/Files/images/e152ce9c94.gif

/Files/images/novaya_papka/PxmmqMeYzLY.jpg

Керівник методоб'єднання-Феєр Лариса Іванівна


/Files/images/CjXfPYHVqNU.jpg

До даного методоб'єднання входять вчителі:


Феєр Людмила Василівна - вчитель початкових класів
/Files/images/DSC_3243.JPG
/Files/images/n.jpeg
Феєр Лариса Іванівна - вчитель початкових класів, керівник даного методоб'єднання

Феєр Діана Юріївна- вчитель початкових класів, вихователь ГПД.
/Files/images/_DSC8196.jpg
/Files/images/novaya_papka/SAM_3003.JPG
Купар Світлана Василівна - вчитель початкових класів
Поліщук Оксана Василівна - асистент вчителя, вихователь ГПД/Files/images/novaya_papka/CeSmdgNHbQI.jpg
/Files/images/DSC_3278.JPG Корпош Тетяна Юріївна-вчитель початкових класів

Педагог-організатор
/Files/images/1/image (5).jpg Порада Марія Михайлівна-вихователь ГПД
Лісіцкі Валентина Василівна - вихователь дошкільної групи/Files/images/sadok/IMG_1857.jpg
/Files/images/sadok/111.jpg Білак Євгенія Іванівна - вихователь дошкільної групи

/Files/images/9.jpg

Методичне обєднання ставить такі основні завдання на 2018- 2019 навчальний рік:

1. Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня - творця відповідно до потреб та запитів суспільства.

2. Роботу МО спрямувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.

3. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

4. Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.

5. Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями.

6. Створити банк даних обдарованих учнів.

7. Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма.

8. Поповнювати „банк ідей” педагогічної творчості вчителів.

9. Всебічно розвивати юну особистість.

10. Розкривати творчі здібності учнів початкових класів.

11. Проводити предметні тижні, шкільні олімпіади з математики, рідної мови.

/Files/images/5907771653c2tл.jpg

Тематика засідань методичного об'єднання на 2018 - 2019 навчальний рік:

ВЕРЕСЕНЬ

ТЕМА.Засідання „круглого столу” з методичних питань

№ п/п Зміст Відповідальний
ЗАВДАННЯ
1. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2017-2018н.р. Керівник м/о Феєр Л.І.
2. Опрацювання інструктивно-методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу 1-4 класу загальноосвітніх навчальних закладів» Керівник м/о Феєр Л.І.
3. Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи. Вивчення НУШ. Члени методобєднання Феєр Л.В. Купар С.В.
4. Розподіл доручень між членами методичного об’єднання.
5. Ознайомлення із змінами.
6. ЗАВДАННЯ ЧЛЕНАМ МЕТОДОБ’ЄДНАНня
7. Зробити вибірку психолого-педагогічної літератури з проблеми „Використання інноваційних технологій на уроках математики у початковій школі”. Члени МО Феєр Л.В. Купар С.В. Корпош Т.Ю. Феєр Д.Ю.

II засідання

Листопад:

Тема. «Впровадження НУШ».

Мета.Актуалізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Створити умови для поглиблення знань педагогів щодо використання технологій НУШ на уроках, удосконалення знань про використання інтерактивних методів роботи у структурі уроку з превентивного навчання.

1. Стан викладання та рівень знань, умінь та навичок учнів початкових класів з математики. круглий СТІЛ

2. . Відвідати та обговорити відкритий урок з математики у 4 класі. обговореннячленами методоб' єднання

3 Відвідати та обговорити відкритий урок з української літературиу 3класі. обговореннячленами методоб' єднання

4 Вивчення НУШ. Доповідь:Феєр Л.В.Огляд методичної літератури.

5 Тиждень початкової школи. Завдання членам методоб'єднання: вчителям, що атестуються, підготуватись до проведення творчого звіту; опрацювати методичну літературу з питання,готувати портфоліо,ознайомлюватись НУШ.

III засідання

Грудень

Тема: « Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів».

1. Мовленнєвий розвиток дитини в системі розвивального мовлення.

Обмін досвідом з питань аудіювання за допомогою тестових завдань.

Мета.Розширити знання педагогів про удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів. Представити наочний матеріал, роздаткові картки, дидактичні посібники учителів, що атестуються. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

_______________________________________________________________________

№ з/п Зміст роботи Форми і методи роботи Література
1. Мовленнєвий розвиток дитини в системі розвивального навчання. круглий стіл
2. Дотримання єдиного орфографічного режиму. обговорення членами методоб' єднання
3. Впровадження інноваційних технологій .застосування нових форм і методів навчання на уроках української мови.
4. Повідомлення про підсумки перевірки ведення учнями щоденників та зошитів.


ЗАСІДАННЯ ІV

Лютий

Тема: Самостійна робота як вид навчальної діяльності молодшого школяра.

1.Впровадження НУШ, застосування нових форм і методів навчання. Самостійна робота, як вид навчальної діяльності молодшого школяра.

2.Самостійна робота, як вид навчальної діяльності молодшого школяра . Доповідь: Феєр Д. Ю.

3.Огляд методичної літератури.

4. Огляд педагогічної виставки з даної теми.

№ п/п Зміст Відповідальні
2. Впровадження НУШ, застосування нових форм і ме- тодів навчання. Самостійна робота, як вид навчальної діяльності молодшого школяра. Купар С.В.
3. 2.Самостійна робота, як вид навчальної діяльності молодшого школяра . Доповідь: Феєр Д. Ю. Феєр Л.І. Феєр Д..Ю.
5. Огляд педагогічної виставки з даної теми. Члени М О
6. Повідомлення про підсумки перевірки ведення учнями щоденників та зошитів.
ЗАВДАННЯ ЧЛЕНАМ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ
1. Моделювання уроків з теми „Мій найкращий урок 2018-2019 навчального року”. Члени М О
2. Зробити вибірку методичної літературиз теми „Червона книга України на уроках природознавства”, „Завдання екології - засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів”. Члени М О

Завдання членам методов'єднання: підготувати виставку робіт молодших школярів.

ЗАСІДАННЯ V

КВІТЕНЬ

Тема:Ефективність використання краєзнавчого матеріалу при вивченні природознавства

№ п/п Зміст Відповідальні
1. Підсумок роботи м.о.вчителів початкових класів за навчальний рік. Члени М О
2. Відвідування та обговорення виховних в 1-4 класах.
3. Обговорення завдань державної підсумкової атестації. Купар С. В.
4. Підсумок роботи МО вчителів початкових класів: - повідомлення заступника директора школи з навчально-виховної роботи Корпош Т.Ю.. про підсумки навчальної діяльності; - стан документації; - поурочні заходи; - стан кабінетів; - визначення завдань на наступний навчальний рік. Заступник директора з навчально-виховної роботи КорпошТ.Ю..
ЗАВДАННЯ ЧЛЕНАМ МЕТОДОБ’ЄДНАННЯ
5. Завдання вчителів 1-4 класів щодо ефективного та якісного викладання навчальних дисциплін, виконання навчальних планів і програм, забезпечення високого рівня засвоєння знань учнями основних наук. Звіт класних керівників про підсумки навчання . Члени МО

/Files/images/vopros-220x203.jpg

Науково-методична проблема, над якою працює методичне об’єднання вчителів початкових класів:

«Розвиток творчості і креативності учнів»

Відомості про членів шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя Освіта Категорія Курси Атестація Стаж роботи Тема, над якою працюють члени методичного обєднання.
Феєр Людмила Василівна Вища ІІ-категорія 2012 2014-2015 15 Впровадження НУШ.
Феєр Лариса Іванівна Вища 9 розряд старший вчитель 2011 2011-2012 19р. Творча робота молодших школярів на уроках читання
Купар Світлана Василівна Вища Вища 2013 2013 –2014 32 р. Розвиток творчих здібностей учнів
Поліщук Оксана Василівна Вища - - 4 Виховання всебічно розвиненої, творчої особистості.
Феєр Діана Юріївна Вища - - - 5 р. Покращення дозвілля молодших школярів
Корпош Тетяна Юріївна Вища 9 розряд 2014-2015 16р. Навчально-творчадіяльність та розвиток логічного мислення молодших школярів шляхом впровадження новітніх інформаційних технологій
Порада Марія Михайлівна Вища - - - 26 Проблема організаціїфізичноговиховання в ГПД.
Лісіцкі Валентина Василівна Cередня спеціальна - - - 3 Виховання всебічно розвиненої, творчої особистості.
Білак Євгенія Іванівна Вища - - - 3 Культура мовлення та спілкування.
/Files/images/CjXfPYHVqNU.jpg
/Files/images/novaya_papka/4jRRFeeb6bU.jpg
/Files/images/kartinki/UiT_IElTCcU.jpg
/Files/images/kartinki/DSC005711.jpg
/Files/images/kartinki/6dMFRmItgYM.jpg
/Files/images/kartinki/IMG_20170228_133804.jpg
/Files/images/kartinki/gIoEIsXkGf4.jpg
/Files/images/kartinki/RWFVcE1iLTA.jpg
/Files/images/kartinki/yonMBR_7sAE.jpg
/Files/images/novaya_papka/m.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagen.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagel.jpg
В Широкому священик зробив великодній подарунок місцевим дошкільнятам
/Files/images/kartinki/pbRK2GZ2jHs.jpg
/Files/images/novaya_papka/yARxpXD-jYw.jpg
/Files/images/novaya_papka/LAMHdfNvI3w.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagek,.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagecd.jpg
/Files/images/novaya_papka/v5NTbyjIOiU.jpg
/Files/images/DSCF0638.JPG
/Files/images/PICT0379.JPG
/Files/images/PICT0366.JPG
Свято осені у Широківській ЗОШ І-ІІ ст
/Files/images/Y0mIgTX3I6s.jpg
/Files/images/gWaCkw_S6v4.jpg
/Files/images/SHpA6ECgpAI.jpg
/Files/images/novaya_papka/60OkLIyqjKo.jpg
/Files/images/novaya_papka/o-IkC7_cDHc.jpg
/Files/images/novaya_papka/VCYyP6glhDk.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber image,,.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagevc.jpg
/Files/images/novaya_papka/Lcv4v0Mj3Qk.jpg
/Files/images/novaya_papka/YOQbDZPj3Mw.jpg
/Files/images/novaya_papka/Wq0bkCyjWsc.jpg
/Files/images/novaya_papka/Wu0vsrpm_Gg.jpg
/Files/images/novaya_papka/SAM_3007.JPG
/Files/images/novaya_papka/SAM_2687.JPG
/Files/images/novaya_papka/SAM_2946.JPG
/Files/images/novaya_papka/viber image;k;.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagem.jpg
/Files/images/novaya_papka/SAM_2994.JPG
/Files/images/novaya_papka/SAM_2388.JPG
8 березня у Широківській ЗОШ І-ІІ ст
/Files/images/novaya_papka/viber imagel;.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagekk.jpg
/Files/images/novaya_papka/5eHOpXVgVZw.jpg
Кiлькiсть переглядiв: 5912

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.