Постійно

9. Залучати Сакалоша М.В. до позакласних і позашкільних заходів з урахуванням його інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану його здоров’я.

Постійно

10. Асистенту вчителя Білак Оксані Василівні:

10.1. Вивчати стан адаптації учня у 8 класі.

Постійно

10.2. Надавати систематичну консультативну допомогу вчителям-предметникам, які викладають у класах з інклюзивною формою навчання, у створенні сприятливих умов адаптації, психологічно комфортного перебування в учнівському колективі.

Постійно

10.3. Проводити корекційно - розвиткові заняття.

Постійно

10.4. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дитини і родини.

Постійно

11. Класному керівнику Терлецькій Д.В.:

11.1. Запобігати проявам негативного ставлення в учнівському колективі, дискримінації, вести цілеспрямовану роботу у учнівським колективом класу, спрямовану на виховання толерантності, добра, милосердя.

Постійно

11.2. Забезпечити постійну співпрацю з батьками дитини, яка має особливості психофізичного розвитку, їх інформування, педагогічну підтримку, залучення до організації навчально-виховного процесу.

Постійно

12. Заступнику директора з навчально-виховної роботи:

12.1. Взяти під контроль:

- організацію навчання учня з особливими освітніми потребами Сакалоша М.В. у 8 класі з інклюзивною формою навчання;

- обов’язкове проведення корекційно - розвивальних занять і соціально-психологічний супровід;

- здійснення аналізу результативності навчально-виховного процесу в класі з інклюзивною формою навчання та рівня досягнень учня з особливими освітніми потребами. Постійно

12.2. Провести методичну нараду вчителів - предметників, які викладають у класі інклюзивного навчання, з питань методики організації навчально-виховного процесу.

До 14.09.2020р.

12.3. Щомісяця на нараді при директорові інформувати про стан навчально-виховного процесу в класі з інклюзивною формою навчання.

Щомісяця

12. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор НВК М. Роман

Індивідуальний навчальний план на учня 9 класу Сакалоша Миколу Васильовича

2021/2022 н. р.

складений на основі типового навчального плану для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступенів для дітей з інтелектуальними порушеннями з українською мовою навчання

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень
Мови і літератури Українська мова 2
Українська література 2
Суспільствознавство Історія України 2
Я у Світі -
Осн. правознавства -
Математика Математика 4
Природознавство Природознавство 2
Географія 2
Фізика і хімія в побуті 2
Технології Трудове навчання 11
Інформатика 1
Здоровя і фізична культура Основи здоровя 1
Фізична культура 2
Корекційно-розвиткові заняття Соціально-побутове орієнтування 2
Лікувальна фізкультура Розвиток мовлення 2 1
Гранично-допустиме навантаження 32


Директор НВК
«Затверджую»

«Широківська ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ»

_____________М.Ю.Роман

РОЗКЛАД УРОКІВ
інклюзивного навчання на І семестр 2021/2022 навчального року для учня 9 класу Сакалоша Миколи

Робота асистента-вчителя ЗНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням:

РОЗКЛАД УРОКІВ

інклюзивного навчання на І семестр 2021/2022 навчального року

для учня 9 класу Сакалоша Миколи

№ п/п Розклад уроків Хто відповідає Час проведення Місце проведення
1
2
3
4
5
6
7
Розвиток мовлення
Соц.-побутове орієнтування
Лікувальна фізкультура
Географія
Фіз. виховання
Трудове
ІсторіяУкраїни
асист.учит.,вчитель практ. психолог
вч. фіз. виховання
асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель
8.00-8.45
8.55-9.40
9.50-10.35
10.55.-11.40
12.00-12.45
12.55-13.40
13.50-14.35
8 клас
ресурсна кімната спорт.майданчик 8 клас спорт.майданчик 8 клас
8 клас
1
2
3
4
5
6
7
8
Укр.мова
Математика
Фіз.виховання
Трудове
Соц.-побутове орієнтування
Музичне мистецтво
Трудове
Трудове
асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель практ. психолог асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель 8.00-8.45
8.55-9.40
9.50-10.35
10.55.-11.40
12.00-12.45
12.55-13.40
13.50-14.35
14.45-15.30
ресурсна кімната 8 клас спорт.майданчик 8 клас
ресурсна кімната ресурсна кімната 8 клас
8 клас
1
2
3
4
5
6
7
Фізика і хімія в побуті
Укр.література
Фізика і хімія в побуті
Укр.мова
Трудове
Математика
Інформатика
асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель 8.00-8.45
8.55-9.40
9.50-10.35
10.55.-11.40
12.00-12.45
12.55-13.40
13.50-14.35
8 клас
8 клас
8 клас
8 клас
8 клас
8 клас
8 клас
1
2
3
4
5
6
7
Основи здоров’я
Географія
Трудове
Математика
Матемактика
Обр. мистецтво
Трудове
асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель 8.00-8.45
8.55-9.40
9.50-10.35
10.55.-11.40
12.00-12.45
12.55-13.40
13.50-14.35
8 клас
8 клас
8 клас
8 клас
8 клас
8 клас
8 клас
1
2
3
4
5
6
7
Укр.мова
Укр.література
Лікувальна фізкультура
Трудове
ІсторіяУкраїни
Природознавство
Природознавство
асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель
вч. фіз. виховання
асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель асист.учит.,вчитель
8.00-8.45
8.55-9.40
9.50-10.35
10.55.-11.40
12.00-12.45
12.55-13.40
13.50-14.35
8 клас
8 клас спорт.майданчик 8 клас
8 клас
8 клас
ресурсна кімната
8 клас

/Files/images/01/изображение_viber_2021-02-23_11-35-16.jpg/Files/images/01/изображение_viber_2021-02-23_11-35-17.jpg/Files/images/01/изображение_viber_2021-02-23_11-35-17Ь.jpg

/Files/images/11/изображение_viber_2020-10-22_20-39-42.jpg/Files/images/11/йу.jpg

/Files/images/11111/изображение_viber_2019-11-29_13-06-29.jpg

/Files/images/11111/изображение_viber_2019-11-29_13-06-50.jpg /Files/images/11111/изображение_viber_2019-11-29_13-07-15.jpg

/Files/images/11111/71531599_439370286696079_7411146032672669696_n (1).jpg/Files/images/11111/71639808_1155283348004281_6333012243835256832_n.jpg
/Files/images/11111/71068751_391805098183887_6362991265885192192_n.jpg/Files/images/11111/71068753_569022763637701_7029205272623054848_n.jpg /Files/images/11111/71078176_1298093173691419_9015293472797622272_n.jpg/Files/images/11111/71133416_519425432204997_7061419558862585856_n.jpg/Files/images/11111/71186610_385757618759517_8959674320624287744_n.jpg/Files/images/11111/71691494_2801478096745225_1615690495445434368_n.jpg/Files/images/11111/71770079_2942285605799250_5942958694290423808_n.jpg/Files/images/11111/72212788_2396337757247488_1383113704219869184_n.jpg

Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році ЗАВАНТАЖИТИ

ТИПОВІ НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (початкова школа) ЗАВАНТАЖИТИ

НАКАЗ

Від 01 вересня 2015 року № 119-а

Про утворення класу з інклюзивним навчанням

На підставі постанови кабінету міністрів України № 872 від 15.08.2011р. «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у ЗНЗ», заяв батьків

НАКАЗУЮ:

1. Утворити клас з інклюзивним навчанням з учнем 3-го класу Сакалош Миколом Васильовичем.

2. Заступнику директора з НВР Терпаю В.В. організувати навчально-виховний процес учня Сакалоша Микололи Васильовича

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи М.Ю. Роман

З наказом ознайомлені: ____________В.В. Терпай ________ Л. І. Феєр

/Files/images/16.gif

НАКАЗ

Від 16 вересня 2015 року № 147

Про створення класу з інклюзивною
формою навчання та організацію
навчально-виховногопроцесу у 2015/2016 н.р.

На підставіЗакону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» від 06. 07. 2010 р. № 244-VI, Постанови Кабінету Міністрів України від 15. 08. 2011 р. № 872 «Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», витягів з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство

НАКАЗУЮ:

1.Створити у 2015/2016 навчальному році клас з інклюзивною формою навчання ( 3 клас, учень-Сакалош Микола Васильович)

2.Призначити асистентом вчителя:

Білак Оксану Василівну

3. Асистенту вчителя Білак О.В. забезпечити:

3.1. виконання посадових обов’язків асистента вчителя (додаток 1);

3.2. соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами;

3.3. до 30.09.2015 р. спільно з заступником директора Терпай В.В., учителем початкових класів Феєр Л.І., батьками Сакалоша Миколи, практичним психологом Терлецькою Д.В., соціальним педагогом Рацин Т.В. здійснювати розробку індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану та його виконання протягом навчального року;

3.4. за індивідуальним навчальним планом здійснювати відповідне календарне та поурочне планування.

4. Покласти відповідальність за збереження здоров’я учня Сакалоша Миколи на асистента вчителя Білак О.В. та вчителя початкових класів Феєр Л..І..

5. Вчителю початкових класів Феєр Л.І. забезпечити особистісно зорієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу, враховуючи особливі освітні потреби учня.

6. Для проведення корекційно-розвиткових занять надати 3 години психологу Терлецькій Д.В.

7. Здійснювати оцінюваннянавчальних досягнень дитини з особливими потребами згідно з критеріями оцінюваннянавчальнихдосягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

8. Залучати дитину до позакласних та позашкільних заходів з урахуванням її інтересів, нахилів, здібностей, побажань, індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності та стану здоров’я.

9. Практичному психологу Терлецькій Д.В.

9.1.надавати систематичну консультативну допомогу вчителю початкових класів,учителям-предметникам, які викладають у класах з інклюзивною формою навчання,у створенні сприятливих умов адаптації учня з ООП, психологічно комфортногоперебування в учнівському колективі;

9.2.вивчити стан адаптації учня з ООП класу з інклюзивною формою навчання;

9.3. здійснювати психолого-педагогічний супровід:

–проводити індивідуальну роботу, сприяти успішній адаптації до навчання та перебування в учнівському колективі;

–родини, у якій виховується дитина з ООП, проводити індивідуальні консультаціїдля батьків.

10. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Терпаю В.В.:

10.1. взяти під контроль:

–організацію навчання учня у класі з інклюзивною формоюнавчання;

–проведення корекційно-розвиткових занять;

–здійснення аналізу результативності навчально-виховного процесу в класі зінклюзивною формою навчання та рівня навчальних досягнень.

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи М.Ю. Роман

З наказом ознайомлені: ________В.В.Терпай________Л.І.Феєр ______О.В.Білак_________Д.В.Терлецька_______Т.В.Рацин

Індивідуальна програма розвитку ЗАВАНТАЖИТИ

Методичні рекомендації Організація інклюзивного навчання 2015-2016 ЗАВАНТАЖИТИ

Складання індивідуальної програми розвитку ЗАВАНТАЖИТИ

Індивідуалізований навчальний план Завантажити

Поради для вчителів початкової школи, які працюють з дітьми з особливими потребами Завантажити

Програми для розумово в¦дсталих (2-4кл) 1ч

Програми для розумово в¦дсталих (2-4кл) 2ч

Кiлькiсть переглядiв: 19392

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.