/Files/images/1/МО.png

/Files/images/1/45421837_stend-radi-vas.jpg

Керівник методичного об'єднання вчителів початкових класів-Феєр Лариса Іванівна

/Files/images/CjXfPYHVqNU.jpg

/Files/images/1/веселка.jpg

До даного методоб'єднання входять вчителі:


Феєр Людмила Василівна - вчитель початкових класів
/Files/images/DSC_3243.JPG
/Files/images/1/73497948_2785767474791478_4309996151072882688_n.jpg
Феєр Лариса Іванівна - вчитель початкових класів, керівник даного методоб'єднання
/Files/images/novaya_papka/SAM_3003.JPG
Купар Світлана Василівна - вчитель початкових класів
Білак Оксана Василівна - вихователь ГПД/Files/images/1111/изображение_viber_2019-11-29_13-29-41.jpg
/Files/images/111/45688670_138307340474269_5070184527578529792_n.jpg Порада Марія Михайлівна-вихователь ГПД
/Files/images/fer_larisa_vanvna/изображение_2022-10-23_221548535.png Дубровська Євгенія Володимирівна-вихователь ГПД
/Files/images/gpd/ь.jpg

/Files/images/1/001.jpg

Методичне обєднання ставить такі основні завдання
на 2022- 2023 навчальний рік:

1. Підвищуючи науково-методичну підготовку, удосконалюючи педагогічну майстерність, враховуючи індивідуальні здібності та нахили учнів, тісніше пов’язувати вивчення рідної мови, математики та інших предметів з розвитком мовленнєвих і пізнавальних умінь та формування національної самобутності і духовності школярів, виховання учня - творця відповідно до потреб та запитів суспільства.

2. Роботу МО спрямувати на всебічний розвиток юної особистості, вдосконалювати методичну культуру кожного педагога, використання його потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності.

3. Систематично знайомитись і впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

4. Працювати над розвитком в учнів самостійного критичного та креативного мислення, здійснювати індивідуальний підхід до юної особистості, інтерактивного здобування знань.

5. Проводити систематично індивідуальну роботу з обдарованими учнями.

6. Створити банк даних обдарованих учнів.

7. Сприяти виробленню в учнів правильного каліграфічного письма.

8. Поповнювати „банк ідей” педагогічної творчості вчителів.

9. Всебічно розвивати юну особистість.

10. Розкривати творчі здібності учнів початкових класів.

11. Проводити предметні тижні, шкільні олімпіади з математики, рідної мови.

/Files/images/1/1537125658.jpg

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності.

Основним завданням учителя на нинішньому етапі розвитку нашого суспільства є забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини. Мета початкової школи - формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, сортувати її, осмислювати, творити.

Щоб учень став рівноправним учасником процесу освіти, необхідно озброїти його техніками та прийомами, спрямованими на розвиток пам'яті, уваги та образного мислення, сформувати навички дослідницької поведінки. Лише за такого розвитку кожна дитина відповідно зі своїми особистими властивостями та здібностями знайде себе і самореалізується. Як розвинути індивідуальні можливості кожної дитини й зберегти її психічне й фізичне здоров'я - ось проблема, над якою завжди замислювались і працювали педагоги. Тому метою роботи нашого педагогічного колективу є створення умов для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу дитини.

В минулому 2022 навчальному році методичне об'єднання вчителів початкових класів працювало над проблемною темою «Розвиток творчості та креативності учнів». Належну увагу педагоги приділяли інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, новим освітнім технологіям, вдосконаленню змісту виховання, вивченню комплексних інноваційних підходів до організації життєдіяльності сучасної початкової ' школи.

Для підвищення рівня ефективності сучасного уроку класоводи широко впроваджують у практику своєї роботи елементи педагогічного досвіду своїх шкільних колег, педагогів міста. Вони використовують інтерактивні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми.

Робота методичного об'єднання будувалася на основі діагностики та прогнозування, була спрямована на забезпечення потреб вчителя. В минулому навчальному році вивчалось питання використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, проводився випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, організовувалось взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом роботи та дотримання педагогічних вимог учнів.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився методичний рівень :і викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів. Успішне засвоєння навчального матеріалу залежить не лише від пізнавальних можливостей і здібностей дітей, а й від організації вчителем роботи на уроці, коли кожен учень працює з оптимальним навантаженням. Більше уваги вчителям початкових класів потрібно приділяти диференційованому підходу, коли форми й методи навчання добираються відповідно до індивідуальних здібностей дитини, сприяють її повноцінному розвитку. Добираючи диференційовані завдання потрібно пам'ятати: для поетапної роботи потрібні не будь-які завдання.

Підібрати для слабших завдання з поступовим зменшенням міри допомоги, а для сильніших - з ускладненням творчих завдань. Слід зазначити, що епізодичне застосування диференційованих завдань не дає бажаного результату, тому що частина учнів, особливо з низьким рівнем розвитку, буде безнадійно відставати, не досягнувши основної мети - засвоєння хоча б мінімуму знань, а сильніші не матимуть можливості постійно розвивати свої здібності.

Тільки систематичне , поетапне використання диференційованих завдань дає позитивний результат. Щоб крок за кроком найслабші учні змогли дійти до виконання основного завдання, а сильніші в цей час мають змогу не зупинятися на досягнутому, а поглиблювати знання з даної теми, розвивати свої здібності, виконуючи творчі завдання. Тому потрібно продовжувати працювати над впровадженням методики диференційованого завдання. Добирати для школярів диференційовані домашні завдання. На уроках математики більше використовувати логічні та творчі задачі. Для здібних учнів добирати завдання творчого характеру.

Курси підвищення кваліфікації учителів пройшли:в 2022р.Феєр Л I., Феєр Л.В., Купар С.В.,Порада М.М.,вихователі ГПД Білак О.В.,Дубровська Є.В.

Скільки цікавих заходів було організовано і проведено вчителями молодших класів разом зі своїми вихованцями та педагогом організатором. Педагогами було організовано класний та шкільний конкурси малюнків на тему «Ми - українці», конкурс класних стінних газет на тему «Солов'їна барвінкова українська рідна мова», проведені мовні конкурси, вікторини, літературні ігри Традиційними для учнів початкових класів стали такі заходи:

· свято « Фантазії осені »

«Флешмобдо дня миру»;

· спортивні естафети «Веселі старти»;

· свято «Тато, мама, я - дружна спортивна сім'я;

· конкурс пісні і строю;

· свято «Іде Святий Миколай»;

· свято «Новорічні пригоди»;

· свято «Моя мама найкраща у світі»;

Протягом навчального року молодші школярі беруть участь в різноманітних конкурсах. Це:

· конкурс знавців рідної мови;

· класні олімпіади з математики;

· шкільні конкурси малюнків та виробів з різних матеріалів;

· всеукраїнський конкурс «ім. П. Яцика»;

Та головне, до чого прагнуть вчителі початкових класів, - це здружити школярів між собою та зробити шкільне життя дітей цікавим і захоплюючим.


Розклад уроків у Широківській ЗОШ І-ІІст

В 2022-2023 н.р. наше методичне об'єднання буде працювати за такими напрямками:

• Удосконалення методики НУШ на уроках та в позаурочний час.

• Використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

• Застосування диференційованого підходу як засобу формування соціальної компетентності учнів.

У цьому навчальному році наше методичне об'єднання буде працювати над проблемною темою:

«Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу у освітній процес»


/Files/images/vopros-220x203.jpg

Проблемне питання вчителів початкових класів на 2022-2023 навчальний рік

«Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу у освітній процес»

/Files/images/1/8fdf0e39eeb5459d04eebf9a79a403a4.png

Проблемне питання школи:

"Реалізація основних напрямків оновлення освітніх процесів з урахуванням вимог сучасної школи"

/Files/images/wP7uvEDzj8U.jpg

Відомості про членів шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів

Прізвище ім’я, по батькові вчителя Освіта Категорія Курси Атестація Стаж роботи Тема, над якою працюють члени методичного обєднання.
Феєр Людмила Василівна Вища Вища 2022 2019-2020 19 Впровадження НУШ.
Феєр Лариса Іванівна Вища ІІ-категорія
(старший учитель)
2022 2020-2021 23р. Реалізація компетентнісного підходу на уроках української мови в початкових класах
Купар Світлана Василівна Вища Вища 2022 2018 –2019 36 р. «Ранкова зустріч – інструмент для створення спільноти класу»
Білак Оксана Василівна Вища ІІ-категорія20222019-2020 9 Спрямування виховної роботи на створення згуртованого і працездатного учнівського колективу шляхом використання інноваційних методів.
Порада Марія М. Вища І-категорія20222019- 2020 28 Проблема організа ції фізично говиховання в ГПД.
Білак Євгенія І. Вища ІІ-категорія20222020-20216 Культура мовлення та спілкування.
Дубровська Євгенія ВолодимирівнаВища ІІ-категорія20222022-20236Виховання у дітей культури поведінки,взаємоповаги до дорослих і друзів.

/Files/images/2183385uvqcr3gmyl.gif

Організація самоосвіти вчителів

№ з/п Завдання і зміст роботи Термін Відповідальний за виконання
1. Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в організації роботи членів МО. протягом року Члени методичного об єднання
2. Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.
3. Створеннягуманного соціокультурного середовища для самовираження, само актуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного само становлення.
4. Задоволення особистісних потреб вчителів.
5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.
/Files/images/06.gif

ЗАХОДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ СТАНУ НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Зміст роботи Дата Відповідальні
1. Підібрати тексти і завдання для практичних і контрольних робіт. Грудень-травень Класні кер.1-4кл.
2. Провести рейди перевірки учнівських зошитів, щоденників, організувати постійно діючу виставку кращих учнівських зошитів. Щомісяця
3. Спільно з адміністрацією школи вивчити стан навчально-виховної роботи в 1-4 кл. у відповідності до норм оцінок і вимог чинних нормативних документів про освіту та доповісти на засіданні педагогічної ради. Січень, травень
4. Для підвищення навички читання на належний рівень проводити конкурси читців-декламаторів, вікторини. Використання в навчальному процесі творчих доробок. Постійно
5. Зробити зрізи знань з математики, укр.мови в 3-х і 4-х класах. Жовтень .
6. Провести перевірку навички читання в 2-4 класах. Жовтень
7. Провести олімпіади з укр.мови і математики по паралелях /3-4 кл./ Жовтень
8. Учням 1-4 класів взяти участь у тижні: - рідної мови - математики Жовтень ,листопад
9. Інновації запроваджені протягом навчального року у виховну ро- боту і одержані результати НУШ. Обмін досвідом. Лютий
10. Огляд комп’ютерних програм з предметів та можливість їх використання у класі. Жовтень
11. Участь учнів 3-4 класів у міських олімпіадах з української мови і математики. Листопад, грудень
12. Огляд навчальних кабінетів. Вересень, січень, травень

Адміністрація Широківської ЗОШ І-ІІ ст


План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2022- 2023 н.р.

ЗАСІДАННЯ І

ВЕРЕСЕНЬ

Якщо ми навчатимемо сьогодні
так, як навчали вчора, ми
вкрадемо в дитини завтра.
Конфуцій

Тема. Нова українська школа–новий зміст освіти
№ п/п Зміст відповідальний
ЗАВДАННЯ
1 Про виконання плану роботи методичного об’єднання за 2021-2022 навчальний рік. Керівник м/о
Феєр Л.І.
2 Особливості організації навчально-виховного процесу в 1-4 класах у 2022-2023 навчального року. Керівник м/о
Феєр Л.І.
3 Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2022-2023н.р. Члени методобєднання Феєр Л.В. Купар С.В.
4 Опрацювання інструктивно-методичного листа «Вимоги щодо ведення класного журналу 1-4 класу загальноосвітніх навчальних закладів» Члени методоб єднання
5. Відкрите виховне заняття у 1 класі.Дубровська Євгенія Володимирівна
Завдання для самоосвітньої роботи :

1) знати основні положення Концепції «нова українська школа», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14.12.2016р. №988;
2) ознайомитися з наказом МОН України від 13.07.2017р. №1021 «Про організаційні питання запровадження концепції Нової української школи у ЗНЗ I ступеня»;
3) ознайомитися з Законом України «Про освіту». Прийнятого Верховною Радою України 05.09.2017р., підписаного Президентом України 25.09.2017р.;
4) ознайомитися з Листом МОН України №1/9-554 від 13.10.2017р. «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту»;
5) ознайомитися з Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018р. №87;
6) опрацювати наказ МОН України від 20.04.2018р. №407 «Про затвердження Типової освітньої програми

. II засідання

Листопад
Тема.Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи.

Якщо знання – це новийкапітал, то інновації – нова валюта.

№ з/п Зміст роботи Форми і методи роботи Література
1. Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти. Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі. круглий СТІЛ
2. Інтеграціянавичок«Щоденні 5»: читання для себе, читання для когось, слухання, робота зі словами, письмодлясебе. обговорення членами методоб' єднання
3 Карусель інновацій. Використання
інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання:
обговорення членами методоб' єднання

III засідання

Січень

Тема: Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь.
Якщо ти хочеш зміну в майбутньому–стань цією зміною в сьогоденні.
МагатмаГанді.

№ з/п Зміст роботи Форми і методи роботи Література
1. Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів. круглий стіл
2. Інтеграція у навчанні молодших школярів математики. обговорення членами
методоб' єднання
3. Аукціон методичних ідей. Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики: членами
методоб' єднання
4. Шляхи розвитку критичного мислення молодших школярів на уроках математики.
Завдання для самоосвітньої роботи :

1) ознайомитися добіркою матеріалів, які допоможуть запровадити принципи STEM-освіти у навчальний процес;
2) взяти до уваги статтю «Чому LEGO у школі-це круто»;
3) ознайомитися з відео-матеріалом «Шість капелюхів: прийом- градля розвитку критичного мислення»;
4) ознайомитися з літературою по впровадженню групових методів навчання;
5) переглянути інтегровані уроки учасників конкурсу «Учитель року-2017» в номінації «Початкова освіта»;
6) підготувати матеріали «На допомогу вчителю: схеми аналізу та самоаналізу уроку»;
7) взаємовідвідування та аналіз уроків членами метооб’єднання.


ЗАСІДАННЯ ІV

Березень

Тема: Модернізація змісту освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти. Природнича освітня галузь.
Немає прагнення більш природного
ніж прагнення до знань.
М.де Монтель

№ з/п Зміст роботи Форми і методи роботи Література
1. Організаційно-педагогічні умовиформування екологічної грамотності молодших школярів. круглий стіл
2. Інтеграція змісту кількох навчальних предметів навколо природничої теми. обговорення членами методоб' єднання
3. Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей членами методоб' єднання
4. Творчі проекти – засіб виховання соціально активної особистості. членами методоб' єднання
5 Актуальний діалог. Секрети успішної адаптації до навчання дітей в основній школі. Білак Євгенія В.
6. Актуальний коментар. ДПА-2022. Купар Світлана В.
Завдання для самоосвітньої роботи:

1) опрацювати літературу з проблеми формування екологічних умінь молодших школярів:
2)Учителям 4 класів розробити завдання на державну підсумкову атестацію;
3)опрацювати наказ МОН України від 14.07.2015р. №762 «Порядок переведення учнів (вихованців) до наступного класу» та нормативні документи щодо закінчення 2022-2023н.р.


ЗАСІДАННЯ V

Травень

Тема: Підсумок роботи методичного об’днання за рік

Навіщо так не возвеличує і не дає
право відчути себе людиною, в
найвищому розумінні цього слова, як
праця, в яку віриш і любиш.
Олександр Білаш

№ п/п Зміст Відпо-віда- льні
1. Звіт керівника ШМО про підсумки роботи за рік. Звіт членів ШМО про навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів, онлайн-курсах. Вебінарах. Члени М О
2. Виставка «Творчі сходинки». Досягнення членів ШМО (портфоліо вчителів, що вміщує серію розроблених уроків, виховних заходів; методичні матеріали; свідоцтва про закінчення курсів підвищення кваліфікації; сертифікати ,подяки, грамоти та портфоліо учнів). Члени М О
3. Звіт членів ШМО про результативність їх участі в роботі міських семінарів-практикумів. творчих груп, тижні педмайстерності. Члени М О
4. Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класsd/ Заступник директора з навчально-виховної роботи Кляп Тетяна В.

національно патріотичне виховання

Вшанування учнями початкових класів 209 річниці з дня народження українського поета та прозаїка Тараса Шевченка.

/Files/images/fer_larisa_vanvna/336650466_592357829267677_2975949654535412452_n.jpg

Цікавинки з життя учнів початкових класів

/Files/images/fer_larisa_vanvna/bloggif_6393728455f55.gif

/Files/images/fer_larisa_vanvna/306372057_767951367602982_6481944930685530380_n.jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/bloggif_6394d4478d99b.gif

/Files/images/fer_larisa_vanvna/317472980_664577168499898_8714026689505920228_n.jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/317398767_1302479257233258_18258142912720910_n (1).jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/317363590_1792936634413656_6870778362310252038_n (1).jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/315434480_1305346426673715_7324341057665296419_n (1).jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/316607821_718796156440015_2244268031008446881_n (2).jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/317211333_1564933320595783_287473242498024174_n (2).jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/317829468_1169199977059680_7450284292254147808_n (1).jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/316169934_1416910168838161_1159077348352422605_n (1).jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/317835542_452456820208391_2557166641835663495_n (1).jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/317139304_597626255459982_8155895193005119341_n (1).jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/263331309_592699578699017_4278947028302457725_n.jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/266976600_620795775834533_1420665143762070459_n.jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/264420046_339829524244407_7372736698078963944_n.jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/269873424_3061345110850495_253311310649292850_n.jpg

/Files/images/fer_larisa_vanvna/изображение_2021-12-26_215739.png

/Files/images/fer_larisa_vanvna/261763421_496566395025431_8575339058725282849_n.jpg

Цікавинки з життя молодших школярів Широківського НВК
відео0

9 листопада - день української писемності та мови

/Files/images/CjXfPYHVqNU.jpg
/Files/images/novaya_papka/4jRRFeeb6bU.jpg
/Files/images/kartinki/UiT_IElTCcU.jpg
/Files/images/kartinki/DSC005711.jpg
/Files/images/kartinki/6dMFRmItgYM.jpg
/Files/images/kartinki/IMG_20170228_133804.jpg
/Files/images/kartinki/gIoEIsXkGf4.jpg
/Files/images/kartinki/RWFVcE1iLTA.jpg
/Files/images/kartinki/yonMBR_7sAE.jpg
/Files/images/novaya_papka/m.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagen.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagel.jpg
В Широкому священик зробив великодній подарунок місцевим дошкільнятам
/Files/images/kartinki/pbRK2GZ2jHs.jpg
/Files/images/novaya_papka/yARxpXD-jYw.jpg
/Files/images/novaya_papka/LAMHdfNvI3w.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagek,.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagecd.jpg
/Files/images/novaya_papka/v5NTbyjIOiU.jpg
/Files/images/DSCF0638.JPG
/Files/images/PICT0379.JPG
/Files/images/PICT0366.JPG
Свято осені у Широківській ЗОШ І-ІІ ст
/Files/images/Y0mIgTX3I6s.jpg
/Files/images/gWaCkw_S6v4.jpg
/Files/images/SHpA6ECgpAI.jpg
/Files/images/novaya_papka/60OkLIyqjKo.jpg
/Files/images/novaya_papka/o-IkC7_cDHc.jpg
/Files/images/novaya_papka/VCYyP6glhDk.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber image,,.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagevc.jpg
/Files/images/novaya_papka/Lcv4v0Mj3Qk.jpg
/Files/images/novaya_papka/YOQbDZPj3Mw.jpg
/Files/images/novaya_papka/Wq0bkCyjWsc.jpg
/Files/images/novaya_papka/Wu0vsrpm_Gg.jpg
/Files/images/novaya_papka/SAM_3007.JPG
/Files/images/novaya_papka/SAM_2687.JPG
/Files/images/novaya_papka/SAM_2946.JPG
/Files/images/novaya_papka/viber image;k;.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagem.jpg
/Files/images/novaya_papka/SAM_2994.JPG
/Files/images/novaya_papka/SAM_2388.JPG
8 березня у Широківській ЗОШ І-ІІ ст
/Files/images/novaya_papka/viber imagel;.jpg
/Files/images/novaya_papka/viber imagekk.jpg
/Files/images/novaya_papka/5eHOpXVgVZw.jpg


/Files/images/1/nush/bloggif_5c6d82ab9c912.gif

Для перегляду відео необхідно встановити останню версію Adobe Flash Player.

Кiлькiсть переглядiв: 31391

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.