/Files/images/28.gif

/Files/images/klasn_kervniki/text.gif

Школа –це передусім простір життя дитини, тут вона не готується до життя, а живе. І тому важливо вибудовувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.

Голова методоб'єднання -
Роман Марія Юріївна
/Files/images/1_direktor/IMG-9374.JPG

/Files/images/1_direktor/text.gif

Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників Широківського НВК 2021-2022 навчальний рік

Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівниківза 2021-2022 н.р.

Методичну роботу шкільного методичного об'єднання класних керівників у 2021-2022 н.р.сконцентровано навирішенні проблемного питання:

«Формування і розвиток компетентної, освіченої, духовно багатої, свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті шляхом ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей»

Детальний відео та фото аналіз розміщено у відео презентації

/Files/images/klasn_kervniki/Безымянный.png

Засідання ІІІ
ГРУДЕНЬ 2021 року

Тема «Психолого-педагогічний ключ до розуміння особистост іучня»
Засідання проведено у формі круглого стілу по темі "Формування особистості підлітка: сучасні реалії"
У ході засідання організовано:

 • практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання конфліктних ситуації в класних колективах. Методи роботи з агресивними дітьми (Практичний психолог)
 • Відвідування виховної години класного керівника Терлецька Д.В.
 • Обговорення заходу, висновки та пропозиції.
 • . Аукціон ідей. «Диференціація та індивідуалізація виховання – необхідна умова розкриття творчої індивідуальності особистості»(Порада М.М., Феєр Л.І.)(обмін досвідом).
 • /Files/images/00___foto_pedrad/22222.png

Засідання ІІ
ЛИСТОПАД 2021 року

У листопаді місяці в НВК проведено засідання МО класних керівників

/Files/images/1_direktor/вв.png

У ході засідання класні керівники та вихователі обговорили тему «Національно-патріотичне виховання, формування національної свідомості підлітків як соціально-педагогічна проблема» ознайомились з доповіддю та переглянули презентацію з досвіду роботи класного керівника 8-го класу Данканич С.Ф.
Доповідь "Національно патріотичне виховання підлітків" ЗАВАНТАЖИТИ

Презентація Національно-патріотичне виховання з учнями 8 класу ЗАВАНТАЖИТИ

Члени методичного об`єднання відвідали відкриту виховну годину у класного керівника 6 класу Галас Т. М. ТЕМА «ЖИТИ В МИРІ З СОБОЮ ТА ІНШИМИ»

/Files/images/1_direktor/met_o/262291146_408531487722100_1763052074680579789_n.jpg/Files/images/1_direktor/met_o/262291084_331578891718545_6378474879517769283_n.jpg/Files/images/1_direktor/met_o/262369739_311138707526120_2836512701137607467_n.jpg/Files/images/1_direktor/met_o/262756016_182278437451786_1781397600899914153_n.jpg/Files/images/1_direktor/met_o/262967946_1066363477455979_6829446326238686655_n.jpg/Files/images/1_direktor/met_o/263300783_325181046100026_8228675312448576215_n.jpg

Класні керівники та вихователі спільно створили презентацію "Портфоліо методичного об`єднання класних керівників" на googl-диску НВК

Портфоліо методичного об'єднання класних керівників ЗАВАНТАЖИТИ
/Files/images/1_direktor/met_o/261495050_428416178764934_3667772982175096107_n (1).jpg/Files/images/1_direktor/met_o/261618670_363613755522903_1933454234463772704_n.jpg/Files/images/1_direktor/met_o/261662804_900371510839978_4967658639835530050_n.jpg/Files/images/1_direktor/met_o/222.jpg/Files/images/1_direktor/met_o/262276851_434740274892462_2568014611767223005_n.jpg/Files/images/1_direktor/met_o/261454314_497320728089738_896145546532134354_n.jpg

/Files/images/28.gif

Засідання І
Вересень 2021 року

Тема «Особливості організаціївиховної роботи в умовах пандемії на 2021/2022 н. р. Підвищення фахової компетентності класного керівника»

1. Аналіз виховної роботи МОКК за 2020-2021 навчальний рік. Здобутки та недоліки. 2. Розгляд та обговорення плану роботи методичного об’єднання на 2021-2022 н.р. 3. Корегування та затвердження плану роботи методичного об’єднання класних керівників груп ГПД та дошкільної групи. 4. Ознайомлення з нормативно – правовими документами, Листами та наказами МОН з виховної роботи, які вийшли за літній період, на 2021/2022 н. р.:

 • · методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у
 • навчальних закладах у 2021/2022 н.р.;

5. Обмін досвідом: «Планування виховної роботи з класним колективом». Затвердження плану роботи класного керівника
6. Про стан організації роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей в умовах пандемії. Про організацію та проведення інструктажів з БЖ учнів.
7. Про організацію роботи з батьками протягом навчального року

Домашнє завдання:

 • складання планів виховної роботи.
 • створення «банку даних» дітей пільгових категорій.
 • Складання соціального паспорту класу, школи.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЗАВАНТАЖИТИ

Банк даних класних керівників ЗАВАНТАЖИТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ЗАВАНТАЖИТИ

Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників Широківського НВК за 2020 2021 навч. рік

/Files/images/01/text (2).gif

Аналіз роботи методичного об’єднання класних керівників Широківського НВК за 2020 - 2021н.р.

/Files/images/zvtnst/111 - копия (2).gif Звіт керівника МО класних керівників про підсумки роботи в 2020-2021 навчальному році. ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/zvtnst/111 - копия (2).gif Звіт керівника МО класних керівників про підсумки роботи в 2020-2021 навчальному році. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАВАНТАЖИТИ
Широківсьький НВК

/Files/images/28.gif

/Files/images/1.gif Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок

/Files/images/1.gif МОН надало школам рекомендації з виховання учнів

/Files/images/01/bulng/unnamed (1).gif

/Files/images/1.gif План роботи методичного об’єднання на 2020-2021 навчалний рік

/Files/images/01/bulng/unnamed (1).gif

Звіт керівника МО класних керівників про підсумки роботи в І семестрі 2020-2021 навчального року. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАВАНТАЖИТИ
Широківсьький НВКШироківсьький НВК
Звіт керівника за І семестр

/Files/images/28.gif

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ`ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ (ГРУДЕНЬ)

Широківсьький НВК

Засідання методичного об`єднання класних керівників на тему "Булінг у дитячому середовищі" ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗАВАНТАЖИТИ

Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та шляхи його подолання (засідання в "світовому кафе")

Кампанія ЮНІСЕФ “Викресли Булінг“ Широківський НВК

/Files/images/01/bulng/129649380_186283583166216_4842758724089550143_n.png/Files/images/01/bulng/129931863_205335114415055_7187671515641305023_n.png/Files/images/01/bulng/129672593_473330093653225_2455300153013739052_n.png/Files/images/01/bulng/129477543_236034301201867_607717429545104033_n.png/Files/images/01/bulng/129916057_862036414559494_6797807269524757356_n.jpg/Files/images/01/bulng/129309695_205735041049573_8980466877574655736_n.jpg

ПЛАН РОБОТИ
методичного об’єднання класних керівників 1-9 класів на 2020/2021 навчальний рік

Теми засідань, змістпитання та заходи Відпові-дальні Термін вик-я Відмітка про виконання
ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ
1 Інструктивно-методична нарада. Тема.Особливості організаціївиховної роботив умовах пандемії на 2020/2021 н. р. Підвищенняфаховоїкомпетентності класного керівника. Мета.Ознайомитикласних керівників з основними напрямками виховної роботи на новий навчальний рік в умовах пандемії, формування у педагогів навичок дистанційної освіти з класним колективом, надати методичні рекомендації. Питання для обговорення 1.Визначення основних напрямківметодичної та виховної роботи закладу на 2020/2021 н. р. 2.Ознайомлення з нормативно-правовими документами, Листами та наказами МОНУ в галузі освіти на2020/2021 н. р. Опрацювання Методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році 3.Корегування та затвердження плану роботи МО класних керівників на2020/2021н. р. 1. Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку. ЗДНВР Голова МО вересень 2020
ДОМАШНЄЗАВДАННЯ
1.Скласти та затвердити соціальні паспорти класів, плани виховної роботи. 2.Поновити списки дітей пільгових категорій. 3.Опрацювати Положення «Кращий учень», «Кращий клас». 4.Продумати шляхи подолання булінгу в дитячому колективі.
ДРУГЕ ЗАСІДАННЯ
2 Круглийстіл Тема.Булінг у дитячомусередовищі: причини, наслідки та шляхи йогоподолання. Мета.Підвищення фахової кваліфікації вчителів з удосконалення нормативно-правової бази у сфері булінгу у дитячому колективі. Формування у класних керівниківустановки на застосування технологій та основ впровадження демократичних цінностей: захищати права дитини, навчати учнів життєвим навичкам (психосоціальним компетентностям), що сприяють соціальній злагодженості, розбудові здорових стосунків. Питання для обговорення 1. Доповідь.Причини виникненнябулінгу та йогонаслідки. 2.Виступ.Профілактиканасильницьких та агресивних форм поведінкисередучнівськоїмолоді. 3.Палітра досвіду роботи класних керівників з теми засідання. 4.Тренінг«СТОП – БУЛІНГ: попередження жорстокості та насильства серед підлітків». 5.Методичніперегуки.Обговорення методичної літератури з теми засідання. Голова МО соціальний педагог практичний психолог члени МО листопад 2020
ДОМАШНЄЗАВДАННЯ
1.Підготувати інформацію з власного досвіду про роботу з батьками, про ефективні методи роботи. 2.Продумати: від чого залежить успіх в організації роботи з батьками; систему спільних творчих справ батьків і дітей.
ТРЕТЄ ЗАСІДАННЯ
3 Психолого - педагогічнийсемінар. Тема.Основипедагогічноїспівпраці«Педагоги -діти -батьки» Мета.Озброєння педагогів закладусучасними методами роботи з батьками. Формування у педагогів установки, що успіх в організації роботи з батьками значною мірою залежить від особистості та авторитету педагога, його професійності, високих моральних, людських якостей, вміння спілкуватися з батьками, колегами, дітьми. Інтеграція зусиль і гармонізація взаємин педагогічного колективу, громадськості та батьків щодо створення сприятливих умов для ефективної роботи освітнього закладу. Питання для обговорення: 1. Виступ.Психолого-педагогічні знання, професійні вміння і навички – важлива складова в педагогічному трикутнику «дитина-батьки-вчитель». 2.Палітрадосвідуроботи класнихкерівників: «Позиціябатьків – важливий факторпедагогічноїспівпраці«Педагоги – діти-батьки». Обмін досвідом. 3.Партнерство заради майбутнього. Співпраця класного керівника з батьками в системі НУШ. 4.Аукціонпсихолого-педагогічнихідей.«Система спільних творчих справ батьків і дітей» з елементами тренінгу. Мета – встановити реальні можливості виховного потенціалу кожної сім’ї у вихованні учнів класу. Методичніперегуки.Огляд та обговорення методичної літератури з теми засідання. практичний психолог Галас Т.М. Члени МО Феєр Л.В. лютий 2021
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Підготувати інформацію з власного досвіду з наступних тем: ·«Гендерні ролі і стереотипи». ·«Диференційований педагогічний вплив на формування ґендерної поведінки здобувачів освіти».
ЧЕТВЕРТЕ ЗАСІДАННЯ
4 Педагогічнийдіалог. Тема.Гендерневиховання - нагальна потреба сучасноїосвітньоїсистеми Мета.Підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів з питань гендерного виховання учнів. Озброїти педагогів знаннями важливих компонентів гендерної соціалізації особистості – гендерної освіти та гендерного виховання. Формуванняу педагогів установки виховувати в учнів усвідомлення себе представником своє їстаті, що підтримує самооцінку і почуття самоповаги, впевненість і потенціал самореалізації. Питання для обговорення: 1.Виступ.Роль гендерноїосвіти у вихованніздоровоїсвідомоїособистості. 2.Тематичнадискусія.Особистість педагога, його роль у відтворенні гендерних стереотипів учнів. 3.Система роботи класного керівника з профорієнтації здобувачів освіти «Підприємливість та фінансова грамотність» 4.Пропідсумки роботи МО за 2020/2021 н.р. Результати моніторингу «Кращий клас», «Кращий учень». 5.Панорама ідей.Обговорення, складання та коригуванняперспективного плану роботи МОКК на 2021/2022 н. р. 6.Анкетування класних керівників з метоювизначення рівня теоретичних знань, умінь і навичок та з’ясування труднощів у роботі. Терлецька Д.В. Члени МО Голова МО травень 2021
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
1.Підготувати моніторинги, діагностику та аналізивиховної роботи за навчальнийрік. 2.Поповнити методичну скарбничку педагога

/Files/images/28.gif

2019-2020 навчальний рік

План роботи методичного об’єднання класних керівників
на 2019-2020 н.р.

Методичну роботу шкільного методичного об'єднання класних керівників у 2019-2020 н.р.з сконцентровано навирішенні проблемного питання:
«Діяльність класного керівника щодо створення умов для формування здоров’язберігаючої компетентності та самореалізації особистості,розвитку духовного, інтелектуальног потенціалу учнів»

Кредо: якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, бачити біля себе чесних, справедливих і добрих людей, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини

Шляхи розв’язання проблеми:
- через підвищення потенційних творчих можливостей класних керівників;
- через впровадження інноваційних технологій в їх діяльність;
- шляхом підвищення методичної компетенції класних керівників в роботі з класним колективом.
Це не випадково, адже компетентнісний підхід до організації навчально-виховного процесу виступає сьогодні як фактор оновлення змісту шкільної освіти.
Базові принципи в сучасній освіті, які визначають основні напрями компетентнісного підходу до навчання та виховання:
· вміння жити разом;
- вміння вчитися;
· вміння діяти;
· вміння жити взагалі.

Тому завдання класного керівника – навчити жити. Учні, які раніше озброювались лише системою знань, умінь і навичок, нині повинні бути підготовлені до життєдіяльності, здатні активно і творчо працювати, діяти, саморозвиватися та вдосконалюватися інтелектуально, морально і фізично, що фактично і є виконанням Закону України «Про Освіту», де говориться: «Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей; формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями».
Під формуванням життєвих компетентностей розуміють виховання у дитини здібності діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовувати набуті знання на практиці, брати на себе відповідальність та вчитись протягом всього життя.

Класні керівники зміст виховної діяльності будують у відповідності до наступних ключових ліній:
- ціннісне ставлення особистості до себе;
- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;
- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
- ціннісне ставлення особистості до праці;
- ціннісне ставлення до природи;
- ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Робота з батьками в поточному навчальному році буде спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. Шляхом проведення загальношкільні батьківські збори (вересень, грудень, квітень), а також класні батьківських зборів з орієнтовними питаннями порядку денного:
1. Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я.
2. Робота з попередження дитячого травматизму.
3. Виконання Законів України «Про загальну середню освіту» ст. 35:
- вплив сім’ї на середовище дитини;
- підготовка до закінчення навчального року;
- літній відпочинок учнів.

Про національно-патріотичне виховання у 2019-2020 н.р.

null
Звіт керівника МО класних керівників про підсумки роботи в І семестрі 2019-2020 навчального року. ДОПОВІДЬ. ЗАВАНТАЖИТИ

Звіт керівника МО класних керівників про підсумки роботи в І семестрі 2019-2020 навчального року ПРЕЗЕНТАЦІЯ. ЗАВАНТАЖИТИ

Банк даних класних керівників НВК «Широківська ЗОШ І - II ступенів-ДНЗ»
N п,п Прізвище, ім'я, по батькові Клас, в якому працює Спеціаль-ність за дипломом Стаж роботи к. к. Загаль-ний стаж Категорія Виховна проблема, над якою працює к. к.
1. Феєр Людмила Василівна 1 Вчитель початкових класів Згуртування учнівського колективу, формування високих моральних якостей учнів шляхом впровадження методів НУШ
2. Феєр Лариса Іванівна – 2 Вчитель початкових класів 15 19 11(9) тар. розряд Створення сприятливих умов для розвитку здібностей творчості та розвитку творчих нахилів та талантів.
3. Корпош Тетяна Юріївна 3 Вчитель початкових класів 5 16 11(9) тар. розряд Виховувати в учнів всесторонньо розвиненого громадянина свого суспільства,розвивати старанність, наполегливість.
4. Купар Світлана Василівна 4 Вчитель початкових класів 32 32 Вища Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості ціннісного ставлення до традиційних цінностей нашої держави
5. Данканич Світлана Федорівна 5 Вчитель історії 4 7 ІІ категорія Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості та навчання культурі поведінки на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави шляхом
6. Терлецька Діана Василівна 6 Вчитель англійська мови, психолог 1 16 І категорія Виховання в учнів толерантності,патріотичних почуттів,любові до свого народу,рідної мови, традицій,народних ремесел на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави .
7. Вейбер Лариса Іванівна 7 Вчитель математики 3 10 І категорія Виховувати в учнів всесторонньо розвиненого громадянина свого суспільства, розвивати старанність, наполегливість.
8. Галас Тетяна Михайлівна 8 Вчитель Хімії та біології 6 Вища категорія Створення оптимальних умов для формування гармонійно розвиненої особистості з почуттям патріотизму, естетичним світосприйнятттям
9. Березовскова Оксана Юріївна 9 Вчитель музики., вч.укр. мови та літ. 1 5 ІІ категорія Виховання інтересу до навчання, поваги один до одного і до старших, любові до рідного краю.
10. Поліщук Оксана Василівна вихователь ГПД Вчитель початкових класів 2 4 спеціаліст Спрямування виховної роботи на створення згуртованого і працездатного учнівського колективу шляхом використання інноваційних методів
11. Порада Марія Михайлівна вихователь ГПД Вчитель початкових класів 27 26 вища Впровадження НУШ у виховний процес
12. Копинець Рената Юріївна педагог-організатор Вчитель початкових класів 4 4 спеціаліст Розвиток творчих здібностей учнів у вимірах сьогодення
13. Білак Євгенія Іванівна Вихова-тель ДГ Вчитель початкових класів 1 1 спеціаліст Спрямування виховної роботи на створення згуртованого і працездатного колективу серед вихованців
14. Лісіцькі Валентина Василівна Вихова-тель ДГ 2 2 спеціаліст Виховання вічливості та бережливого ставлення до природи у дітей дошкільного віку
15. Рацин Тетяна Вікторівна Соціаль-ний педагог Соціальна робота 9 9 спеціаліст Формування в здобувачів освіти здорового способу життя

Звіт керівника МО класних керівників за 2018-2019н.р. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. ЗАВАНТАЖИТИ

Звіт керівника МО класних керівників за 2018-2019н.р. ДОПОВІДЬ. ЗАВАНТАЖИТИ.
ВІДЕОЗВІТ

Звіт керівника методичного обєднання класних керівників за 2018-2019н. р.

Звіт керівника МО класних керівників за 2018-2019н.р. ПРЕЗЕНТАЦІЯ. ЗАВАНТАЖИТИ

Звіт керівника МО класних керівників за 2018-2019н.р. ДОПОВІДЬ. ЗАВАНТАЖИТИ.

/Files/images/28.gif

2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ НА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Від нього залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей - великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ-неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. Інколи риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!

У 2018 – 2019 навчальному році методичне об’єднання класних керівників розпочинає роботу над новим проблемним питанням «Впровадження у виховний процес нового Державного стандарту та формування життєвих компетентностей учнів на основі розвитку їх творчих здібностей» та вирішенням першочергових завдань виховання учнів в умовах творення Нової української школи .

Банк даних класних керівників НВК «Широківська ЗОШ І - II ступенів-ДНЗ»
Прізвище, ім'я, по батькові Клас, в якому працює Спеціаль-ність за дипломом Стаж роботи к. к. Загаль-ний стаж Категорія Виховна проблема, над якою працює к. к.
Феєр Людмила Василівна 1 Вчитель початкових класів 9 15 І категорія Згуртування учнівського колективу, формування високих моральних якостей учнів шляхом впровадження методів НУШ
Феєр Лариса Іванівна – 2 Вчитель початкових класів 15 19 11(9) тар. розряд Створення сприятливих умов для розвитку здібностей творчості та розвитку творчих нахилів та талантів.
Гудь Вікторія Василівна 3 ГПД Вчитель початкових класів 0 р. - спеціаліст Формування естетичних і моральних норм поведінки молодших школярів Покращення дозвілля молодших школярів
Купар Світлана Василівна 4 Вчитель початкових класів 32 32 Вища Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості ціннісного ставлення до традиційних цінностей нашої держави
Данканич Світлана Федорівна 5 Вчитель історії 4 7 ІІ категорія Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості та навчання культурі поведінки на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави шляхом
Терлецька Діана Василівна 6 Вчитель англійська мови, психолог 1 16 І категорія Виховання в учнів толерантності,патріотичних почуттів,любові до свого народу,рідної мови, традицій,народних ремесел на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави .
Вейбер Лариса Іванівна 7 Вчитель математики 3 10 І категорія Виховувати в учнів всесторонньо розвиненого громадянина свого суспільства, розвивати старанність, наполегливість.
Галас Тетяна Михайлівна 8 Вчитель Хімії та біології 6 Вища категорія Створення оптимальних умов для формування гармонійно розвиненої особистості з почуттям патріотизму, естетичним світосприйнятттям
Березовскова Оксана Юріївна 9 Вчитель музики., вч.укр. мови та літ. 1 5 ІІ категорія Вховання інтересу до навчання, поваги один до одного і до старших, любові до рідного краю.
Поліщук Оксана Василівна вихователь ГПД Вчитель початкових класів 2 4 спеціаліст Спрямування виховної роботи на створення згуртованого і працездатного учнівського колективу шляхом використання інноваційних методів
Порада Марія Михайлівна вихователь ГПД Вчитель початкових класів 27 27 вища Впровадження НУШ у виховний процес
Копинець Рената Юріївна педагог-організатор Вчитель початкових класів 0 4 спеціаліст Розвиток творчих здібностей учнів
Білак Євгенія Іванівна Вихова-тель ДГ Вчитель початкових класів 1 1 спеціаліст Виховання патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку
Лісіцькі Валентина Василівна Вихова-тель ДГ 2 2 спеціаліст Виховання вічливості та бережливого ставлення до природи у дітей дошкільного віку
Рацин Тетяна Вікторівна Соціальний педагог Соціальна робота 9 9 спеціаліст Формування в здобувачів освіти здорового способу життя

Про деякі питання організації в закладах освіти виховної роботи щодо безпеки і благополуччя дитини у 2018/2019 навчальному році

У вихованні вся справа в тому, хто вихователь
Д.Писарєв

Організація виховної роботи з учнями є одним із головних завдань класного керівника. Щоб вона була вдалою:

 • враховують вікові особливості учнів
 • беруть до уваги заходи, які були здійснені у попередній період виховної роботи.

Ознаками вдалої виховної роботи у класі є:

 • · активність учнів,
 • участь у класних і загальношкільних заходах, спортивних, патріотичних та доброчинних акціях
 • здобуття учнями перемог на різноманітних конкурсах і науково-практичних конференціях
 • високий рівень вихованості

робота класного керівника

До даного об'єднання входять:

1. Феєр Людмила Василівна - класний керівник 1-го класу

/Files/images/DSC_3243.JPG

2. Феєр Лариса Іванівна - класний керівник 2-го класу Класні керівники

2. Гудь Вікторія Василівна- класний керівник 3-го класу

3. Купар Світлана Василівна- класний керівник 4-го класу.
/Files/images/klasn_kervniki/image (1).jpg

/Files/images/lineechka54.gif

5. Данканич Світлана Федорівна - класний керівник 5-го класу.

/Files/images/DSC_3249.JPG

6. Терлецька Діана василівна - класний крівник 6-го класу
/Files/images/DSC_6343.JPG

7. Вейбер Лариса Іванівна- класний керівник 7-го класу

/Files/images/DSC_3268.JPG

8. Галас Тетяна Михайлівна - класний керівник 8-го класу
/Files/images/DSC_3246.JPG

7. Березовскова Оксана Юріївна - класний керівник 9-го класу
/Files/images/IMG_3556.JPG

10. Копинець Рената Юріївна- педагог-організатор

фото

11. Поліщук Оксана Василівна - вихователь ГПД.

/Files/images/klasn_kervniki/14606320_103059046839215_5300315320142140351_n.jpg

12. Порада Марія Михайлівна - вихователь ГПД
/Files/images/mm/Lenovo_A1000_IMG_20181018_114211.jpg

13. Білак Євгенія Іванівна, Лісіцькі Валентина Василівна -
вихователі дошкільної груп
/Files/images/sadok/image.jpg

14. Рацин Тетяна Вікторівна - бібліотекар НВК.
/Files/images/vchitel/13102689_143153599420739_6919745779732621233_n.jpg

Тематика засідань методичного об’єднання класних керівників на 2018-2019 н.р.

І засідання дата: 20 вересня

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Аналіз виховної роботи за 2017-2018навчальний рік.Здобутки та недоліки. Голова МО
2. Визначення основних напрямків методичної роботи на 2018-2019 начальний рік. Обговорення та реалізація методичної проблеми МО класних керівників Затвердження плану роботи методичного об’єднання та планів виховної роботи класних керівників на 2018 – 2019 навчальний рік. Голова МО
3. Про планування роботи у напрямку національно-патріотичного виховання Педагог-організатор
4. Про організацію роботи з дітьми пільгових категорій класні керівники
5. Про організацію роботи медико-педагогічного контролю уроків фізичної культури класними керівниками Заступник директора з НВР
6. Про організацію та проведення інструктажів з БЖ учнів. Заступник директора з НВР
7. Про організацію роботи з батьками протягом навчального року Голова МО
8. Про стан організації роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя і здоров’я дітей Голова МО
9. Особливості виховної діяльності класних керівників на 2018-2019начальний рік. Тижні знань БЖ Заступник директора з НВР
10. Рекомендації щодо організації виховних заходів, тематичних свят та тижнів у НВК Голова МО Заступник директора з НВР
11. Опрацювати інструктивно-методичні матеріали з виховної роботи. Класні керівники

Засідання класних керівників/Files/images/2018-2019_nr/mo_klasnih_k-v/42940169_2631870676824870_3273822616464392192_n.jpg/Files/images/2018-2019_nr/mo_klasnih_k-v/42805497_1909002259182905_5180246199864655872_n.jpg /Files/images/2018-2019_nr/mo_klasnih_k-v/42878861_242444189778249_6598414770024480768_n.jpg
ПРОТОКОЛ №1 засідання МО класних керівників від 20 вересня 2018 року

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про в-ня
1. Підготовка та проведення першого уроку. Класні керівники
2. Організація та проведення заходів за планом КТС. Педагог - організатор
3. Контроль за станом відвідування учнів школи. Класні керівники, соціальний педагог
4. Профілактична робота з учнями схильними до правопорушень. Соціальний педагог, класні керівники
5. Впровадження Google Apps у роботу класного керівника(ClassRoom) Класні керівники

ІІ засідання дата: Листопад

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про в-ня
1. Про стан відвідування учнів школи Соціальний педагог, класні керівники
2. Особистісно-діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання у вимірі НУШ Голова МО
3. Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті. Класні керівники
4. Психологічна робота з учнями. Результати проведеного анкетування з учнями5 класу. Соціальний педагог
5. Про стан роботи із запобігання торгівлі людьми, профілактики та протидії поширенню наркоманії, злочинності, тютюнопаління. Соціальний педагог
6. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу у виховній діяльності класного керівника Березовскова О.Ю.
7. Аналіз проведення тижня знань безпеки життєдіяльності Пед.-організатор, класні керівники
8 Виховні заходи у рамках тижня початкових класів Вчителі початкових класів
30 листопада в Широківському НВК відбулось засідання методичного об'єднання класних керівників на тему "Особистісно- діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання у вимірі НУШ" На засіданні були розглянуті теоретичні питання:
 • "НУШ в освітньому просторі" виступ- презентація підготовлена Корпош Т .Ю. заст.директора з НВР;
  Доповідь "Особистісно- діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання у вимірі НУШ" підготувала керівник МО Галас Т.М.Цікаво і змістовно соціальним педагогом Рацин Т.В . проведено тренінг з педагогамина тему " Попередження насильства та жорстокої поведінки в учнівському середовищі"
 • Доповідь "Особистісно- діяльнісний підхід як умова розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання у вимірі НУШ", - підготувала керівник МО Галас Т.М.
 • Цікаво і змістовно соціальним педагогом Рацин Т.В . проведено тренінг з педагогамина тему " Попередження насильства та жорстокої поведінки в учнівському середовищі"
ЗАСІДАННЯ ЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про в-ня
1. Організація та проведення заходів за планом КТС. Педагог - організатор
2. Контроль за станом відвідування учнів школи. Класні керівники, соціальний педагог
3. Діагностика творчих здібностей учнів. класні керівники

ІІІ засідання дата: Січень

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Аналіз роботи МО класних керівників за І семестр 2018-2019 навчального року. Голова МО
2. Планування роботи класних керівників на ІІ семестр 2018-2019 навчального року. Надання методичних рекомендацій щодо проведення заходів за планом роботи школи. Заступник директора з НВР
3. Попередження дитячого травматизму. Голова МО
4. Про стан робот из профілактики правопорушень серед учнів закладу Педагог-організатор
5. Підсумки проведеної роботи з національно-патріотичного виховання у І семестрі Голова МО
6. Розв'язання проблем адаптації учнів у 1-му та 5-му класі до навчання Феєр Л.В. Данканич С.Ф.
7. Забезпечення ефективності процесу гуманістичного виховання в нинішній соціокультурній ситуації, створення сприятливих педагогічних умов для виховання особистості на базі духовних, гуманістичних цінностей та реалізації її потенціалу. Фер Л.І.
8 Відкрита виховна година 5 клас Данканич С.Ф.

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про в-ня
1. Організація та проведення заходів за планом Вих роботи у НВК Педагог - організатор
2. Контроль за станом відвідування учнів школи. Кл. керівники, соц. педагог
3. Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учнів. Соціалний педагог
4. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем. Голова МО

ІV засідання дата: Березень

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Підвищення розвивальної ефективності виховання особистості дитини шляхом відкриття, усвідомлення й привласнення загальнолюдських та національних моральних норм Вейбер Л.І.
2. Попередження дитячого травматизму Голова МО
3. Аналіз відкритих виховних заходів Усі члени МО
4. Формування активно життєвої позиції учнів в умовах НУШ Феєр Л.В.
5. Про стан роботи з батьками Голова МО Кл. керівники
6. Про стан відвідування учнями навчальних занять Заст. директора з НВР
5 Відкрита виховна година

Згідно плану роботи у березні проведено чергове засідання Мо класних керівників.

На якому: - заслухано доповідь кл.кер. Вейбер Л.І.

- відвідано відкриті виховні години : у 4 класі- кл.кер. купар С.В. та у 5 класі - кл.кер. Данканич С.Ф.

- проаналізовано стан відвідування учнями навчальних занять

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про вик-ня
1. Методично – консультативна робота з класними керівниками Заступник директора з НВР
2. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем. Голова МО
3. Контроль за станом відвідування учнів школи. Заступник директора з НВР
4. Консультації для класних керівників з питань індивідуального розвитку учн.

V засідання дата: червень

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про в-ня
1. Виконання плану роботи методичного об’єднання за 2018 – 2019 навчальний рік. Підведення підсумків роботи класних керівників. Перспективи планування роботи на 2019 -2020 навчальний рік. Голова МО
2. Профілактика травматизму. Попередження нещасних випадків з учнями в школі та в побуті перед літніми канікулами. Заступник директора з НВР
3. Аналіз проведення тижнів БЖ Педагог-організатор
4. Аналіз відвідування учнями школи Соціальний педагог, класні керівники
5. Діагностичне анкетування. Голова МО

Робота між засіданнями

№ з/п Зміст Відповідальні Відмітка про виконання
1. Методично – консультативна робота з класними керівниками ЗДНВР
2. Робота з членами МО над реалізацією виховних проблем. Голова МО
3. Контроль за станом відвідування учнів школи. Заступник директора з НВР

Звіт керівника методичного обєднання класних керівників за 2018-2019н.р.
Звіт керівника методичного обєднання класних керівників за 2018-2019н. р.

Результатом виховної роботи має бути:

 • · інтеграція виховної роботи в класі у виховну систему школи,
 • батьківських організацій,
 • учнівського самоврядування
 • проведення психолого-педагогічних консультацій і тренінгів для учнів та батьків спільно з практичним психологом
 • зменшення чисельності «важких» підлітків
 • наявність в учнів стійких пізнавальних інтересів
 • усвідомлення учнями важливості здорового способу життя повага учнів до культурної спадщини свого народу.

Робота за циклограмою
Класний керівник щоденно:

 • перевіряє відвідування учнями його класу уроків
 • з’ясовує у батьків причини відсутності учнів, які не заявилися на уроках
 • заповнює класний журнал.

/Files/images/29.gif

2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Методичну роботу шкільного методичного об'єднання класних керівників у 2017-2018 н.р.з сконцентровано на вирішенні проблемного питання: виховання в учнів толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави

КРЕДО: якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини

Мета організації роботи методичного об’єднання – сприяти професійному вдосконаленню особистості педагога, стимулювати творчість класного керівника, який веде пошуки шляхів збагачення і розвитку змісту, форм і методів виховної роботи.
Методичне об’єднання - об’єднує класних керівників школи навколо проблеми «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом впровадження інноваційних технологій у навчально-виховному процесі”;
- вчить використовувати нові форми і методи виховної роботи;
- планує виховну роботу класу, школи, педагогічного колективу;
- діагностує рівень досягнень, запити та інтереси дітей,труднощі педагогів у виховній роботі;
- стимулює творчу активність педагогів;
- сприяє створенню сприятливо-стимулюючих умов для формування життєвих компетенцій учнів;
- узагальнює і поширює кращий досвід роботи класних керівників.

Методичне об`єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціального середовища.

Звіт керівника МО класних керівників за 2017-2018 н.р. ПРЕЗЕНТАЦІЯ завантажити

Звіт керівника МО класних керівників за І семестр 2017-2018 н.р. ПРЕЗЕНТАЦІЯ завантажити

Звіт керівника МО класних керівників за І семестр 2017-2018 н.р. ДОПОВІДЬ завантажити

Банк даних класних керівників НВК «Широківська ЗОШ І - II ступенів-ДНЗ»
N п,п Прізвище, ім'я, по батькові Клас, в якому працю є Спеціаль-ність за дипломом Стаж роботи к. к. Загаль-ний стаж Категорія Виховна проблема, над якою працює к. к.
Феєр Лариса Іванівна – 1 Вчитель початкових класів 14 18 11(9) тар. розряд Створення сприятливих умов для розвитку здібностей творчості та розвитку творчих нахилів та талантів.
Корпош Тетяна Юріївна 2 Вчитель початкових класів 4 15 11(9) тар. розряд Виховувати в учнів всесторонньо розвиненого громадянина свого суспільства,розвивати старанність, наполегливість.
Купар Світлана Василівна 3 Вчитель початкових класів 31 31 Вища Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості ціннісного ставлення до традиційних цінностей нашої держави
Феєр Ганна Михайлівна 4 Вчитель початкових класів 30 35 11(9) тар. розряд Створення сприятливих умов для формування морально-етичних якостей молодших школярів, організація дружнього колективу.
Терлецька Діана Василівна 5 Вчитель англійська мови, психолог 0 15 І категорія Виховання в учнів толерантності,патріотичних почуттів,любові до свого народу,рідної мови, традицій,народних ремесел на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави .
Вейбер Лариса Іванівна 6 Вчитель математики 1 9 ІІ категорія Виховувати в учнів всесторонньо розвиненого громадянина свого суспільства, розвивати старанність, наполегливість.
Феєр Людмила Василівна 7 Вчитель трудового навчання 7 15 І категорія Розвиток громадської та творчої активності дитини через реалізацію інноваційних форм і методів виховання
Березовскова Оксана Юріївна 8 Вчитель музики. Вчитель укр. мови та літ 0 4 спеціаліст Виховання інтересу до навчання, поваги один до одного і до старших, любові до рідного краю.
Данканич Світлана Федорівна 9 Вчитель історії 3 6 ІІ категорія Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості та навчання культурі поведінки на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави шляхом
Поліщук Оксана Василівна вихователь ГПД Вчитель початкових класів 1 4 спеціаліст
Порада Марія Михайлівна вихователь ГПД Вчитель початкових класів 26 26 вища
Роман Мар’яна Валеріївна педагог-організатор Вчитель початкових класів 3 3 спеціаліст
Білак Євгенія Іванівна вихователь ДГ Вчитель початкових класів 1 1 спеціаліст
Лісіцькі Валентина Василівна вихователь ДГ 2 2 спеціаліст

Завдання класного керівника

Класний керівник - це педагогічний працівник, який:
- здійснює педагогічну діяльність – із колективом учнів класу – з окремими учнями та їхніми батьками
- організовує та проводить позаурочну й культурно-масову роботу
- сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу задля – створення належних умов для виконання завдань навчання та виховання - самореалізації й розвитку учнів (вихованців) – соціального захисту учнів.
- Класний керівник є організатором учнівського колективу.

Серед головних завдань класного керівника:

· формування учнівського колективу
· створення умов для розвитку особистості кожного учня надання допомоги учням щодо реалізації соціальних функцій та розв’язання проблем, з якими вони стикаються
· організація та здійснення заходів щодо формування в учнів мотивації вести здоровий спосіб життя, виховання в них толерантності і поваги до себе, людей, які їх оточують, довкілля
· створення атмосфери, сприятливої для навчання, творчості, спілкування
· профілактика правопорушень, бездоглядності.
/Files/images/vchitel/22.jpg/Files/images/vchitel/img6.jpg

Виховна робота

У вихованні вся справа в тому, хто вихователь
Д.Писарєв

Організація виховної роботи з учнями є одним із головних завдань класного керівника.
Щоб вона була вдалою:
· враховують вікові особливості учнів
· беруть до уваги заходи, які були здійснені у попередній період виховної роботи.

Ознаками вдалої виховної роботи у класі є:

· активність учнів,
· участь у класних і загальношкільних заходах, спортивних, патріотичних та доброчинних акціях
· здобуття учнями перемог на різноманітних конкурсах і науково-практичних конференціях
· високий рівень вихованості учнів.

Результатом виховної роботи має бути:

· інтеграція виховної роботи в класі у виховну систему школи,
· батьківських організацій,
· учнівського самоврядування
· проведення психолого-педагогічних консультацій і тренінгів для учнів та батьків спільно з практичним психологом
· зменшення чисельності «важких» підлітків
· наявність в учнів стійких пізнавальних інтересів
· усвідомлення учнями важливості здорового способу життя повага учнів до культурної спадщини свого народу.

Робота за циклограмою
Класний керівник щоденно:
перевіряє відвідування учнями його класу уроків
з’ясовує у батьків причини відсутності учнів, які не заявилися на уроках
заповнює класний журнал.

/Files/images/7172.gif

Аналіз роботи
МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
Широківського НВК
ЗА 2016-2017 н.р.

Виховує все: люди, речі, явища, але
насамперед і найбільше - люди. З них на
першому місці - батьки і педагоги.
А.С. Макаренко
Класний керівник творить найбільше
багатство суcпільства - Людину...
В.О. Сухомлинський

Класний керівник- стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв’язує в одне ціле дитину, учителя-предметника, батьків, громадськість. Класний керівник - універсальна особистість. Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор. Він повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.
Для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Від нього залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей - великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ-неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. Інколи риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь!
Школа –це передусім простір життя дитини, тут вона не готується до життя, а живе. І тому важливо вибудовувати виховний простір так, щоб він сприяв гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.
Класний керівник має бути яскравою, інтелігентною, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, прагнути до постійного вдосконалення, духовного зростання.
На виконання плану роботи школи, протягом 2016-2017 навчального року в школі було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників 1-9 класів, яке працювало згідно плану роботи школи та плану роботи методичного об’єднання класних керівників
Методичне об`єднання класних керівників працювало над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її . Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання.
Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини.
Методичну роботу з педагогами сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально – виховному процесі в школі.
Протягом 2016-2017 н.р.члени МО класних керівників продовжували працювати над реалізацією виховної проблеми:
«Виховання в учнів толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави.»
Кредо:якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.
Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, відповідно до структури методичної роботи в закладі, методична робота в 2016-2017 навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня, створенням сприятливих умов для успішної соціалазації у навчально-виховному процесі.
Робота класних керівників відповідає вимогам:
- Закону України «Про освіту»;

- Закону України «Про Загальну середню освіту»;
- Положення про спеціальну загальноосвітню школу;
- Посадових обов’язків класних керівників;
- Наказу МОН МС України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;
- Методичних рекомендацій МОН від 25.07.14 № 1/9-376 з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017навчальному році;
- Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту,
- Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина»
- Наказу МОН від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».
Аналізуючи роботу МО класних керівників за 2016-2017 навчальний рік і спираючись на наукові доведення, на думки й висловлювання видатних педагогів, вкотре переконуєшся в тому, що особистий приклад вчителя в усьому (стосовно справи, дітей, вміння поважати в міру вимагати і допомагати) – невід’ємна риса професіонала. Так, дійсно всі ми розуміємо, але не завжди виходить так, як має бути. Адже нам, педагогам, важливо в будь якій ситуації відзначатись витримкою терпінням, об’єктивністю, чуйністю, доброзичливістю, постійно контролювати свою діяльність і поведінку в спілкуванні з учнями, колегами й звичайно батьками. Важливим є й те, що майстерність класного керівника проявляється також в голосі, дикції, міміці, тоні, жестах. Доброзичливе спілкування породжує між класним керівником і учнем відносини взаємодовіри і зацікавленості, що позитивно впливає на успіхи їхньої спільної праці.
За 2016-2017 навчальний рік було проведено 4 засідання МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.
У 2016-2017 н.р. учителі, які атестувалися презентували власний досвід в рамках шкільного МО класних керівників, дали відкриті виховні години – Феєр Г.М., Феєр Л.І.,Попович М.Ю, Галас Т.М. проводили виховні заходи.
Впродовж 2016-2017н.р. всі класні колективи приймали активну участь у житті школи згідно виховного плану роботи школи на 2016-2017 н.р.
1 вересня проведено свято Першого дзвоника і проведення єдиного уроку на тему « Україна- незалежна країна до 25 річчя незалежності України » метою якого було виховання в учнів патріотичних почуттів та гордості за те що вони є громадянами незалежної держави- України.
Обов’язковим є щорічне проведення змагань фізкультурно-патріотичне свято «Козацький гарт»до Дня фізкультури і спорту,організоване і проведеновчителем віз.вих., педагог-орг., спільно з класними керівниками.В якому прийняли участь команди всіх класів і проявили себе активними та згуртованими.Щороку в багатьох країнах світу проходить Хода Миру, учасники якої висловлюють безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй у її роботі, спрямованій на мир у всьому світі. Для України цей день особливий.
Учні 1-9 класів нашої школи разом з класними керівниками, вихователями взяли участь у конкурсі малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру .
Щорічно в нашій школі проводяться спортивно-туристичні змагання
«Стежками Героїв»до Дня туризму, організоване вчителями географії , де взяли участь 5-9 класи.
Класним керівником 9 класу Галас Т.М. проведено разом з учнями 9 класу свято«Спасибі Вам,за працю вчительську святу…» до Дня працівників освіти
Традиційно проводиться Парад малятських військ1-4 класи.Конкурс строю та пісні до Дня захисника Вітчизни 5-9 класі.Класні керівники 1-9 класів на високому рівні підготували строї. Всі класні керівники у співпраці з вихователями взяли участь у загальношкільному святі «Осінь в гості завітала» та представили чудові композиції осінньої пори.
Класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. підготовано і проведено літ.-муз. композиція „Збережемо пам’ять про подвиг” до 72 річниці визволення
Всі класні керівники взяли участь у проведенні усного журналу «Мужай, прекрасна наша мово»до Дня укр. писемності.
Вихователями ГПД – Роман М.В.та Поліщук О.В.проведено захід «До мови доторкнемося серцем».
Педогог-організатором Корпош Т.Ю. організовано і проведено урок мужності і милосердя «Борімося – поборемо!»до святкування дня Гідності та Свободи.
Класним керівником 6 класу Феєр Л.В.проведено усний журнал«Пам’ятьголоду,пам'ять серця!»
Класним керівником 5 класу Вейбер Л.І. організований виступ агітбригади «Діти проти СНІДу» до відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.
Класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. підготовано і проведено свято «У граніті,в бронзі, у серцях »до Дня Збройних Сил.
Класним керівником 7 класу Попович М.Ю. проведено свято Андріївські вечорниці. Класними керівниками 4 класу Феєр Л.І. та кл.кер.3 класу Феєр Г.М. проведено свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай». Класними керівниками 1 класу Лихтей В.і. та 2 класу Купар С.В. проведений новорічний ранок «Новорічна казка кличе вгості».
Педагог – організатор Корпош Т.Ю. спільно з класними керівниками 5-9 класів організували конкурсно–розважальну програму «Чудеса новорічної ночі».
Бібліотекар школи Кляп Т.В. приділяла особливу увагу тематичній виставці до пам’ятних дат які відзначались у нашій школі. Особливу подяку заслуговує вчитель музики Березовскова О.Ю. за музичний супровід до кожного заходу. В школі проходили місячники: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», тиждень української писемності та мови, тиждень тиждень права. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди виготовляли стінгазети, (,тиждень анг.мови, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності та дорожнього руху , тиждень правових знань ).
На виконання листів МОН від 13.08.2014 №1/9-412 та № 317 «Про проведення Уроків мужності», «Про вшанування героїв, які віддали життя за Україну» проведено всіма класними керівниками «Уроки мужності». На виконання Плану спільних заходів КОДА та УМВС щодо виконання ЗУ «Про попередження насильства в сім’ї» щодо реалізації Національної кампанії «Стопнасильству!» на період І семестру 2016 року проведено низку заходів. 17 листопада відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Цього дня класними керівниками 8 та 9 класу проведені виховні години спільно з психологом та медсестрою НВК. Значна увага класними керівниками приділяється питанням правової освіти та виховання учнів. Особливу увагу класні керівники приділяють індивідуальній роботі з учнями . Взяли участь у тижні правових знань. Класними керівниками були проведені тематичні виховні години присвячені Міжнародному дню прав людини(10грудня). 19 грудня на свято Святого Миколая учні 2-4 класів разом із вчителями Феєр Г.М. та Феєр Л.І. підготували дуже гарне ,цікаве свято «І до нас завітай, Святий Миколай». У святково прибраній залі учні розповідали віршики,молитви,співали пісні ,колядували.А готувались вони не дарма,бо до нас на свято у Широківський НВК завітав сам Святий Миколай,який подарував всім учням та вихованцям подаруночки.
Кажуть, під Новий рік трапляються різні цікаві пригоди. Про одну з них нам розповіли учні 1 та 2 класу, в цьому їм допомогли класні керівники: Лихтей В.І. та Купар С.В.. На порозі Рік Новий - Добрий, світлий, чарівний. Щастя, злагоду - усе Хай до хат він нам несе! Закінчили І семестр Новорічними виступами учнів 5-9 класів.
ІІ семестр 2016-2017 н.р. почався з вшанування пам'яті воїнів-інтернаціоналістів афганської війни. Підготували педагог-організатор Корпош Т.Ю. разом з бібліотекарем Кляп Т.В. та учні 7-го класу « Ти вічний біль-Афганістан..» «А сотня вже взлетіла в небеса...» Під такою назвою пройшов захід, присвячений подіям на майдані взимку 2014 року.Захід підготували учні 6-го класу разом з класним керівником Феєр Л.В. Учні читали хвилюючі і зворушливі віршв та пісні.
24 лютого класним керівником 9 класу Галас Т.М.проведена відкрита виховна година до дня героїв Небесної Сотні''Герої для нас як приклад''(вшанування пам'яті юнаків,які героїчно загинули у листопаді 2013-лютий 2014 роках)
9 Березня учні Широківського НВК приєдналися до міжнародного флешмобу "#GlobalShevchenko" в честь вшанування пам'яті найвідомішого українського поета Тараса Григоровича Шевченка м.Хуст.
До 78-ої річниці Карпатської України класним керівником 5 класу Вейбер Л. І. разом з учнями було проведено літературно-музичну композицію "Велич і трагедія Карпатської України" Учні 5 класу під організацією класного керівника Вейбер Л. І. дуже вдало розкрили роль і місце Карпатської України в боротьбі за незалежність. До 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років вчителем історіі Данканич С.Ф. розроблено інформаційний стенд, бІбліотекар Кляп.Т.В. організувала виставку наукової літератури. «Воскресни, писанко!" під такою назвою у школі пройшов І етап фестивалю-конкурсу великодніх писанок.В школі залишилась лише частинка учнівських робіт, адже найкращі експонати відібрані для районного етапу конкурсу.Наші учні й справді талановиті. 27 квітня проведено шкільний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри "Джура". До проведення якої класні керівники на високому рівні підготували рої.
День цивільного захисту пройшов під гаслом « Запобігти, врятувати , допомогти». Класними керівниками 5-9 класіввзята участь разом з класними колективами. Великий шлях починається з маленького кроку. Освоєння Букваря – здавалося б, невеличкий, але дуже важливий крок у житті першокласників. Відтепер першокласники вміють читати та писати, їх вже не зупинити у захоплюючій подорожі Країною Знань!
До свята "Прощавай Букварику" дітки старанно готувалися, їм допомагали класний керівник Лихтей Валентина Іванівна та вихователь ГПД Роман Мар'яна Валеріївна/
Закінчився навчальний рік «Дзвони, ж, нам, дзвонику востаннє» підготований і проведений педагог-організатором та класним керівником 9 класу.
Під час взаємних відвідувань позакласних заходів, при організації відкритих годин спілкування, колективних творчих справ класні керівники вчились аналізувати свою роботу, правильно оцінювати її результати, виправляти недоліки.
Класні керівники напротязі навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів.
Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі.
Багато традиційних свят та інших виховних заходів проводиться в школі, але хотілося, щоб якомога більше приділялося уваги кожній дитині, щоб талант і обдарованість проявлявся не в останній рік навчання в школі, а значно раніше, щоб задоволення від успіхів та досягнень наших дітей отримува Аналіз роботи членів методичного об’єднання дає підставу зробити висновок, що завдання, які випливають із науково-методичної проблеми методичного об’єднання реалізовано не в повній мірі. У 2017-2018 навчальному році члени методичного об’єднання класних керівників продовжать роботу щодо :
реалізації науково-методичної проблеми школи
підвищення професійної майстерності класних керіників.
пропагування творчих доробок з питань виховної роботи на сторінках фахових видань.
Реалізації проектної технології у роботі з учнівськими колективами. продовжувати використовувати інноваційні форми і методи роботи з учнівськими колективами щодо ціннісних ставлень особистості визначених програмою “Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”

/Files/images/vchitel/26298191.jpg/Files/images/vchitel/img17.jpg

МО класних керівників у 2017-2018 навчальному році ставить такі завдання:

- Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати в своїй роботі досвід колег.
- Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.
- Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.
- Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.
- Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.
- Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.
- Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.
- Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.
- Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.
- Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно- орієнтованої освіти.
- Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.
- Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів шкіл району та області

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ШКІЛЬНОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ

Дата проведення Тема засідання Відповідальний
І засідання Вересень 2017 року Аналіз роботи за 2016/2017 н.р. Обговорення мети і завдань виховної роботи у 2017/2018н.р. Планування виховної роботи з учнями. Затвердження графіка відкритих виховних годин. Керівник МО Класні керівники 5-9 класів
Затвердження плану роботи МО класних керівників на 2017/2018н.р. Керівник МО
Огляд новинок у роботі класного керівника у 2017-2018 н.р. «Визначення основних напрямів методичної та виховної роботи на 2017- 2018 навчальний рік. Галас Т.М.
Схема аналізу виховної роботи класного керівника. Планування виховної роботи з класом. Про участь у конкурсах
ІІ засідання Листопад 2017 року Круглий стіл«Відхилення у поведінці неповнолітніх:суть і види девіації; - негативний вплив побутового оточення; - роль сім'ї у вихованні дитини». Данканич С.Ф.
Тренінгове заняття «Бути вихователем - бути собою» Керівник М.О.
Виховання ціннісного ставлення до природи Кл. к. 5-9 кл
Практичний блок Методика проведення родинного свята Класні керівники
ІІІ засідання Лютий 2018 року ІІ Як працювати з батьками учнів (кілька рецептів і практичних порад)Мудрість сімейного виховання Терлецька Д.В.
Особливості виховання ціннісного ставлення до мистецтва Корпош Т.Ю.
Обговорення та оцінка відкритих виховних заходів. Класні керівники 5-9 к
Майстер-клас: «Прищеплення естетичних почуттів молодшим школярам» Кл. керівники 1-4 класів
ІV засідання Квітень 2018 року Круглий стілІнноваційна взаємодія школи із соціумом як стратегія розвитку навчально-освітнього простору Керівник МО
Циклограма роботи класного керівника: щоденна, щотижнева, щомісячна та аналіз діяльності. Галас Т.М.
Підсумки роботи ШМО класних керівників. Окресленнязавданьна 2018/2019 навчальний рік. Керівник МО
Оцінка роботи методичного об’єднання класних керівників та перегляд звіту-презентації. Анкетування Класні керівники 5-9 класів

Графік відкритих виховних заходів на 2017-2018 навчальний рік

3 п\п Назва заходу Клас Термін проведення Відповідальний
1. Свято «Спасибі Вам, за працю вчительську святу…» до Дня працівників освіти 9 29.09.2017 Данканич С. Ф.
2. Концертна програма до Дня музики «Музика- це душа мови 8 05.10.2017 Березовскова О.Ю.
3. Ранок «Мужай, прекрасна наша мово» до Дня укр. писемності. 1-4 10.11.2017 Поліщук О. В., Порада М. М.
4. Урок мужності і милосердя «Борімося – поборемо!» до святкування дня Гідності та Свободи. 6 21.11.2017 Вийбер Л. І.
5. Свято «У граніті, в бронзі, у серцях » до Дня Збройних Сил 7 07.12.2017 Феєр Л. В.
6. Андріївські вечорниці. 5 12.12.2017 Терлецька Д. В.
7. Свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай 3 19.12.2017 Купар С. В.
8. Свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай 4 19.12.2017 Феєр Г. М.
9. Ранок «Новорічна казка кличе вгості». 1 21.12.2017 Феєр Л. І.
10. Ранок «Новорічна казка кличе в гості». 2 21.12.2017 Корпош Т. Ю.

Заходи по національно-патріотичному вихованню на 2017-2018 н.р.
національно-патріотичне виховання

 1. Фізкультурно-патріотичне свято «Козацький гарт» до Дня фізкультури і спорту 11.09. 2017
 2. Конкурс малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру 21.09.2017
 3. Спортивно-туристичні змагання «Стежками Героїв» до Дня туризму 27.09.2017
 4. Літ.-муз. композиція «Свято мужноі й відваги». 17.10.2017
 5. Літ.-муз. композиція „Збережемо пам’ять про подвиг” до 72 річниці визволення Закарпаття від фаш. загарбників 27.10.2017
 6. Усний журнал «Мужай, прекрасна наша мово» до Дня укр. писемності 09.11.2017
 7. Урок мужності і милосердя «Борімося – поборемо!» до святкування дня Гідності та Свободи. 27.11.2017
 8. Свято «У граніті, в бронзі, у серцях » до Дня Збройних Сил 07.12.2017
 9. Інтелектуальна гра «Всі серцем любіть Україну свою» до Дня соборності України. 19.01.2018
 10. Усний журнал«Пам'ять серця» пам’яті загиблим воїнам-афганцям 15.02.2018
 11. Урок мужності«І пам'ять серця, і вічний смуток» пам’яті Небесної Сотні 20.02.2018
 12. Шевченківський тиждень«Іду до тебе,мій Тарасе» (за окремим планом) 05.03-09.03.2018
 13. Літ.-муз. композиція«Велич і трагедія Карпатської України» 15.03.2018
 14. Літературно-музична композиція "Память про них збережуть обеліски 08. 05. 2017

  /Files/images/vchitel/slide_9.jpg
  /Files/images/vchitel/11.jpg

/Files/images/7172.gif

2016-2017 навчальний рік

АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ШИРОКІВСЬКОГО НВК ЗА І СЕМЕСТР 2016 - 2017 Н.Р. (Підготувала керівник МО Галас Т.М.)

Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше — люди.З них на першому місці — батьки і педагоги. А. С. Макаренко (український радянський педагог і письменник, один із засновників системи дитячо-підліткового виховання).

Класний керівник творить найбільше багатство суcпільства -Людину... В.О.Сухомлинський

Класний керівник- стрижень виховного процесу. Це нитка, яка зв’язує в одне ціле дитину, учителя-предметника, батьків, громадськість. Класний керівник- універсальна особистість. Це і вихователь, і психолог, і соціальний педагог, і педагог-організатор. Він повинен мати мудрість учителя, відповідальність старшого товариша, доброту матері, строгість батька.
Для учня в школі немає ближчої людини, ніж класний керівник. Від нього залежить ступінь сформованості дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей - великий дар і велика робота. Вміння захопити, повести, відкрити світ-неоціненний скарб справжнього педагога. Захоплення вчителя стає захопленням учнів. Інколи риси характеру класного керівника переходять у характер вихованців. Адже байдужість породжує байдужість. І лише вогонь породжує вогонь! На виконання плану роботи школи, протягом І семестру 2016-2017 навчального року в школі було організовано роботу методичного об’єднання класних керівників 1-9 класів, яке працювало згідно плану роботи школи та плану роботи методичного об’єднання класних керівників. Методичне об’єднання класних керівників – це структурний підрозділ внутрішньошкільної системи управління виховним процесом, який координує науково-методичну та організаційну роботу класних керівників. Методичне об`єднання класних керівників працювало над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у сучасних умовах. Перед ними постає завдання: виховати громадянина – патріота, формувати громадську активність дітей та підлітків, які люблять свій народ, Україну, готові самовіддано захищати і розбудовувати її . Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання. Однією з основних проблем у виховній роботі з учнями є налагодження індивідуального підходу до кожної особистості, розвиток творчого потенціалу дитини та профілактична робота, направлена на правовий аспект у вихованні учнів, схильних до правопорушень. Адже кожна дитина - це особистість. А кожна особистість потребує творчого підходу, великого терпіння і любові з боку вчителя, вихователя. Тільки при такому підході до справи є шанс розкрити і розвинути усі кращі сторони чутливої дитячої душі, творчого потенціалу дитини. Робота методичного об’єднання класних керівників спрямована на формування умінь вчителів плідно працювати з учнями, враховуючи інтереси й запити самих школярів, індивідуальний підхід у виховній роботі, охоплює питання планування, організації та аналізу ефективності виховного процесу, різноманітних засобів навчання. Важливим завданням виховної роботи є впровадження нових підходів, виховних систем, форм і методів виховання, які б відповідали потребам розвитку творчої особистості, сприяли розкриттю її талантів, духовно-емоційних, інтелектуальних і фізичних здібностей.
Методичну роботу з педагогами сконцентровано на вирішенні проблемного питання: вивчення історії рідного краю, ознайомлення учнів з культурною спадщиною українського народу, з народними традиціями формування в учнів кращих якостей національного характеру, виховання громадянина України; використання сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, та навчально – виховному процесі в школі.

/Files/images/lineechka54.gif

Протягом І семестру 2016-2017 н.р.члени МО класних керівників продовжували працювати над реалізацією виховної проблеми «виховання в учнів толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови , традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави.»

Кредо:якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, відповідно до структури методичної роботи в закладі, методична робота в І семестрі 2016-2017 навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя та учня, створенням сприятливих умов для успішної соціалазації у навчально-виховному процесі.Робота класних керівників відповідає вимогам: - Закону України «Про освіту» - Закону України «Про Загальну середню освіту»; - Положення про спеціальну загальноосвітню школу; - Посадових обов’язків класних керівників; - Наказу МОН МС України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»; - Методичних рекомендацій МОН від 25.07.14 № 1/9-376 з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017навчальному році; - Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, - Концепції сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» - Наказу МОН від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України».

За І семестр 2016-2017 навчального року було проведено 3 засідання МО, на яких було розглянуто питання планування виховної роботи в класах, опрацьовані основні нормативні документи з виховної роботи, проводилось анкетування класних керівників з метою з’ясування труднощів у роботі. Розглядались педагогічні ідеї щодо підвищення позитивної мотивації учнів до навчальної діяльності та профілактики безпричинних пропусків уроків, проводилася робота щодо формування виховних систем класів і їх оформлення, вивчалися новинки педагогічної літератури та передовий педагогічний досвід.

ЗАСІДАННЯ №1 (ВЕРЕСЕНЬ) 5 ВЕРЕСНЯ

ТЕМА.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК,

1.Підсумки роботи МО за 2015 - 2016 н.р.

2.Визначення основних напрямів роботи на 2016 - 2017 н.р.Ознайомлення з новинками виховної роботи.(Заст.дир. з НВР - Терпай В.В.).

3.Затвердження плану роботи МО класних керівників на 2016 - 2017 н.р. (Директор НВК - роман М.Ю.)

4.Різне.

Голова МО Галас Т.М. ознайомила вчителів з інформацією про підсумки виховної роботи за минулий 2015-2016 навчальний рік, розкрила роль класного керівника у впроваджені комплексної виховної програми, його функції. Класні керівники були також ознайомлені з різноманітною методичною літературою, яка могла стати їм у нагоді при роботі з класними колективами.

Педагог-організатор Корпош Т.Ю. доповідала: -Про ознайомлення з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, заходів щодо реалізації Концепції національно патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах».

Заст.директора з НВР Терпай В.В.: - Ознайомлення з планом виховної роботи в школі на 2016– 2017 н.р.

Директор НВК – Роман М.Ю. затвердила виховні плани класних керівників 1-9 класів.

Належну увагу класні керівники приділяли роботі між засіданнями:

1. Складанню та затвердженню соціальних паспортів класів, планів виховних робіт, організація самоврядування в класі.(кл.кер.1-9 кл)

2. Огляд класних куточків

3. Участь у шкільних заходах.

4.Участь у Тижні знань з безпеки життєдіяльності.

5. Участь у Місячнику «Увага! Діти на дорозі!»

6. Підготували звіти про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

7. Відвідування виховних заходів.

ЗАСІДАННЯ №2 (Листопад).

Тема : « Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.»

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.(кл.кер.1-9 кл)

2. Формування творчої особистості школяра з особливими освітніми потребами.( доповідь кл.кер. 4 кл.Феєр Л.І)

3. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування.(кл.кер.1-9 кл.)

4.Виховання толерантності.(обговорення виховної години проведеної у 7 класі)

5.Круглий стіл: « Нові форми роботи з дітьми»(кл.кер.1-9 кл.)

6. Ознайомлення з новинками фахової літератури.(голова МО)

На цьому засіданні класні керівники доповідали щодо використання новітніх технологій у виховній роботі школи. Заслухано доповідь на тему Формування творчої особистості школяра з особливими освітніми потребами.( доповідь кл.кер. 4 кл.Феєр Л.І) Обговорено відкриту виховну годину, яка була проведена класним керівником який атестується Попович М.Ю. напередодні Дня толерантності.

Робота між засіданнями:

1 .Виготовлення дидактичних матеріалів для виховання культури поведінки в учнів.

2. Відвідування виховних годин та заходів класних керівників, які атестуються.

3.Участь у шкільних конкурсах, тематичних тижнях.

4. Збір літературних новинок щодо національно-патріотичного виховання.

Напередодні Дня Святого Миколая класним керівником 4 класу Феєр Л.І. проведена відкрита виховна година «Миколай, Миколай ти до нас завітай».Виховна година проведена на високому рівні, адже всі присутні були у казці.

Вислів В.Сухомлинського «Серце віддаю дітям» є девізом кожного із класних керівників.

Впродовж І семестру 2016-2017н.р. всі класні колективи приймали активну участь у житті школи згідно виховного плану роботи школи на 2016-2017 н.р.
1 вересня проведено свято Першого дзвоника і проведення єдиного уроку на тему « Україна- незалежна країна до 25 річчя незалежності України » метою якого було виховання в учнів патріотичних почуттів та гордості за те що вони є громадянами незалежної держави- України. Обов’язковим є щорічне проведення змагань фізкультурно-патріотичне свято «Козацький гарт»до Дня фізкультури і спорту,організоване і проведеновчителем віз.вих., педагог-орг., спільно з класними керівниками.В якому прийняли участь команди всіх класів і проявили себе активними та згуртованими.Щороку в багатьох країнах світу проходить Хода Миру, учасники якої висловлюють безумовну підтримку Організації Об'єднаних Націй у її роботі, спрямованій на мир у всьому світі. Для України цей день особливий. Учні 1-9 класів нашої школи разом з класними керівниками, вихователями взяли участь у конкурсі малюнка на асфальті «Нам потрібне мирне небо…» до Дня миру . Щорічно в нашій школі проводяться спортивно-туристичні змагання «Стежками Героїв»до Дня туризму, організоване вчителями географії , де взяли участь 5-9 класи. Класним керівником 9 класу Галас Т.М. проведено разом з учнями 9 класу свято«Спасибі Вам,за працю вчительську святу…» до Дня працівників освіти. Традиційно проводиться Конкурс строю та пісні до Дня захисника Вітчизни 5-9 класі.Класні керівники 1-9 класів на високому рівні підготували строї. Всі класні керівники у співпраці з вихователями взяли участь у загальношкільному святі «Осінь в гості завітала» та представили чудові композиції осінньої пори. Класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. підготовано і проведено літ.-муз. композиція „Збережемо пам’ять про подвиг” до 72 річниці визволення Закарпаття. Всі класні керівники взяли участь у проведенні усного журналу «Мужай, прекрасна наша мово»до Дня укр. писемності.Вихователями ГПД – Роман М.В.та Поліщук О.В.проведено захід «До мови доторкнемося серцем». Педогог-організатором Корпош Т.Ю. організовано і проведено урок мужності і милосердя «Борімося – поборемо!»до святкування дня Гідності та Свободи. Класним керівником 6 класу Феєр Л.В.проведено усний журнал«Пам’ять голоду,пам'ять серця!» Класним керівником 5 класу Вейбер Л.І. організований виступ агітбригади «Діти проти СНІДу» до відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. підготовано і проведено свято «У граніті,в бронзі, у серцях »до Дня Збройних Сил . Класним керівником 7 класу Попович М.Ю. проведено свято Андріївські вечорниці. Класними керівниками 4 класу Феєр Л.І. та кл.кер.3 класу Феєр Г.М. проведено свято «По Вкраїні з краю в край, ходить святий Миколай». Класними керівниками 1 класу Лихтей В.і. та 2 класу Купар С.В. проведений новорічний ранок «Новорічна казка кличе вгості». Педагог – організатор Корпош Т.Ю. спільно з класними керівниками 5-9 класів організували конкурсно–розважальну програму «Чудеса новорічної ночі». Бібліотекар школи Кляп Т.В.приділяла особливу увагу тематичній виставці до пам’ятних дат які відзначались у нашій школі. Особливу подяку заслуговує вчитель музики Березовскова О.Ю. за музичний супровід до кожного заходу. В школі проходили місячники: «Молодь за здоровий спосіб життя», «Увага! Діти на дорозі», тиждень української писемності та мови, тиждень тиждень права. Також в межах місячників проводилися тематичні тижні, на яких класні керівники проводили різноманітні заходи, конкурси, лекції, бесіди виготовляли стінгазети, (,тиждень анг.мови, тиждень сприяння здоровому способу життя та безпеки життєдіяльності, тиждень знань з безпеки життєдіяльності та дорожнього руху , тиждень правових знань ). На виконання листів МОН від 13.08.2014 №1/9-412 та № 317 «Про проведення Уроків мужності», «Про вшанування героїв, які віддали життя за Україну» проведено всіма класними керівниками «Уроки мужності». На виконання Плану спільних заходів КОДА та УМВС щодо виконання ЗУ «Про попередження насильства в сім’ї» щодо реалізації Національної кампанії «Стоп насильству!» на період І семестру 2016 року проведено низку заходів. 17 листопада відзначають Міжнародний день відмови від куріння. Цього дня класними керівниками 8 та 9 класу проведені виховні години спільно з психологом та медсестрою НВК. Значна увага класними керівниками приділяється питанням правової освіти та виховання учнів. Особливу увагу класні керівники приділяють індивідуальній роботі з учнями . Взяли участь у тижні правових знань. Класними керівниками були проведені тематичні виховні години присвячені Міжнародному дню прав людини(10грудня). Класні керівники напротязі навчального року проводили батьківські збори, анкетування батьків та учнів. Проаналізувавши роботу методичного об’єднання класних керівників можна зробити висновок про те, що класні керівники підвищують свою фахову майстерність, мають результативність у роботі з вихованцями, є активними учасниками акцій, проектів учнівського самоврядування. Разом з тим необхідно продовжити роботу з учнями щодо попередження негативних проявів та правопорушень в учнівському та молодіжному середовищі. Класний керівник має бути яскравою, інтелігентною, неповторною особистістю, носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань, прагнути до постійного вдосконалення, духовного зростання. Становлення таких якостей особистості педагога має забезпечувати методична робота з класними керівниками як складова частина всієї методичної роботи закладу. Всі проведені заходи мали на меті довести, що одне із центральних завдань виховання полягає в тому, щоб у міру подорослішання сформувати з вихованців справжніх патріотів нашої держави, що і є завданням класного керівника, бо саме класний керівник творить найбільше багатство суспільства- ЛЮДИНУ. «Любіть не школу, а дітей, які приходять до школи; любіть не книжки про дійсність, а саму дійсність; не життя звужуйте до учіння, а учіння розширюйте до життя! А найголовніше: любіть життя і якомога більше живіть живим життям. У нашій ідеальній школі вчитель не нудьгуватиме й не нудитиметься, бо в ній він сам житиме.»П. П. Блонський Роботу МО вважати задовільною. Дякую усім за співпрацю!

АНАЛІЗ РОБОТИ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗА І СЕМЕСТР 2016 - 2017 Н.Р.

АНАЛІЗ РОБОТИ МО КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ ЗА 2016-2017Н.Р

/Files/images/mo_kl.ker..png

/Files/images/romashka2.jpg

/Files/images/54527fe33403.gif

/Files/images/2283.gif

Проблема, над якою працює шкільне методичне об'єднання класних керівників в 2016-2017н.р.:

формування в учнів толерантності, патріотичних почуттів, любові до свого народу, рідної мови, традицій народних ремесел на основі виховання ціннісного ставлення до держави та суспільства.

Мета:формування професійного співтовариства вчителів, здатних на засадах інтеграції й застосуванні сучасних виховних технологій забезпечувати новий рівень виховання.

/Files/images/563d193aa906.gif

Кредо:якщо хочеш змінити світ на краще, зберегти його чисту красу, незайману святість, починай це робити із себе не завтра, а сьогодні, з цієї хвилини.

/Files/images/1.gif МО класних керівників у 2016-2017 навчальному році ставить такі завдання:

-Постійно брати участь у роботі школи передового, перспективного і новаторського педагогічного досвіду.

- Ознайомитись із творчими лабораторіями учителів-новаторів шкіл міста та області.

-Стежити за новинками в педагогічній літературі, вивчати і впроваджувати в своїй роботі досвід колег.

Приділяти більшу увагу проблемам молодих класних керівників, їх адаптації до шкільного життя.

-Посилити індивідуальну роботу з дітьми, схильними до правопорушень.

-Приділити особливу увагу організації роботи з обдарованими дітьми.

-Працювати над створенням оптимальних умов для розвитку обдарованих дітей, забезпечення їх самореалізації.

-Спрямувати роботу класного керівника для формування спільної програми дій школи і сім'ї у становленні юної особистості.

-Залучити батьків до активної участі в організації і проведенні позакласних заходів.

-Виховувати інтерес до вивчення рідного краю, почуття патріотизму.

-Працювати над вдосконаленням та розвитком системи учнівського самоврядування.

-Формувати життєтворчу юну особистість шляхом впровадження основних принципів особистісно- орієнтованої освіти.

/Files/images/3DSVIT_animation_butterfly.gif

/Files/images/1.gif Змістом діяльності методичного об’єднання класних керівників є:

1) Планування й організація роботи методичного об’єднання класних керівників, вихователів груп подовженого дня:

розробка й затвердження планів виховної роботи, циклограм діяльності класних керівників, програм індивідуального розвитку;

розробка методичного супроводу виховного процесу;

визначення й затвердження тематики роботи творчих груп класних керівників;

розробка методик (технік) й інструментарію виявлення результативності виховної роботи за усіма її напрямками.

2) Створення організаційно-педагогічних умов для удосконалення професійної компетентності членів методичного об’єднання:

надання адресної методичної допомоги (групові, індивідуальні консультації, наставництво, практика стажистів).

3) Здійснення аналізу якості здійснення виховних послуг за напрямками:

стан виховання в процесі навчання;

створення додаткового простору для самореалізації особистості у позаурочний час;

науково-методичне забезпечення виховного процесу;

формування виховної системи школи;

організація соціально-профілактичної роботи;

моніторинг рівня вихованості учнів.

4) Систематизація, узагальнення й пропаганда передового педагогічного досвіду:

організація методичних виставок; розробка методичних рекомендацій з пріоритетних напрямків роботи; підготовка творчих звітів, майстер-класів, педагогічних марафонів; педагогічні читання; семінари, тренінги, конференції.

5) Організація позаурочної діяльності

план роботи школи Відомості про класних керівників 1-9 класів та проблемні питання над якими працюють класні керівники в 2016-2017 н.р.

№ п/п П.І.Б. Клас Заг. стаж Стаж роботи кл.керівн. Фах за освітою Проблемне питання
1 Лихтей Валентина Іванівна 1 26 15р. Вч. поч. класів Виховувати в учнів всесторонньо розвиненого громадянина свого суспільства,розвивати старанність, наполегливість.
2. Купар Світлана Василівна 2 30 30 р. Вч.поч. класів Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості ціннісного ставлення до традиційних цінностей нашої держави.
3. Феєр Ганна Михайлівна 3 34 34р. Вч. поч.класів Створення сприятливих умов для формування морально-етичних якостей молодших школярів, організація дружнього колективу.
4. Феєр Лариса Іванівна 4 17 17 р. Вч. поч. класів Створення сприятливих умов для розвитку здібностей творчості та розвитку творчих нахилів та талантів.
5. Вейбер Лариса Іванівна 5 7 - Вч.матемта інформ. Виховувати в учнів всесторонньо розвиненого громадянина свого суспільства,розвивати старанність, наполегливість.
6. Феєр Людмила Василівна 6 13 6 р. Вч. труд. навч. Розвиток громадської та творчої активності дитини через реалізацію інноваційних форм і методів виховання
7 Попович Марина Юріївна 7 10 2р. Вч. зар.літ. Виховання інтересу до навчання, поваги один до одного і до старших, любові до рідного краю.
8. Данканич Світлана Федорівна 8 5 4 р. Вч.худ.культури Форм. моральної свідомості, відповідальності, як риси особистості та навчання культурі поведінки на основі виховання ціннісного ставлення до суспільства та держави шляхом формування умінь аналізувати процес і наслідки власної поведінки,виховання національної свідомості,любові до рідного краю,традицій свого народу.
9 Галас Тетяна Михайлівна 9 12 5р. Вч. хімії Виховання в учнів толерантності,патріотичних почуттів,любові до свого народу,рідної мови, традицій,народних ремесел на основі ціннісного ставлення до суспільства та держави .

Голвна сторінка сайту Широківської ЗОШ І-ІІст.

Організація роботи методичного об’єднання класних керівників 5-9 класів на 2016-2017 н.р.

ЗАСІДАННЯ №1. Організаційне (Вересень)

Тема: "Організаційно-методичні аспекти роботи на новий навчальний рік".

1.Підсумки роботи МО за 2015-2016 н.р. (Голова МО, заст.дир.Терпай В.В.)

2. Визначення основних напрямів методичної роботи на 2016-2017 навчальний рік. Ознайомлення з новинками виховної роботи. (Голова МО).

3.Затвердження плану роботи МО класних керівників на 2016 – 2017 навчальний рік. (Голова МО)

4.Різне.

Робота між засіданнями:

1. Складання та затвердження соціальних паспортів класів, планів виховних робіт, організація самоврядування в класі.(кл.кер.1-9 кл)

2. Огляд класних куточків

3. Участь у шкільних заходах.

4.Участь у Тижні знань з безпеки життєдіяльності.

5. Участь у Місячнику «Увага! Діти на дорозі!»

6. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

7. Відвідування виховних заходів

ЗАСІДАННЯ №2 (Листопад).

Тема : « Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.»

1. Використання новітніх технологій у виховній роботі школи.(кл.кер.1-9 кл)

2. Формування творчої особистості школяра з особливими освітніми потребами.( доповідь кл.кер. 4 кл.Феєр Л.І)

3. Система роботи класного керівника по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування.(кл.кер.1-9 кл.)

4.Виховання толерантності.(голова МО)

5.Круглий стіл: « Нові форми роботи з дітьми»(кл.кер.1-9 кл.)

6. Ознайомлення з новинками фахової літератури.(голова МО)

Робота між засіданнями:

1 .Виготовлення дидактичних матеріалів для виховання культури поведінки в учнів.

2. Відвідування виховних годин та заходів класних керівників, які атестуються.

3.Участь у шкільних конкурсах, тематичних тижнях.

4. Збір літературних новинок щодо національно-патріотичного виховання.

ЗАСІДАННЯ №3 (Січень)

Тема: "Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості".

1 Громадянське виховання підлітків як соціально-педагогічна проблема. (Заст. дир. з НВР-Терпай В.В.)

2 Форми та методи формування національної свідомості та самосвідомості. (Члени МО)

3 Огляд методичної літератури, нормативних документів з даного питання. (бібліотекар)

4 Різне. ( Голова МО)

Робота між засіданнями:

1. Переглянути та уточнити соціальні паспорти класів.

2. Взяти на контроль учнів , які порушують поведінку та не відвідують школу без поважних причин.

3. Участь у шкільних заходах.

4. Відвідування виховних заходів.

ЗАСІДАННЯ №4 (Квітень).

Тема: ". Превентивне виховання учнів – пріоритетний напрямок виховання.

1. Соціально-економічні тенденції розвитку суспільства і проблеми профілактичної виховної роботи з неповнолітніми (лекція -голова МО).

2. Вчитель і проблема дисципліни або як прийнято відповідати на неприйнятну поведінку учнів(.Голова МО,кл.кер.1-9 кл.)

3. Методичний фестиваль класних керівників:

· напрямки правовиховної роботи;

· система заходів з правовиховної роботи;

· система профілактики правопорушень;

· система роботи з попередження правопорушень;

· орієнтовна тематика з морально-правового виховання;

· роль ради профілактики;

· вивчення особистості важковиховуваних школярів.

Робота між засіданнями:

1. Підготувати питання до анкетування учнів з вивчення розвитку особистості.

2. Проведення виховних заходів.

3. Участь у шкільних конкурсах, тематичних тижнях

ЗАСІДАННЯ №5 (Червень).

Тема: "Висновки та перспективи роботи МО класних керівників в новому 2017-2018 навчальному році".

1 Аналіз роботи МО за 2016-2017 навчальний рік. ( Голова МО)

2 Пропозиції щодо планування роботи МО на наступний навчальний рік ( Члени МО)

3 Обмін досвідом. ( Члени МО)

4 Огляд методичної літератури з виховної роботи ( члени МО)

посадові обовязки

5 вересня згідно плану роботи МО на 2016-2017 н.р.було проведено Організаційне засідання.

Тема:"Організаційно-методичні аспекти роботи на новий навчальний рік."

Порядок денний:

1. Підсумки роботи МО за 2015-2016 н.р. (головаМО, заст.дир.з НВР-В.В.Терпай).

2. Визначення основних напрямків роботи на 2016-2017 н.р. Ознайомлення з новинками виховної роботи(головаМО,кл.кер.1-9 кл.).

3.Затвердження плану роботи на 2016-2017 н.р. (дир.НВК- М.Ю.Роман).

4.Різне.

національно патріотичне виховання

Напередодні Дня Толерантності класним керівником 7 класу Попович М.Ю. була проведена відкрита виховна година "ТОЛЕРАНТНІСТЬ- ВРЯТУЄ СВІТ". Виховна година була проведена на високому рівні. Тема виховної години є дуже актуальною в наш час, адже бути толерантним - є ознакою вищої гідності людини.

ВИХОВНА ГОДИНА НА ТЕМУ "ТОЛЕРАНТНІСТЬ - ВРЯТУЄ СВІТ". (ПРЕЗЕНТАЦІЯ) завантажити

ВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНА ВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНАВИХОВНА ГОДИНА

16 листопада напередодні Міжнародного дня відмови від тютюнопаління класним керівником 8 класу Данканич С.Ф. спільно з психологом НВК Терлецькою Д.В. була проведена виховна година у формі тренінгу на тему:" Ми - проти курінння!"

17 листопада відзначають Міжнародний день відмови від тютюнопаління . Цього дня класним керівником 9 класу Галас Т.М. проведена тематична виховна година на тему: " Геть паління! Ми- здорове покоління!"на яку було запрошено медичного працівника НВК.

в

в

в

в

в в

/Files/images/06.gif

Зимовий день Святого Миколая одне з найбільш шанованих свят на християнській Русі традиційно відзначають щорічно 19 грудня. Напередодні цього дня класним керівником 4 класу Феєр Л.І. проведена відкрита виховна година " Йде Святий Миколай ,ти добром його стрічай!"

/Files/images/novaya_papka/lk.jpg

/Files/images/novaya_papka/viber image.jpg

/Files/images/novaya_papka/viber image\'\'.jpg

/Files/images/novaya_papka/viber imagemm.jpg

/Files/images/novaya_papka/viber imagel;.jpg

/Files/images/novaya_papka/.;l.jpg


/Files/images/105.gif

24 лютого класним керівником 9 класу Галас Т.М. проведена відкрита виховна година до дня Героїв Небесної сотні "Герої для нас як приклад"(вшанування пам'яті юнаків, які героїчно загинули у листопаді 2013-лютий 2014 року)

/Files/images/3DSVIT_animation_butterfly.gif

/Files/images/wP7uvEDzj8U.jpg

Обовязки чергового класного керівника

-Класний керівник чергового класу є старшим черговим учителем по школі.

- Класний керівник чергового класу виконує розпорядження

директора школи та чергового адміністратора.

- Чергування класного керівника чергового класу розпочинається

о 7 год. 50 хв.

- Розподіляє обов'язки чергових між учнями класу.

- Здійснює контроль за виконанням обов'язків чергових учнями классу

\ до початку занять, під час перерв та по закінченні занять.

- Стежить за порядком і дисципліною у школі під час перерв.

- Контролює перевірку черговими учнями наявності шкільної форми

у школярів перед початком занять, проведення вологого прибирання

на великих перервах, порушення учнями Статуту школи та Правил

для учнів під час перерв.

-Фіксує факти спізнень учнів на перший урок та грубі порушення дисципліни у спеціальному журналі.

- Перевіряє разом із черговими учнями проведення прибирання

класних приміщень по закінченні уроків.

/Files/images/2283.gif

/Files/images/105185834_line534.gif

5 вересня згідно плану роботи МО класних керівників на 2015-2016 н.р. керівником методичного об`єднання Тетяною Михайлівною проведено організаційне засідання.

Порядок денний:

1. Аналіз роботи МО класних керівників за 2014-2015 н.р. (голова МО- Галас Т.М.)
2. Визначення основних напрямків та обговорення плану роботи МО на 2015-2016 н.р. (голова м/о, кл.кер. 1-9 класів)
3.Ознайомлення з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641 " Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах.(педагог-організатор - Корпош Т.Ю.)
4.Ознайомлення з планом виховної роботи в школі на 2015-2016 н.р.(заст.директора з НВР- Терпай В.В.)
5.Обговорення та погодження планів роботи класних керівників на 2015-2016 н.р. (класні керівники 1-9 класів, директор школи-Роман М.Ю., заст.дир. з НВР- Терпай В.В.)
6.Обдаровані діти та робота з ними. (голова МО)

/Files/images/DSC01420.JPG

/Files/images/DSC01430.JPG

/Files/images/DSC01423.JPG

/Files/images/7149.gif/Files/images/107.gif /Files/images/imag.jpeg Педагогічна рада у Широківській ЗОШ І-ІІ ст

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ, ВЧИТЕЛЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ, ВИХОВАТЕЛЯМИ ГРУПИ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
Методичне об’єднання класних керівників


«Школа класного керівника»
Декада педагогічної майстерності класних керівників
Участь у районих заходах
Вивчення та узагальнення ППД з виховної роботи
Психолого-педагогічні семінари, «круглі столи»
Педагогічні практикуми
Тренінгові заняття, творчі звіти
Консультації
Заняття з елементами тренінгу
Майстер-класи
Взаємовідвідування виховних заходів
Ярмарок виховних ідей
Обмін досвідом
Конкурс виховних розробок
Моніторин-гові дослід-ження
Методичному об’єднанні класних керівників, семінарах
Конкурс «Класний керівник»
Оволодіння сучасними виховними технологіями, формами і методами роботи з учнівськими колективами
Діагностика рівня методичної підготовки
Методичні оперативки, наради, педради
Методичні оперативки, наради, педради
Райооні, обласні конкурси


Буклет "Методоб`єднання класних керівників" ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/802d8dcb430c.gif

22 лютого 2016 керівником МО класних керівників Галас Т.М. було проведено засідання на тему: "Удосконалення родинного виховання учнів".

Порядок денний:

1. Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у самореалізації,саморозвитку та становленні особистості школяра у соціокультурному просторі сільської школи . Доповідач - Голова МО

2.Робота з батьками-запорука успішності дитини у навчанні і соціум. Доповідач- кл.керівник 9 класу Погоріляк Т.В.

3.Індивідуальна робота класного керівника з батьками (з досвіду роботи). Доповідач – кл.керівник 4 класу Лихтей В.І.

4.Психолого- педагогічний тренінг «Сучасний учитель: хто він ?» Психолог- Терлецька Д.В.

Доповідь на тему:"Спільна робота громадськості, школи і сім’ї у самореалізації,саморозвитку та становленні особистості школяра у соціокультурному просторі сільської школи ."ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/mo/dQpU0fbyWwk.jpg

/Files/images/mo/K6f4ESUAtTA.jpg /Files/images/mo/9Ybl9T7qc9c.jpg

/Files/images/mo/APxFg7NmWaI.jpg /Files/images/mo/SNtS3q95BSY.jpg


/Files/images/mo/jq7QaGbjSkk.jpg /Files/images/mo/quIrVdgSW34.jpg

/Files/images/mo/m1F06pubHKc.jpg /Files/images/mo/BoKp78106qM.jpg

/Files/images/mo/Gr_hAHAkfBY.jpg

Психолого-педагогічний тренінг "Сучасний учитель:хто він?"

На засіданні МО класних керівників практичний психолог Терлецька Д.В. провела тренінг з учителями школи.

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (13).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (3).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (12).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (1).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (11).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (8).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (7).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (6).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (5).jpg

/Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (10).jpg /Files/images/psihologchna_slujba_shkoli/image (9).jpg

/Files/images/37c1ee98e6.gif

Кiлькiсть переглядiв: 40361

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.