/Files/images/06.gif

/Files/images/60.gif

МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

/Files/images/barrafloresctv_1a2.gif

Голова методоб'єднання - Галас Тетяна Михайлівна

/Files/images/2016-2017/5.jpg

Для керування виховним процесом у школі створено методичне обєднання класних керівників.

Це структурний підрозділ внутрішкільної системи керування виховним процесом,який координує науково- методичну та організаційну роботу класних керівників.

АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ШИРОКІВСЬКОГО НВК ЗА І СЕМЕСТР 2016 - 2017 Н.Р. (Підготувала керівник МО Галас Т.М.)

Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше — люди.З них на першому місці — батьки і педагоги. А. С. Макаренко (український радянський педагог і письменник, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання).

Класний керівник творить найбільше багатство суcпільства -Людину... В.О.Сухомлинський

Класний керівник- стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв’язує в одне ціле дитину, учителя-предметника, батьків, громадськість. Класний керівник- універсальна особистість. Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор. Він повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька. Для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Від нього залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей - великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ-неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. Інколи риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь! На виконання плану роботи школи, протягом І семестру 2016-2017 навчального року в школі було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників 1-9 класів, яке працювало згідно плану роботи школи та плану роботи методичного об’єднання класних ке Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. Методичне об`єднання класних керівників працювало над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її . Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання. Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання. Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, інтелектуальних і фізичних здібностей. Методичну роботу з педагогами сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально – виховному процесі в школі.

До даного об'єднання входять :

Лихтей Валентина Іванівна– класний керівник 1-го класу

Купар Світлана Василівна – класний керівник 2-го класу

Феєр Ганна Михайлівна– класний керівник 3-го класу

Феєр Лариса Іванівна– класний керівник 4-го класу

Вейбер Лариса Іванівна -класний керівник 5-го класу

Феєр Людмила Василівна– класний керівник 6-го класу

Попович Марина Юріївна– класний керівник 7-го класу

Данканич Світлана Федорівна– класний керівник 8-го класу

Галас Тетяна Михайлівна– класний керівник 9-го класуголова МО

Поліщук Оксана Василівна- вихователь ГПД

Роман Мар’яна Валеріївна- вихователь ГПД

Терлецька Діана Василівна – практичний психолог

Кляп Тетяна Володимирівна - бібліотекар

Протягом І семестру 2016-2017 н.р.члени МО класних керівників продовжували працювати над реалізацією виховної проблеми «виховання в учнів толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови , традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави.»

Кредо:якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, відповідно до структури методичної роботи в закладі, методична робота в І семестрі 2016-2017 навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня, створенням сприятливих умов для успішної соціалазації у навчально-виховному процесі.Робота класних керівників відповідає вимогам: - Закону України «Про освіту» - Закону України «Про Загальну середню освіту»; - Положення про спеціальну загальноосвітню школу; - Посадових обов’язків класних керівників; - Наказу МОН МС України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»; - Методичних рекомендацій МОН від 25.07.14 № 1/9-376 з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017навчальному році; - Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, - Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» - Наказу МОН від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

За І семестр 2016-2017 навчального року було проведено 3 засідання МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.

ЗАСІДАННЯ №1 (ВЕРЕСЕНЬ) 5 ВЕРЕСНЯ

ТЕМА.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК,

1.Підсумки роботи МО за 2015 - 2016 н.р.

2.Визначення основних напрямів роботи на 2016 - 2017 н.р.Ознайомлення з новинками виховної роботи.(Заст.дир. з НВР - Терпай В.В.).

3.Затвердження плану роботи МО класних керівників на 2016 - 2017 н.р. (Директор НВК - роман М.Ю.)

4.Різне.

Голова МО Галас Т.М. ознайомила вчителів з інформацією про підсумки виховної роботи за минулий 2015-2016 навчальний рік, розкрила роль класного керівника у впроваджені комплексної виховної програми, його функції. Класні керівники були також ознайомлені з різноманітною методичною літературою, яка могла стати їм у нагоді при роботі з класними колективами.

Педагог-організатор Корпош Т.Ю. доповідала: -Про ознайомлення з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Заст.директора з НВР Терпай В.В.: - Ознайомлення з планом виховної роботи в школі на 2016– 2017 н.р.

Директор НВК – Роман М.Ю. затвердила виховні плани класних керівників 1-9 класів.

Належну увагу класні керівники приділяли роботі між засіданнями:

1. Складанню та затвердженню соціальних паспортів класів, планів виховних робіт, організація самоврядування в класі.(кл.кер.1-9 кл)

2. Огляд класних куточків

3. Участь у шкільних заходах.

4.Участь у Тижні знань з безпеки життєдіяльності.

5. Участь у Місячнику «Увага! Діти на дорозі!»

6. Підготували звіти про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

7. Відвідування виховних заходів.

ЗАСІДАННЯ №2 (Листопад).

Тема : « Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.»

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.(кл.кер.1-9 кл)

2. Формування творчої особистості школяра з особливими освітніми потребами.( доповідь кл.кер. 4 кл.Феєр Л.І)

3. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування.(кл.кер.1-9 кл.)

4.Виховання толерантності.(обговорення виховної години проведеної у 7 класі)

5.Круглий стіл: « Нові форми роботи з дітьми»(кл.кер.1-9 кл.)

6. Ознайомлення з новинками фахової літератури.(голова МО)

На цьому засіданні класні керівники доповідали щодо використання новітніх технологій у виховній роботі школи. Заслухано доповідь на тему Формування творчої особистості школяра з особливими освітніми потребами.( доповідь кл.кер. 4 кл.Феєр Л.І) Обговорено відкриту виховну годину, яка була проведена класним керівником який атестується Попович М.Ю. напередодні Дня толерантності.

Робота між засіданнями:

1 .Виготовлення дидактичних матеріалів для виховання культури поведінки в учнів.

2. Відвідування виховних годин та заходів класних керівників, які атестуються.

3.Участь у шкільних конкурсах, тематичних тижнях.

4. Збір літературних новинок щодо національно-патріотичного виховання.

Напередодні Дня Святого Миколая класним керівником 4 класу Феєр Л.І. проведена відкрита виховна година «Миколай, Миколай ти до нас завітай».Виховна година проведена на високому рівні, адже всі присутні були у казці.

Вислів В.Сухомлинського «Серце віддаю дітям» є девізом кожного із класних керівників.

Впродовж І семестру 2016-2017н.р. всі класні колективи приймали активну участь у житті школи згідно виховного плану роботи школи на 2016-2017 н.р.
1 вересня проведено свято Першого дзвоника і проведення єдиного уроку на тему « Україна- незалежна країна до 25 річчя незалежності України » метою якого було виховання в учнів патріотичних почуттів та гордості за те що вони є громадянами незалежної держави- України. Обов’язковим є щорічне проведення змагань фізкультурно-патріотичне свято «Козацький гарт»до Дня фізкультури і спорту,організоване і проведеновчителем віз.вих., педагог-орг., спільно з класними керівниками.В якому прийняли участь команди всіх класів і проявили себе активними та згуртованими.Щороку в багатьох країнах світу проходить Хода Миру, учасники якої висловлюють безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй у її роботі, спрямованій на мир у всьому світі. Для України цей день особливий. Учні 1-9 класів нашої школи разом з класними керівниками, вихователями взяли участь у конкурсі малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру . Щорічно в нашій школі проводяться спортивно-туристичні змагання «Стежками Героїв»до Дня туризму, організоване вчителями географії , де взяли участь 5-9 класи. Класним керівником 9 класу Галас Т.М. проведено разом з учнями 9 класу свято«Спасибі Вам,за працю вчительську святу…» до Дня працівників освіти. Традиційно проводиться Конкурс строю та пісні до Дня захисника Вітчизни 5-9 класі.Класні керівники 1-9 класів на високому рівні підготували строї. Всі класні керівники у співпраці з вихователями взяли участь у загальношкільному святі «Осінь в гості завітала» та представили чудові композиції осінньої пори. Класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. підготовано і проведено літ.-муз. композиція „Збережемо пам’ять про подвиг” до 72 річниці визволення Закарпаття. Всі класні керівники взяли участь у проведенні усного журналу «Мужай, прекрасна наша мово»до Дня укр. писемності.Вихователями ГПД – Роман М.В.та Поліщук О.В.проведено захід «До мови доторкнемося серцем». Педогог-організатором Корпош Т.Ю. організовано і проведено урок мужності і милосердя «Борімося – поборемо!»до святкування дня Гідності та Свободи. Класним керівником 6 класу Феєр Л.В.проведено усний журнал«Пам’ять голоду,пам'ять серця!» Класним керівником 5 класу Вейбер Л.І. організований виступ агітбригади «Діти проти СНІДу» до відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. підготовано і проведено свято «У граніті,в бронзі, у серцях »до Дня Збройних Сил . Класним керівником 7 класу Попович М.Ю. проведено свято Андріївські вечорниці. Класними керівниками 4 класу Феєр Л.І. та кл.кер.3 класу Феєр Г.М. проведено свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай». Класними керівниками 1 класу Лихтей В.і. та 2 класу Купар С.В. проведений новорічний ранок «Новорічна казка кличе вгості». Педагог – організатор Корпош Т.Ю. спільно з класними керівниками 5-9 класів організували конкурсно–розважальну програму «Чудеса новорічної ночі». Бібліотекар школи Кляп Т.В.приділяла особливу увагу тематичній виставці до пам’ятних дат які відзначались у нашій школі. Особливу подяку заслуговує вчитель музики Березовскова О.Ю. за музичний супровід до кожного заходу. В школі проходили місячники: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», тиждень української писемності та мови, тиждень тиждень права. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди виготовляли стінгазети, (,тиждень анг.мови, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності та дорожнього руху , тиждень правових знань ). На виконання листів МОН від 13.08.2014 №1/9-412 та № 317 «Про проведення Уроків мужності», «Про вшанування героїв, які віддали життя за Україну» проведено всіма класними керівниками «Уроки мужності». На виконання Плану спільних заходів КОДА та УМВС щодо виконання ЗУ «Про попередження насильства в сім’ї» щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період І семестру 2016 року проведено низку заходів. 17 листопада відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Цього дня класними керівниками 8 та 9 класу проведені виховні години спільно з психологом та медсестрою НВК. Значна увага класними керівниками приділяється питанням правової освіти та виховання учнів. Особливу увагу класні керівники приділяють індивідуальній роботі з учнями . Взяли участь у тижні правових знань. Класними керівниками були проведені тематичні виховні години присвячені Міжнародному дню прав людини(10грудня). Класні керівники напротязі навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів. Проаналізувавши роботу методичного об’єднання класних керівників можна зробити висновок про те, що класні керівники підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними учасниками акцій, проектів учнівського самоврядування. Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі. Класний керівник має бути яскравою, інтелігентною, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, прагнути до постійного вдосконалення, духовного зростання. Становлення таких якостей особистості педагога має забезпечувати методична робота з класними керівниками як складова частина всієї методичної роботи закладу. Всі проведені заходи мали на меті довести, що одне із центральних завдань виховання полягає в тому, щоб у міру подорослішання сформувати з вихованців справжніх патріотів нашої держави, що і є завданням класного керівника, бо саме класний керівник творить найбільше багатство суспільства- ЛЮДИНУ. «Любіть не школу, а дітей, які приходять до школи; любіть не книжки про дійсність, а саму дійсність; не життя звужуйте до учіння, а учіння розширюйте до життя! А найголовніше: любіть життя і якомога більше живіть живим життям. У нашій ідеальній школі вчитель не нудьгуватиме й не нудитиметься, бо в ній він сам житиме.»П. П. Блонський Роботу МО вважати задовільною. Дякую усім за співпрацю!

АНАЛІЗ РОБОТИ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗА І СЕМЕСТР 2016 - 2017 Н.Р.

АНАЛІЗ РОБОТИ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗА 2016-2017Н.Р

/Files/images/mo_kl.ker..png

/Files/images/romashka2.jpg

/Files/images/54527fe33403.gif

До даного об'єднання входять:

1.Лихтей Валентина Іванівна-класний керівник 1-го класу

/Files/images/DSC_3237.JPG

2.Купар Світлана Василівна- класний керівник 2-го класу.

/Files/images/image (6).jpg

3. Феєр Ганна Михайлівна - класний керівник 3-го класу.

/Files/images/DSC_0074.JPG

4.Феєр Лариса Іванівна - класний керівник 4-го класу.

/Files/images/image.jpeg

5. Вейбер Лариса Іванівна- класний керівник 5-го класу

/Files/images/DSC_3268.JPG

6.Феєр Людмила Василівна- класний керівник 6-го класу

/Files/images/DSC_3243.JPG

7.Попович Марина Юріївна - класний керівник 7-го класу

/Files/images/kartinki/Фото0363.jpg

8. Данканич Світлана Федорівна - класний керівник 8-го класу.

/Files/images/DSC_3249.JPG

9. Галас Тетяна Михайлівна - класний керівник 9-го класу.

/Files/images/DSC_3246.JPG.

10. Поліщук Оксана Василівна - вихователь ГПД.

/Files/images/TK1-OpabRW0.jpg

11.Роман Мар’яна Валеріївна - вихователь ГПД.
/Files/images/т.jpg
12.Терлецька Діана Василівна- практичний психолог
/Files/images/DSC_6343.JPG
13. Корпош Тетяна Юріївна - педагог - організатор НВК.
/Files/images/DSC_3278.JPG
14.Кляп Тетяна Володимирівна- бібліотекар НВК.
/Files/images/1_veresnya_-den_znan/image (5).jpg

/Files/images/2283.gif

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників в 2016-2017н.р.:

формування в учнів толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства.

Мета:формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.

/Files/images/563d193aa906.gif

Кредо:якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.

/Files/images/1.gif МО класних керівників у 2016-2017 навчальному році ставить такі завдання:

-Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.

- Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів шкіл міста та області.

-Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати в своїй роботі досвід колег.

Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.

-Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.

-Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.

-Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

-Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

-Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

-Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.

-Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

-Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно- орієнтованої освіти.

/Files/images/3DSVIT_animation_butterfly.gif

/Files/images/1.gif Змістом діяльності методичного об’єднання класних керівників є:

1) Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників, вихователів груп подовженого дня:

розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;

розробка методичного супроводу виховного процесу;

визначення й затвердження тематики роботи творчих груп класних керівників;

розробка методик (технік) й інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.

2) Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво, практика стажистів).

3) Здійснення аналізу якості здійснення виховних послуг за напрямками:

стан виховання в процесі навчання;

створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

науково-методичне забезпечення виховного процесу;

формування виховної системи школи;

організація соціально-профілактичної роботи;

моніторинг рівня вихованості учнів.

4) Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

організація методичних виставок; розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи; підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів; педагогічні читання; семінари, тренінги, конференції.

5) Організація позаурочної діяльності

план роботи школи Відомості про класних керівників 1-9 класів та проблемні питання над якими працюють класні керівники в 2016-2017 н.р.

№ п/п П.І.Б. Клас Заг. стаж Стаж роботи кл.керівн. Фах за освітою Проблемне питання
1 Лихтей Валентина Іванівна 1 26 15р. Вч. поч. класів Виховувати в учнів всесторонньо розвиненого громадянина свого суспільства,розвивати старанність, наполегливість.
2. Купар Світлана Василівна 2 30 30 р. Вч.поч. класів Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості ціннісного ставлення до традиційних цінностей нашої держави.
3. Феєр Ганна Михайлівна 3 34 34р. Вч. поч.класів Створення сприятливих умов для формування морально-етичних якостей молодших школярів, організація дружнього колективу.
4. Феєр Лариса Іванівна 4 17 17 р. Вч. поч. класів Створення сприятливих умов для розвитку здібностей творчості та розвитку творчих нахилів та талантів.
5. Вейбер Лариса Іванівна 5 7 - Вч.матемта інформ. Виховувати в учнів всесторонньо розвиненого громадянина свого суспільства,розвивати старанність, наполегливість.
6. Феєр Людмила Василівна 6 13 6 р. Вч. труд. навч. Розвиток громадської та творчої активності дитини через реалізацію інноваційних форм і методів виховання
7 Попович Марина Юріївна 7 10 2р. Вч. зар.літ. Виховання інтересу до навчання, поваги один до одного і до старших, любові до рідного краю.
8. Данканич Світлана Федорівна 8 5 4 р. Вч.худ.культури Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості та навчання культурі поведінки на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави шляхом формування умінь аналізувати процес і наслідки власної поведінки,виховання національної свідомості,любові до рідного краю,традицій свого народу.
9 Галас Тетяна Михайлівна 9 12 5р. Вч. хімії Виховання в учнів толерантності,патріотичних почуттів,любові до свого народу,рідної мови, традицій,народних ремесел на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави .

Голвна сторінка сайту Широківської ЗОШ І-ІІст.

Організація роботи методичного об’єднання класних керівників 5-9 класів на 2016-2017 н.р.

ЗАСІДАННЯ №1. Організаційне (Вересень)

Тема: "Організаційно-методичні аспекти роботи на новий навчальний рік".

1.Підсумки роботи МО за 2015-2016 н.р. (Голова МО, заст.дир.Терпай В.В.)

2. Визначення основних напрямів методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік. Ознайомлення з новинками виховної роботи. (Голова МО).

3.Затвердження плану роботи МО класних керівників на 2016 – 2017 навчальний рік. (Голова МО)

4.Різне.

Робота між засіданнями:

1. Складання та затвердження соціальних паспортів класів, планів виховних робіт, організація самоврядування в класі.(кл.кер.1-9 кл)

2. Огляд класних куточків

3. Участь у шкільних заходах.

4.Участь у Тижні знань з безпеки життєдіяльності.

5. Участь у Місячнику «Увага! Діти на дорозі!»

6. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

7. Відвідування виховних заходів

ЗАСІДАННЯ №2 (Листопад).

Тема : « Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.»

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.(кл.кер.1-9 кл)

2. Формування творчої особистості школяра з особливими освітніми потребами.( доповідь кл.кер. 4 кл.Феєр Л.І)

3. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування.(кл.кер.1-9 кл.)

4.Виховання толерантності.(голова МО)

5.Круглий стіл: « Нові форми роботи з дітьми»(кл.кер.1-9 кл.)

6. Ознайомлення з новинками фахової літератури.(голова МО)

Робота між засіданнями:

1 .Виготовлення дидактичних матеріалів для виховання культури поведінки в учнів.

2. Відвідування виховних годин та заходів класних керівників, які атестуються.

3.Участь у шкільних конкурсах, тематичних тижнях.

4. Збір літературних новинок щодо національно-патріотичного виховання.

ЗАСІДАННЯ №3 (Січень)

Тема: "Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості".

1 Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема. (Заст. дир. з НВР-Терпай В.В.)

2 Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості. (Члени МО)

3 Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання. (бібліотекар)

4 Різне. ( Голова МО)

Робота між засіданнями:

1. Переглянути та уточнити соціальні паспорти класів.

2. Взяти на контроль учнів , які порушують поведінку та не відвідують школу без поважних причин.

3. Участь у шкільних заходах.

4. Відвідування виховних заходів.

ЗАСІДАННЯ №4 (Квітень).

Тема: ". Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання.

1. Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми (лекція -голова МО).

2. Вчитель і проблема дисципліни або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учнів(.Голова МО,кл.кер.1-9 кл.)

3. Методичний фестиваль класних керівників:

· напрямки правовиховної роботи;

· система заходів з правовиховної роботи;

· система профілактики правопорушень;

· система роботи з попередження правопорушень;

· орієнтовна тематика з морально-правового виховання;

· роль ради профілактики;

· вивчення особистості важковиховуваних школярів.

Робота між засіданнями:

1. Підготувати питання до анкетування учнів з вивчення розвитку особистості.

2. Проведення виховних заходів.

3. Участь у шкільних конкурсах, тематичних тижнях

ЗАСІДАННЯ №5 (Червень).

Тема: "Висновки та перспективи роботи МО класних керівників в новому 2017-2018 навчальному році".

1 Аналіз роботи МО за 2016-2017 навчальний рік. ( Голова МО)

2 Пропозиції щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік ( Члени МО)

3 Обмін досвідом. ( Члени МО)

4 Огляд методичної літератури з виховної роботи ( члени МО)

посадові обовязки

5 вересня згідно плану роботи МО на 2016-2017 н.р.було проведено Організаційне засідання.

Тема:"Організаційно-методичні аспекти роботи на новий навчальний рік."

Порядок денний:

1. Підсумки роботи МО за 2015-2016 н.р. (головаМО, заст.дир.з НВР-В.В.Терпай).

2. Визначення основних напрямків роботи на 2016-2017 н.р. Ознайомлення з новинками виховної роботи(головаМО,кл.кер.1-9 кл.).

3.Затвердження плану роботи на 2016-2017 н.р. (дир.НВК- М.Ю.Роман).

4.Різне.

національно патріотичне виховання

Напередодні Дня Толерантності класним керівником 7 класу Попович М.Ю. була проведена відкрита виховна година "ТОЛЕРАНТНІСТЬ- ВРЯТУЄ СВІТ". Виховна година була проведена на високому рівні. Тема виховної години є дуже актуальною в наш час, адже бути толерантним - є ознакою вищої гідності людини.

ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ "ТОЛЕРАНТНІСТЬ - ВРЯТУЄ СВІТ". (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) завантажити

ВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНА ВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНА

16 листопада напередодні Міжнародного дня відмови від тютюнопаління класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. спільно з психологом НВК Терлецькою Д.В. була проведена виховна година у формі тренінгу на тему:" Ми - проти курінння!"

17 листопада відзначають Міжнародний день відмови від тютюнопаління . Цього дня класним керівником 9 класу Галас Т.М. проведена тематична виховна година на тему: " Геть паління! Ми- здорове покоління!"на яку було запрошено медичного працівника НВК.

в

в

в

в

в в

/Files/images/06.gif

Зимовий день Святого Миколая одне з найбільш шанованих свят на християнській Русі традиційно відзначають щорічно 19 грудня. Напередодні цього дня класним керівником 4 класу Феєр Л.І. проведена відкрита виховна година " Йде Святий Миколай ,ти добром його стрічай!"

/Files/images/novaya_papka/lk.jpg

/Files/images/novaya_papka/viber image.jpg

/Files/images/novaya_papka/viber image\'\'.jpg

/Files/images/novaya_papka/viber imagemm.jpg

/Files/images/novaya_papka/viber imagel;.jpg

/Files/images/novaya_papka/.;l.jpg


/Files/images/105.gif

24 лютого класним керівником 9 класу Галас Т.М. проведена відкрита виховна година до дня Героїв Небесної сотні "Герої для нас як приклад"(вшанування пам'яті юнаків, які героїчно загинули у листопаді 2013-лютий 2014 року)

/Files/images/3DSVIT_animation_butterfly.gif

/Files/images/wP7uvEDzj8U.jpg

Обовязки чергового класного керівника

-Класний керівник чергового класу є старшим черговим учителем по школі.

- Класний керівник чергового класу виконує розпорядження

директора школи та чергового адміністратора.

- Чергування класного керівника чергового класу розпочинається

о 7 год. 50 хв.

- Розподіляє обов'язки чергових між учнями класу.

- Здійснює контроль за виконанням обов'язків чергових учнями классу

\ до початку занять, під час перерв та по закінченні занять.

- Стежить за порядком і дисципліною у школі під час перерв.

- Контролює перевірку черговими учнями наявності шкільної форми

у школярів перед початком занять, проведення вологого прибирання

на великих перервах, порушення учнями Статуту школи та Правил

для учнів під час перерв.

-Фіксує факти спізнень учнів на перший урок та грубі порушення дисципліни у спеціальному журналі.

- Перевіряє разом із черговими учнями проведення прибирання

класних приміщень по закінченні уроків.

/Files/images/2283.gif

/Files/images/105185834_line534.gif

5 вересня згідно плану роботи МО класних керівників на 2015-2016 н.р. керівником методичного об`єднання Тетяною Михайлівною проведено організаційне засідання.

Порядок денний:

1. Аналіз роботи МО класних керівників за 2014-2015 н.р. (голова МО- Галас Т.М.)
2. Визначення основних напрямків та обговорення плану роботи МО на 2015-2016 н.р. (голова м/о, кл.кер. 1-9 класів)
3.Ознайомлення з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 " Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.(педагог-організатор - Корпош Т.Ю.)
4.Ознайомлення з планом виховної роботи в школі на 2015-2016 н.р.(заст.директора з НВР- Терпай В.В.)
5.Обговорення та погодження планів роботи класних керівників на 2015-2016 н.р. (класні керівники 1-9 класів, директор школи-Роман М.Ю., заст.дир. з НВР- Терпай В.В.)
6.Обдаровані діти та робота з ними. (голова МО)

/Files/images/DSC01420.JPG

/Files/images/DSC01430.JPG

/Files/images/DSC01423.JPG

/Files/images/7149.gif/Files/images/107.gif /Files/images/imag.jpeg Педагогічна рада у Широківській ЗОШ І-ІІ ст

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ, ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ, ВИХОВАТЕЛЯМИ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
Методичне об’єднання класних керівників


«Школа класного керівника»
Декада педагогічної майстерності класних керівників
Участь у районих заходах
Вивчення та узагальнення ППД з виховної роботи
Психолого-педагогічні семінари, «круглі столи»
Педагогічні практикуми
Тренінгові заняття, творчі звіти
Консультації
Заняття з елементами тренінгу
Майстер-класи
Взаємовідвідування виховних заходів
Ярмарок виховних ідей
Обмін досвідом
Конкурс виховних розробок
Моніторин-гові дослід-ження
Методичному об’єднанні класних керівників, семінарах
Конкурс «Класний керівник»
Оволодіння сучасними виховними технологіями, формами і методами роботи з учнівськими колективами
Діагностика рівня методичної підготовки
Методичні оперативки, наради, педради
Методичні оперативки, наради, педради
Райооні, обласні конкурси


Буклет "Методоб`єднання класних керівників" ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/802d8dcb430c.gif

22 лютого 2016 керівником МО класних керівників Галас Т.М. було проведено засідання на тему: "Удосконалення родинного виховання учнів".

Порядок денний:

1. Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у самореалізації,саморозвитку та становленні особистості школяра у соціокультурному просторі сільської школи . Доповідач - Голова МО

2.Робота з батьками-запорука успішності дитини у навчанні і соціум. Доповідач- кл.керівник 9 класу Погоріляк Т.В.

3.Індивідуальна робота класного керівника з батьками (з досвіду роботи). Доповідач – кл.керівник 4 класу Лихтей В.І.

4.Психолого- педагогічний тренінг «Сучасний учитель: хто він ?» Психолог- Терлецька Д.В.

Доповідь на тему:"Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у самореалізації,саморозвитку та становленні особистості школяра у соціокультурному просторі сільської школи ."ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/mo/dQpU0fbyWwk.jpg

/Files/images/mo/K6f4ESUAtTA.jpg /Files/images/mo/9Ybl9T7qc9c.jpg

/Files/images/mo/APxFg7NmWaI.jpg /Files/images/mo/SNtS3q95BSY.jpg


/Files/images/mo/jq7QaGbjSkk.jpg /Files/images/mo/quIrVdgSW34.jpg

/Files/images/mo/m1F06pubHKc.jpg /Files/images/mo/BoKp78106qM.jpg

/Files/images/mo/Gr_hAHAkfBY.jpg

Психолого-педагогічний тренінг "Сучасний учитель:хто він?"

На засіданні МО класних керівників практичний психолог Терлецька Д.В. провела тренінг з учителями школи.

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (13).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (3).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (12).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (1).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (11).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (8).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (7).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (6).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (5).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (10).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (9).jpg

Кiлькiсть переглядiв: 9013

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.