Адміністрація Широківської ЗОШ І-ІІ ст

Накази з основної діяльності у 2022-2023 навчальному році

ЛИСТОПАД 2022 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

ЖОВТЕНЬ 2022 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

ВЕРЕСЕНЬ 2022РІК ЗАВАНТАЖИТИ

СЕРПЕНЬ 2022 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

Накази з основної діяльності у 2021-2022 навчальному році

ЧЕРВЕНЬ 2022 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

ТРАВЕНЬ 2022 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

КВІТЕНЬ 2022 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

БЕРЕЗЕНЬ 2022 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

ЛЮТИЙ 2022 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

СІЧЕНЬ 2022 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

ГРУДЕНЬ 2021 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

ЛИСТОПАД 2021 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЖОВТЕНЬ 2021 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ВЕРЕСЕНЬ 2021 рік ЗАВАНТАЖИТИ

СЕРПЕНЬ 2021 рік ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/1.gif Накази з основної діяльності у 2020-2021 навчальному році

ЧЕРВЕНЬ 2021 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

ТРАВЕНЬ 2021 РІК ЗАВАНТАЖИТИ

КВІТЕНЬ 2021РІК ЗАВАНТАЖИТИ

БЕРЕЗЕНЬ 2021рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЛЮТИЙ 2021 рік ЗАВАНТАЖИТИ

СІЧЕНЬ 2021рік ЗАВАНТАЖИТИ


ГРУДЕНЬ 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЛИСТОПАД 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЖОВТЕНЬ 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ВЕРЕСЕНЬ 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

СЕРПЕНЬ 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/1.gif Накази з основної діяльності у 2019-2020 навчальному році

ЧЕРВЕНЬ 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ТРАВЕНЬ 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

КВІТЕНЬ 2020рік ЗАВАНТАЖИТИ

БЕРЕЗЕНЬ 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЛЮТИЙ 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

СІЧЕНЬ 2020 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ГРУДЕНЬ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЛИСТОПАД 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЖОВТЕНЬ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ВЕРЕСЕНЬ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

СЕРПЕНЬ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/1.gif Накази з основної діяльності у 2018-2019 навчальному році

ЧЕРВЕНЬ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ТРАВЕНЬ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

КВІТЕНЬ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

БЕРЕЗЕНЬ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЛЮТИЙ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

СІЧЕНЬ 2019 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ГРУДЕНЬ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЛИСТОПАД 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЖОВТЕНЬ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ВЕРЕСЕНЬ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

СЕРПЕНЬ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/1.gif Накази з основної діяльності у 2017-2018 навчальному році

ЧЕРВЕНЬ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ТРАВЕНЬ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

КВІТЕНЬ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

БЕРЕЗЕНЬ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ЛЮТИЙ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

СІЧЕНЬ 2018 рік ЗАВАНТАЖИТИ

ГРУДЕНЬ 2017 рік завантажити

ЛИСТОПАД 2017 рік завантажити

ЖОВТЕНЬ 2017 рік завантажити

ВЕРЕСЕНЬ 2017 рік завантажити

СЕРПЕНЬ 2017 рік завантажити

/Files/images/1.gif Накази з основної діяльності у 2016-2017 навчальному році

ТРАВЕНЬ 2017 рік завантажити

КВІТЕНЬ 2017 рік завантажити

БЕРЕЗЕНЬ 2017 рік завантажити

ЛЮТИЙ 2017 рік завантажити

СІЧЕНЬ 2017 рік завантажити

ГРУДЕНЬ 2016 рік завантажити

ЛИСТОПАД 2016 рік завантажити

ЖОВТЕНЬ 2016 рік завантажити

ВЕРЕСЕНЬ 2016 рік завантажити

СЕРПЕНЬ 2016 рік завантажити

ЧЕРВЕНЬ 2016 рік завантажити

ТРАВЕНЬ 2016 рік завантажити

КВІТЕНЬ 2016 рік завантажити

НАКАЗ

від 05 квітня 2016 року № 53

Про перейменування
Широківської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів

Відповідно до ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 14, 18 Закону України „Про освіту”, ст.ст. 9, 11 Закону України „Про загальну середню освіту”, ст.12 Закону України „Про дошкільну освіту”, ст.ст. 81, 89, 90 Цивільного Кодексу України, Положення про навчально-виховний комплекс „дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад”, „ загальноосвітній навчальний заклад- дошкільний навчальний заклад”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 306 від 12.03.2003р., на підставі клопотання Виноградівської районної державної адміністрації від 10.03.2016р. № 03-09/722, з метою створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, які проживають у прилеглому до навчального закладу мікрорайоні, безперервної дошкільної освіти та підготовки до школи, районна рада, рішення третьої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради

НАКАЗУЮ:

1.Змінити назву Широківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради (ідентифікаційний код 26213609) на „Навчально-виховний комплекс „ Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Виноградівської районної ради Закарпатської області, у зв`язку зі створенням у навчальному заклад дошкільного підрозділу.
2.Статут Широківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Виноградівської районної ради, затверджений рішенням сесії Виноградівської районної ради від 04.04.2014 р. № 424, вважати таким, що втратив чинність.
3.Забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту НВК, відповідно до вимог чинного законодавства.
4.У своїй роботі керуватися СтатутомНВК затвердженим рішенням третьої сесії сьомого скликання Виноградівської районної ради від 17.03.2016 року №129.
5.Секретарю-друкарці Терпай М.І. внести відповідні зміни у записах трудових книжок працівників та подати на підпис директору школи.
6.При оформленні офіційних документів та наданні інформацій різного типу враховувати зміну назви закладу.
7.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи М.Ю. Роман

2015-2016 навчальний рік

БЕРЕЗЕНЬ 2016 рік завантажити

ЛЮТИЙ 2016 рік завантажити

СІЧЕНЬ 2016 рік завантажити

ГРУДЕНЬ 2015 рік завантажити

ЛИСТОПАД 2015 рік завантажити

ЖОВТЕНЬ 2015 рік завантажити

ВЕРЕСЕНЬ 2015рік завантажити

СЕРПЕНЬ 2015рік завантажити

/Files/images/0div.gif

НАКАЗ

Від 18 серпня 2015 року № 91

Про розподіл функціональних обов’язків та посадової відповідальності між членами адміністрації школи та допоміжним персоналом на 2015-2016 навчальний рік

З метою наукової та раціональної організації праці, здійснення управління навчально-виховним процесом та фінансово-господарською діяльністю школи й контролю за ними, а також підвищення відповідальності керівних працівників школи

Н А К А З У Ю :

1. Директору школи Роман М.Ю. визначити наступні посадові обов’язки:

1.1. Здійснення загального управління діяльністю школи в усіх напрямках відповідально до її статуту і Законодавства України.

1.2. Спільно з радою школи визначає стратегію, мету і завдання розвитку школи, прийняття рішень про програмне планування її роботи.

1.3. Здійснення розробки, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх технологій і програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних, календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку школи та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів.

1.4. Вирішення навчально-методичних, адміністративних питань, фінансових господарських та інших питань, що виникають в процесі діяльності школи.

1.5. Планування, координація і контроль роботи педагогічних кадрів та інших працівників школи.

1.6. Здійснення підбору, прийому на роботу, розстановку кадрів.

1.7. Визначення посадових обов’язків працівників, створення умов для підвищення їх професійної майстерності.

1.8. Затвердження розкладу занять учнів, графіків роботи, педагогічного навантаження працівників школи, тарифікаційних списків і графіків відпусток.

1.9. Заохочення і стимулювання творчої ініціативи працівників, підтримання сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

1.10. Визначення спільно з органами самоврядування порядку і розміру преміювання працівників школи.

1.11. Формування контингенту школярів у межах визначеної квоти та у відповідності до Положення про загальноосвітні заклади; забезпечення соціального захисту і захисту прав учнів.

1.12. Забезпечення ліцензування освітньої діяльності, державної атестації закладу.

1.13. Забезпечення створення умов, необхідних для організації гарячого харчування і методичного обслуговування учнів.

1.14. Забезпечення ефективності взаємодії і співпраці з органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, громадскістю, батьками (особами, що їх заміняють).

1.15 Координує та контролює роботу методичного об’єднання класних керівників, методичного об’єднання гуманітарного циклу, методичного об’єднання природничо-математичних наук та методичного об’єднання початкових класів.

1.16. Організація і вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу, сприяння діяльності вчительських товариств і організацій, методичних об’єднань.

1.17. Керування педагогічною радою школи.

1.18. Координація в школі громадських (в тому числі дитячих і молодіжних) організацій (об’єднань).

1.19. Забезпечення виконання колективного договору, створення необхідних умов для нормальної роботи органів громадського самоврядування, профспілкової організації.

1.20. Забезпечення раціонального використання бюджетних асигнувань, а також коштів, які надходять з інших джерел, надання засновникові та громадськості щорічного звіту про забезпечення і витрати коштів і матеріальних засобів.

1.21. Представлення школи в державних, місцевих, громадських та інших органах, організаціях, закладах.

1.22. Забезпечення обліку, збереження і поповнення матеріально – технічної бази, облік і збереження документації, організація діловодства, ведення статистичної звітності.

1.23. Керування на правах оперативного управління майном, що є власністю школи.

1.24. Організація роботи зі створення та забезпечення умов проведення освітнього процесу відповідно до чинного законодавства про працю, міжгалузевих і відомих нормативних документів та інших локальних актів з охорони праці і Статусу школи, очолює цивільну оборону школи.

1.25. Забезпечення безпечної експлуатації інженерно-технічних комунікацій і обладнання, вжиття заходів з приведення їх у відповідальність до чинних стандартів, правил і норм з охорони праці, своєчасна організація оглядів і ремонтів приміщень школи.

1.26. Призначення осіб, відповідальних за дотримання вимог з охорони праці в навчальних кабінетах.

1.27. Затвердження посадових обов’язків із забезпечення безпеки життєдіяльності педагогічного колективу.

1.28. Організація заходів із впровадження пропозицій членів колективу, спрямованих на подальше покращення і оздоровлення умов проведення освітнього процесу.

1.29. Винесення на обговорення педагогічним колективом пропозицій щодо організації роботи з охорони праці.

1.30. Звіти на зборах трудового колективу про стан охорони праці; забезпечення оздоровлення працівників та учнів; покращення умов освітнього процесу, а також про вжиті заходи з усунення виявлених недоліків.

1.31. Проведення профілактичної роботи із запобігання травматизму та зниження рівня захворюваності працівників та учнів школи.

1.32. Оформлення нових працівників тільки за наявності позитивного висновку медичного закладу, контроль за своєчасним проведенням диспансеризації працівників та учнів.

1.33. Організація в установленому порядку роботи комісії щодо прийому школи до нового навчального року, підпис відповідних актів.

1.34. Забезпечення виконання директивних і нормативних документів з охорони праці, постанов органів управління освітою, державного нагляду і технічної інспекції.

1.35. Укладання щорічної угоди з охорони праці й організація спільно з профспілковим комітетом її виконання, підведення підсумків виконання угод з охорони праці.

1.36. Проведення вступних інструктажів з охорони праці з прийнятими на роботу особами.

1.37. Проведення нарад при директору, шкільних лінійок.

1.38. Проведення загальношкільних зборів і засідань шкільного батьківського комітету.

1.39. Організація підготовки і проведення атестації педагогічних працівників.

1.40. Організація і контроль за гарячим харчуванням школярів.

1.41. Організація і контроль за роботою педагога – організатора.

1.42. Складання статистичних звітів діяльності навчального закладу.

1.43. Координація і контроль роботи вчителів початкових класів, роботи вчителів гуманітарного циклу: історії і правознавства, української мови та літератури, світової літератури, англійської мови, російської мови, художньої культури та музики.

2. Визначити для заступника директора з навчально-виховної роботи Терпая В.В. наступні посадові обов’язки:

2.1. Координація правильної організації навчальної діяльності школи.

2.2. Контроль за правильністю планування роботи всіх підрозділів школи з навчально-методичної роботи.

2.3. Складання і корегування розкладу уроків.

2.4. Контроль за виконанням навчальних планів і програм вчителями, ефективності їхньої роботи, зокрема якістю знань, умінь і навичок учнів.

2.5. Контроль за веденням класних журналів та іншої документації з навчальної діяльності.

2.6. Організація, вивчення, узагальнення і впровадження передового досвіду вчителів-новаторів.

2.7. Забезпечення сприятливих умов для впровадження досягнень педагогічної науки в практику навчально-виховної роботи вчителів, реалізації принципів наукової організації праці.

2.8. Узагальнення звітності про стан та результати навчальної діяльності закладу.

2.9. Керівництво методичною радою школи.

2.10. Координація і контроль за підготовкою проведенням контрольних робіт, навчальних екскурсій.

2.11. Координація і контроль за підготовкою і проведенням державної підсумкової атестації та навчально-виробничої практики учнів.

2.12. Контроль за підготовкою і проведенням відкритих уроків, уроків взаємовідвідування.

2.13. Організація і проведення загальношкільних заходів навчальної документації.

2.14. Оформлення і ведення шкільної навчальної документації.

2.15. Контроль за відвідуванням учнів навчальних занять.

2.16. Ведення обліку пропущених і замінених уроків вчителями школи.

2.17. Складання тарифікації педагогічних працівників.

2.18. Участь у доборі і розстановці педагогічних кадрів, організація підвищення їх кваліфікації та педагогічної майстерності.

2.19. Участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних працівників та інших працівників школи.

2.20. Здійснення контролю за забезпеченням учнів підручниками, координація роботи бібліотеки.

2.21. Координація і контроль роботи шкільних методичних об’єднань.

2.22. Організація, координація і контроль за стажуванням молодих спеціалістів і наставництвом.

2.23. Контроль за веденням документації класних керівників, педагога – організатора, вихователів ГПД.

2.24. Організація і координація роботи класних керівників, вихователів груп продовженого дня.

2.25. Організація, координація і контроль за роботою предметних гуртків, гуртків за інтересами, спортивних секцій, тощо.

2.26. Керує роботою вчителів природничо-математичного циклу: математики, фізики, географії, основ здоров’я, образотворчого мистецтва, фізичної культури, українознавства, хімії та біології.

3.Визначити для заступника з НВР такі посадові обов’язки по виховній роботі:

3.1. Сприяння розвитку і діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій , об’єднань; допомога в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

3.2. Забезпечення умов для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організаційні об’єднання.

3.3. Організація наочного оформлення школи за тематикою роботи, яку проводять.

3.4. Сприяння розвитку особистості, талантів здібностей і формування загальної культури учнів, педагогізації батьків.

3.5. Організація, контроль і координація роботи ­­«Батьківського всеобучу».

3.6. Вивчення вікових та психологічних особливостей, інтересів і запитів учнів.

3.7. Сприяння реалізації прав дитини.

3.8. Координація, контроль і допомога в роботі учнівського самоврядування.

3.9. Організація і проведення загальношкільних свят, вечорів, походів, екскурсій тощо.

3.10. Підтримка соціально значимих ініціатив у сфері дозвілля, розваг, вільного часу.

3.11. Організація канікулярного відпочинку учнів.

3.12. Допомога і участь в організації і проведенні загальношкільних акцій щодо оздоровлення школярів.

3.13. Допомога в організації і проведенні загальношкільних батьківських зборів.

3.14. Допомога в роботі шкільного методичного об’єднання класних керівників. Контроль за виконанням планів роботи класних керівників.

3.15. Організація і контроль за чергуванням учнів і вчителів по школі, їдальні.

3.16. Організація, методична допомога і контроль за проведенням класних годин, годин спілкування, організація зустрічей учнів зі спеціалістами юстиції, лікарні тощо.

3.17. Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду роботи з дітьми та молоддю.

4. Визначити для завідуючої господарством Ліхтей М.Ф. наступні посадові обов’язки:

4.1. Відповідає за :

· збереження будівель та майна школи;

· матеріально – технічне забезпечення навчального процесу (освітлення, опалювання, водопостачання, наявність належного обладнання й устаткування);

· чистоту і порядок у приміщеннях школи та подвір’ях ;

· організацію чергування технічного персоналу;

· розподіл обов’язків між технічними працівниками;

· дотримання санітарно – гігієнічного режиму в школі;

· інвентаризацію майна школи, кабінетів;

· складання документації для нарахування зарплати техперсоналу;

· організацію поточного ремонту будівель, кабінетів закладу;

· дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень закладу, технологічного, енергетичного обладнання;

· дотримання норм пожежної безпеки в школі;

· справність засобів пожежогасіння;

· оформлення наочності згідно вимог щодо організації навчально-виховного процесу.

4.2. Завгосп керує:

· роботою технічного персоналу щодо забезпечення функціонування закладу, прибирання приміщень;

· роботою робітників школи;

· господарською діяльністю школи;

· роботою з благоустрою, озеленення і прибирання території школи.

4.3. Завгосп організовує:

· роботу техперсоналу щодо забезпечення дотримання санітарно – гігієнічних норм під час навчального процесу;

· постачання необхідних матеріалів для безперервної роботи технічного персоналу школи, проведення інвентаризації майна;

· дотримання вимог щодо охорони праці під час експлуатації головної будівлі та інших приміщень школи, технологічного та енергетичного обладнання;

· здійснення періодичного огляду, поточного ремонту приміщень та обладнання;

· дотримання норм пожежної безпеки в будівлях і спорудах, нагляд за станом засобів пожежогасіння;

· проведення 1 раз на рік замірів опору ізоляції електроустановок і електропроводки, пристроїв заземлення, їх періодичне випробування, вимірювання рівня освітленості, радіації, шуму в приміщеннях школи (визначення його відповідності правилам і нормам безпеки життя);

· розробку інструкцій з охорони праці для техперсоналу не рідше ніж 1 раз на 5 років;

· навчання й інструктаж на робочому місці (вступний і періодичний) технічного та обслуговуючого персоналу.

4.4. Завгосп погоджує свою діяльність із директором школи, з бухгалтерією відділу освіти.

4.5. Завгосп здійснює контроль за:

· роботою всіх працівників технічно – обслуговуючого персоналу школи;

· збереженням матеріально – технічного устаткування;

· дотриманням санітарно - гігієнічних норм у приміщеннях школи.

4.6. Завгосп інструктує й консультує:

· обслуговуючий персонал щодо утримання матеріально – технічного забезпечення;

· технічний персонал з питань техніки безпеки.

4.7. Завгосп здійснює облік:

· майна школи;

· роботи завідувачів кабінетів щодо матеріально – технічного забезпечення навчальної бази та його збереження;

· протипожежного обладнання.

4.8. Завгосп звітує про підготовку школи до нового навчального року та готовність до роботи в осінньо-зимовий період.

4.9. Завгосп складає :

· графік роботи технічно - обслуговуючого персоналу;

· табель на заробітну плату технічно – обслуговуючого персоналу;

· проекти наказів, розпоряджень та інших документів із питань господарської роботи в тому числі заходи, щодо виконання перспективного плану удосконалення та розвитку матеріально – технічної бази школи;

· акти списання майна, яке вийшло з ладу;

· плани проведення ремонтних робіт у приміщеннях школи під час підготовки до нового навчального року

5. Бібліотекар Вейбер Л.І.

5.1. Відповідає за:

•комплектування книжкового фонду;

•оформлення передплати на періодичні видання;

•створення фонду шкільних підручників;

•систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження;

•пропагування читання як форми культурного дозвілля та засобу інтелектуального розвитку.

5.2. Керує:

•роботою щодо формування в учнів дбайливого ставлення до навчальної книги;

•роботою щодо формування в учнів навичок самостійної роботи з книгою.

5.3. Організовує:

•допомогу вчителям у підготовці науково-методичних семінарів у рамках самоосвітньої діяльності;

•проведення огляду-конкурсу на найкраще збереження підручників;

•літературні виставки;

•читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи;

•обслуговування учнів і працівників школи;

•інформаційну роботу (оформлення виставок, вітрин, проведен­ня інших заходів щодо пропагування книг);

•підбір літератури на вимогу читача.

5.4. Погоджує свою діяльність із заступником директора з на­вчально-виховної роботи та методичним кабінетом відділу освіти.

5.5. Здійснює облік:

•комплектування книжкового фонду, зокрема й фонду підручників;

•користування шкільними підручниками (надходження, видачі, розподілу підручників по класах).

5.6. Приймає книжкові фонди на відповідне збереження за актом
і здійснює їх облік.

5.7. Бере участь в інвентаризації книжкових фондів застарілої чи знищеної літератури відповідно до чинних норм.

5.8. Звітує про організацію, здійснення й результати роботи перед директором та педрадою, методичним кабінетом, відділом освіти.

5.9. Складає звіт про організацію, здійснення й результати роботи бібліотеки для директора та педради.

6. Педагог-організатор Корпош Т.Ю.

6.1. Відповідає за:

• діяльність дитячих громадських організацій, об'єднань, плану­вання їхньої роботи за принципами добровільності, самостійності, гуманності й демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і по­треб учнів;

• організацію дозвілля школярів;

• створення умов для виявлення учнями своєї громадянської по­зиції, задоволення ними своїх інтересів і потреб, цікавого й корис­ного проведення вільного часу;

• здоров'я й безпеку учнів, дотримання норм охорони праці й протипожежного захисту.

6.2. Керує дитячими організаціями, активом школи, органами учнівського самоврядування.

6.3. Організовує:

• оформлення школи відповідно до напрямів роботи;

• роботу з учнями під час канікул;

• роботу з добору й підготовки керівників (організаторів) пер­винних дитячих організацій, об'єднань;

• роботу з учнями школи.

6.4. Погоджує свою діяльність із директором школи, заступни­ком директора з навчально-виховної роботи, відділом освіти.

6.5. Інструктує й консультує: дитячий актив школи щодо орга­нізації різноманітних свят.

6.6. Використовує досвід роботи з дітьми й підлітками для підви­щення кваліфікації.

6.7. Веде облік пропусків учнями навчальних занять.

6.8. Складає план своєї роботи на рік, семестр, квартал; сце­нарії заходів для учнів школи, дитячих організацій; веде документацію у визначеному порядку.

6.9. Звітує про роботу дитячих організацій та виховну роботу серед учнів школи, про організацію участі учнів у кон­курсах, оглядах та інших заходах перед директором школи, педа­гогічною радою.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Директор школи М.Ю. Роман

/Files/images/7397.gif /Files/images/7397.gif /Files/images/7397.gif

НАКАЗ

від 01 вересня 2015 року № 113

Про режим роботи Широківської
ЗОШІ-ІІ ст. на 2015-2016 навчальний рік

З метою чіткої організації навчально-виховного процесу, праці вчителів, учнів та обслуговуючого персоналу

НАКАЗУЮ:

Затвердити наступний режим роботи школи на 2015-2016 н. р.:

1. Прибиральники приміщення розпочинають роботу: в 7.00 і закінчують в 17.00, обідня перерва - з 12.00 до 14.00

2. Черговий з числа прибиральників приміщень розпочинає чергування в

7.45 і закінчує в 16.45.

3. Навчальний день розпочинати в 8.00 згідно затвердженого розкладу.

4. Встановити перед початком кожного уроку за 3 хвилини попередній дзвінок.

Після попереднього дзвінка учні та вчителі готуються до уроку в навчальному класі.

По закінченні уроку вчитель та учні виходять з класу. Під час перерв класні керівники та чергові вчителі чергують на І, ІІ поверхах приміщення школи та на подвір’ї закладу, забезпечують належну дисципліну школярів, несуть відповідальність за життя дітей.

5. Визначити пости учнів чергового класу по школі:

-перший поверх – біля вхідних дверей;

-другий поверх – на сходах між поверхами;

-їдальня.

Поставити в обов’язок чергових класів забезпечувати дисципліну учнів, санітарний стан, збереження шкільного майна.

6. Час початку роботи кожного вчителя – за 15 хвилин до початку свого першого уроку. Чергування вчителів починається за 20 хвилин до початку занять і закінчується на 20 хвилин пізніше закінчення останнього уроку.

7. Прибирання кабінетів, закріплених ділянок території школи та приміщень проводити щоденно. Генеральне прибирання проводити в перший понеділок кожного місяця.

8. Навчальний тиждень – 5-денний

9. Всіх учнів атестувати за двома семестрами.

10. Внесення змін до класних журналів, а саме: зарахування та вибуття учнів вносить лише класний керівник за вказівкою директора. Виправлення оцінок у класному журналі дозволяється за заявою вчителя та з дозволу директора.

11. Категорично заборонено відпускати учнів з уроків на різні заходи без дозволу адміністрації школи.

12. Робота гуртків допускається лише за розкладом, затвердженим директором.

13. Позакласні заходи проводяться за планом, затвердженим директором. Проведення всіх позакласних заходів дозволяється лише до 18.00.

14. У кожному класі закріпити за учнями постійне робоче місце з метою їх матеріальної відповідальності за збереження меблів.

15. Паління у школі та на її території категорично заборонено.

16. Ведення щоденників вважати обов’язковим для кожного учня, починаючи з 2 класу.

17. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу директора.

18. Категорично забороняється проводити заміну уроків за домовленністю між учителями без дозволу адміністрації школи.

19. Вихід на роботу вчителя або будь-якого співробітника після хвороби можливий лише за наявності лікарняного листка.

20. Проведення екскурсій, походів тощо дозволяється лише після видання наказу директора. Відповідальність за життя та здоров’я учнів під час проведення подібних заходів несе той вчитель, який призначений наказом директора.

21. Покласти відповідальність на вчителів, класних керівників за охорону та здоров’я учнів під час їх перебування в приміщеннях школи, на її території під час прогулянок, екскурсій, при проведенні позакласних заходів тощо.

22. Встановити режим роботи:

· для секретар-друкарки:

понеділок з 9.00-13.00

вівторок з 9.00-13.00

середа з 9.00-13.00

четвер з 9.00-13.00

п’ятниця з 9.00-13.00

· для робітника по ремонту будівель і споруд:

понеділок з 13.00 – 17.00

вівторок з 13.00 – 17.00

середа з 13.00 – 17.00

четвер з 13.00 – 17.00

п’ятниця з 13.00 – 17.00

· для бібліотекара:

понеділок - 8.00-16.00 (3 год. педнавантаження)

вівторок - 8.00-15.00 (3 год. педнавантаження)

четвер - 8.00-15.00 (1 год. педнавантаження)

п”ятниця - 8.00-16.00 (3 год. педнавантаження)

· для лаборанта:

понеділок - 8.00-15.00

середа - 8.00-13.00

четвер - 8.00-11.00

п”ятниця - 8.00-13.00

· для практичного психолога

понеділок - 8.00-15.00

середа - 8.00-15.00

п”ятниця - 8.00-14.00

· для соціального працівника

вівторок - 8.00-15.00

середа - 8.00-15.00

п”ятниця - 8.00-14.00

23. Розклад дзвінків:

1-ий урок 8.00-8.45

2-ий урок 8.55-9.40

3-ій урок 9.50-10.35

4-ий урок 11.00-11.45

5-ий урок 11.55-12.40

6-ий урок 12.50-13.35

7-ий урок 13.45-14.30

8-ий урок 14.40-15.25

Директор школи _________ М.Ю. Роман

/Files/images/16.gif

НАКАЗ

Від 01 вересня 2015 року № 114

Про затвердження Правил внутрішнього трудового
розпорядку для шкільного
колективу та режиму роботи школи

З метою належної організації роботи школи

НАКАЗУЮ:

1. Увести в дію з 01 вересня 2015 року на 2015/2016 навчальний рік Правила внутрішнього трудового розпорядку для шкільного колективу та вважати їх виконання обов’язковим для всіх педагогічних, допоміжних та технічних працівників школи (додаток 1)

2. Встановити такий час початку та кінця робочого дня для нижчезазначених категорій працівників:

· для завгоспа школи – 8.00 – 17.00; (перерва на обід 13.00-14.00);

· для прибиральниць службових приміщень – 7.00-17.00 (перерва на обід 12.00-14.00);

· робітника з обслуговування та поточного ремонту – 13.00-17.00;

· для лаборанта:

понеділок - 8.00-15.00

середа - 8.00-13.00

четвер - 8.00-11.00

п”ятниця - 8.00-13.00

· для секретаря - 9.00-13.00

· для кухара - 8.00 - 16.00

· для бібліотекара:

понеділок - 8.00-16.00 (3 год. педнавантаження)

вівторок - 8.00-15.00 (3 год. педнавантаження)

четвер - 8.00-15.00 (1 год. педнавантаження)

п”ятниця - 8.00-16.00 (3 год. педнавантаження)

· для практичного психолога

· понеділок - 8.00-15.00

· середа - 8.00-15.00

· п”ятниця - 8.00-14.00

· для соціального працівника

· вівторок - 8.00-15.00

· середа - 8.00-15.00

· п”ятниця - 8.00-14.00

· для керівників гуртків – згідно графіка гурткової роботи;

· для педагога-організатора – 8.00-16.00;

· для чергових учителів– 7.40 (далі згідно педагогічного навантаження);

· для педагогічних працівників - за 15 хвилин до уроку (далі згідно педагогічного навантаження);

· для вихователів груп продовженого дня –11.00-17.00 – робота ГПД.

3. Встановити для адміністративного персоналу, завідуючого господарством, секретаря-друкарки та робітника з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд та обладнання ненормований робочий день.

4. Вважати основною вимогою до всіх працівників школи розпочинати і закінчувати робочий день з ознайомлення з оголошеннями, розміщеними на загальношкільному стенді.

5. Затвердити розклад дзвінків на 2015/2016 навчальний рік (додаток 1)

6. Затвердити структуру 2015/2016 навчального року (додаток 2).

7. Встановити такі методичні дні для адміністративних та допоміжних працівників школи:
Директор школи четвер
Заступник директора школи з навчально-виховної роботи п’ятниця
Педагог-організатор середа

8. Вчителям школи подавати щоденні відомості обліку відвідування учнями школи, запізнень на уроки, а також відповідності одягу учнів.

9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи М.Ю. Роман

Адміністрація Широківської ЗОШ І-ІІ ст

НАКАЗ

Від 01 вересня 2015 року № 118

Про організацію виховної роботи
в школі в 2015/2016 навчальному році

Згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2007 №1133, листа Міністерства освіти і науки України від 20.08.2010 №1/9-557 «Рекомендації щодо висвітлення питань з виховної роботи і позашкільної освіти на серпневих конференціях», «Концепції про національно-патріотичне виховання дітей та молоді» та з метою належної організації виховної роботи в школі

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Терпаю В.В.:

1.1. Скоригувати в річному плані роботи школи на 2015/2016 навчальний рік розділ «Виховна робота в школі».

1.2. Здійснювати планування у відповідності до науково-методичної проблеми школи та пріоритетних напрямків виховної роботи.

1.3. Скласти графік проведення загальношкільних виховних заходів.

1.4. Тримати на контролі роботу щодо запобігання дитячого травматизму та профілактиці правопорушень.

2. Скласти план роботи методичного об’єднання класних керівників 1-9 класів та подати його на затвердження директору школи

До 10.09.2015

3. Класним керівникам 1-9 класів:

3.1. Спланувати виховну роботу за пріоритетними напрямками.

3.2. При плануванні враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів.

3.3. Приділяти більше уваги правовій освіті та національно-патріотичному вихованню школярів.

3.4. Організувати роботу з батьками (батьківські збори - 1 раз на чверть, батьківські лекторії, індивідуальні бесіди).

3.5. Тримати на контролі учнів девіантної поведінки.

3.6. Систематично проводити бесіди по застереженню дитячого травматизму (за окремим планом) та профілактиці правопорушень.

4. Педагогу-організатору Корпош Т.Ю.:

4.1. Взяти участь у складанні графіка проведення загальношкільних виховних заходів.

4.2. Втілювати у виховний процес концепцію національно-патріотичного виховання.

4.3. Надавати допомогу класним керівникам при організації роботи органів учнівського самоврядування.

4.4. Сприяти активній роботі дитячих об’єднань.

4.5.Тримати на контролі організацію дозвілля школярів та створити умови для задоволення ними своїх інтересів та потреб, цікавого і корисного проведення вільного часу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Терпая В.В.

Директор школи М.Ю. Роман

Адміністрація Широківської ЗОШ І-ІІ ст

НАКАЗ

Від 14 вересня 2015 року № 136

Про порядок використання
мобільних телефонів під час
навчально-виховного процесу

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 24.05.2007р. "Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу" виданий відповідно до рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 27 квітня 2007 року та з метою створення сприятливих умов для навчання, підвищення рівня організації навчально-виховного процесу.

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити використання мобільних телефонів під час проведення навчально-виховного процесу (уроків, виховних заходів, нарад ) для всіх його учасників - учнів, вчителів, батьків).

2. Протягом робочого дня використовувати мобільні телефони під час перерв між уроками чи у вільний від занять час.

3. Класним керівникам 1-9-х класах:

3.1. Довести даний наказ до відома учнів та батьків на класних батьківських зборах.
3.2. Провести бесіди про шкідливість впливу мобільного зв’язку на стан здоров’я дітей.

У випадку порушення даного наказу :

Ø вперше – виноситься попередження з відповідним записом до учнівського щоденника;

Ø вдруге – мобільний телефон конфіскується класним керівником чи вчителем-предметником та повертається лише батькам з проведенням профілактичної бесіди

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи _________ М.Ю. Роман

НАКАЗ

Від 3 вересня 2015 року № 122

Про заборону збору коштів учасниками
навчально-виховного процесу в школі

На виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.08.2011 №1/9-610 «Про вжиття заходів щодо викриття службових зловживань та хабарництва в системі освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та з метою усунення протизаконних дій працівниками навчального закладу

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити збір коштів та матеріальних цінностей працівниками Широківської ЗОШ І-ІІ ступенів з батьків та учнів.

2. Класним керівникам та класоводам ознайомити батьків учнів із вимогами Закону України «Про засади і запобігання та протидії корупції».

3. Рекомендувати батьківським комітетам (радам) навчальних закладів

розглянути питання щодо створення благодійних фондів відповідно до

законодавства, у статутах яких обумовити чіткий порядок надходження

та використання коштів.

4.Вчителям-предметникам заборонити здійснювати будь-які фінансові

операції у навчальному закладі та надавати платні освітні послуги.

5. У випадках порушення даного наказу винних притягувати до дисциплінарної і адміністративної відповідальності.

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи М.Ю. Роман

/Files/images/16.gif

НАКАЗ

Від 3 вересня 2015 року № 125

Про організацію роботи з питань
охорони праці, безпеки життєдіяльності
під час навчально-виховного процесу
в Широківській ЗОШ І-ІІ ст.
у 2015-2016 навчальному році

На виконання Законів України “Про охорону праці”, «Про освіту», з метою проведення у відповідність до Положення про проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України від 18.04.2006р. та наказу Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006р. №782 «Про затвердження змін до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення про службу охорони праці.

2. Створити службу охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 року №73, у складі:

- директора школи Роман М.Ю.

- заступника директора з навчально-виховної роботи Терпай В. В.

- завідувача господарством Ліхтей М.Ф.

- голови методоб’єднання початкових класів Феєр Л.І.

- учителя фізичної культури Староста Б. В.

3. Службі охорони праці:

3.1 Організовувати слухання на засіданнях ради школи звітів керівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпечних умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здійснення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.

3.2 Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході навчально-виховного процесу, згідно з Положенням та своєчасно інформувати управління освіти.

3.3 Організовувати проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року.

3.4 Організовувати розробку інструкцій щодо виконання небезпечних робіт, а також перегляд цих документів раз на три роки.

3.5 Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників школи спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

3.6 Забезпечувати проведення обов’язкових періодичних медичних оглядів.

3.7 Здійснювати постійний зв’язок із державними органами з метою запобігання травматизму учнів.

4. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи

Терпаю Василю Васильовичу

4.1 Організувати виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в кабінетах, класах, навчально-дослідній ділянці та споривному майданчику.

4.2 Контролювати наявність, збереження і використання навчального обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-виховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установлених чинним законодавством.

4.3 Організовувати навчання педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності учнів.

4.4 Забезпечити у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового та цільового інструктажів згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 1 серпня 2001 року.

4.5 Здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом інструкцій з охорони праці , за своєчасним проведенням інструктажів учнів.

4.6 Здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і позашкільних заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та нести за неї особисту відповідальність.

4.7 Контролювати діяльність керівників гуртків, спортивних секцій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організації роботи трудових об’єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів, запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм практичну допомогу.

4.8 Проводити навчання й інструктаж класних керівників, керівників гуртків, учителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 1 серпня 2001 року.

5. Завідувачу господарством школи Ліхтей Маргариті Федорівні:

5.1 Забезпечити експлуатацію будівель, споруд і території відповідно до вимог, правил і норм з охорони праці та догляд за ними. Щокварталу складати акти про перевірку кріплення споруд.

5.2 Забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання, машин, механізмів, котлів.

5.3 Забезпечити правильність складування і збереження матеріальних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень.

5.4 Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежогасіння.

5.5 Організувати проведення замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення та шуму у приміщеннях школи.

5.6 Розробити і здійснювати контроль за періодичним переглядом інструкцій з охорони праці у своєму підрозділі, брати участь у розробці колективної угоди з охорони праці.

5.7 Забезпечити у своєму підрозділі навчання та проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного, позапланового та цільового інструктажів згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №563 від 1 серпня 2001 року.

6. Керівникам гуртків, секцій:

6.1 Забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження тощо, не дозволяти учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

6.2 Проводити з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов’язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка. Проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяльності.

7. Персонально призначити відповідальними за забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, приладів, інструменту таких вчителів:

7.1 Терпай В.В. у кабінеті історії та правознавства.

7.2 Галас Т.М. у кабінеті біології і хімії.

7.3 Староста Б. В. на уроках фізичного виховання.

7.4 Феєр Л. В. на уроках трудового навчання.

7.5 Вейбер Л. І. у кабінеті інформатики.

8. Усім класним керівникам школи:

8.1 Провести на першому уроці навчального року вступний інструктаж учнів з техніки безпеки згідно з наказом Міністерства освіти і науки України

№ 563 від 1 серпня 2001 року з обов’язковою реєстрацією його в класному журналі.

8.2 Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі з учнями з реєстрацією їх у відповідному журналі.

9. Наказ довести до відома всіх працівників школи під розпис.

10. Контроль за виконанням цього наказу та станом охорони праці і техніки безпеки в школі залишаю за собою.

Директор школи М.Ю. Роман

Адміністрація Широківської ЗОШ І-ІІ ст

НАКАЗ

Від 3 вересня 2015 року № 121

Про заборону тютюнопалінняу школі
та пропаганду здорового способу життя

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12.02.2001 року № 57 "Про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах", з метою запобігання виникнення тютюнової залежності у дітей і молоді, захисту здоров’я людей та забезпечення їхнього права жити у середовищі, не забрудненому тютюновим димом, запобігання наркоманії та забезпечення зміцнення здоров’я шляхом пропагування здорового способу життя

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити куріння у приміщеннях і на території школи всім учням, вчителям та представникам громадськості.

2. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Терпаю В.В.

2.1. Розробити конкретні заходи з профілактики тютюнокуріння

до 10.09.2015

2.2. Провести оперативну нараду з класними керівниками "Про організацію роботи щодо запобігання виникнення тютюнової залежності в учнів"

до 20.09.2015

3. Вчителю біології Потокі С.П., вчителю основ здоров’я Феєр Л.В., організувати випуск стінної газети "За здоровий спосіб життя"

1 раз на місяць

4. Класним керівникам 2-9 класів:

4.1. Провести учнівські і батьківські збори, на яких довести інформацію про зміст цього наказу.

до 27.09.2015

4.2. Проводити бесіди з учнями про здоровий спосіб життя.

протягом року

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Терпая В.В.

Директор школи М.Ю. Роман

/Files/images/15.gif

Кiлькiсть переглядiв: 75346

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.