/Files/images/15.gif

Дошкільна група

/Files/images/1.gif Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році

/Files/images/1.gif Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

/Files/images/1.gif 4 завдання для дошкілля у 2017/2018 навчальний рік

/Files/images/1.gif Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти

/Files/images/sadok/11(2).png

Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Українське дошкілля. Програма розвитку дитини дошкільного віку. (Білан О. І, Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.)

Методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах.

Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» і спрямована на реалізацію основних завдань.
У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога.
Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку залишаються заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.).
Тривалість спеціально організованої навчальної діяльності (заняття) для дітейраннього віку - до 10-15 хвилин, молодшого дошкільного віку - від15 до 25хвилин (5-7 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку -від 25 до 35 хвилин (7-11 групових занять на тиждень).
З метою забезпечення якісного планування та організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2016/2017 навчальному році рекомендуємо:
1. Завідувачам дошкільних навчальних закладів, директорам навчально-виховних комплексів:
1.1. Передбачити у плані роботи закладу на 2016/2017 н.р. методичні заходи, вивчення стану організації життєдіяльності відповідно до вимог нової редакції Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм.

Протягом року

1.2. Здійснювати освітній процес у групах раннього, молодшого та середнього дошкільного віку за програмами «Дитина», «Дитина в дошкільні роки», «Українське дошкілля» (за вибором педагогічного колективу) та програмою «Впевнений старт» у групах старшого дошкільного віку».

Протягом 2016/2017 н.р.

1.3. Складати сітку занять на тиждень відповідно до орієнтовного розподілу.

Протягом 2016/2017 н.р.
Завдання освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти конкретизовано у різних розділах чинних програм та реалізуються через різні форми організації життєдіяльності дошкільників, у тому числі заняття, орієнтовний розподіл яких потребує уточнення (відповідно до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 26.07.2010 р. №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі»):

Орієнтовний розподіл групових фронтальних занять

Види занятьКількість групових занять на тиждень у вікових групах
3-й р.ж.4-й р.ж.5-й р.ж.6-й р.ж.
З фізичного розвитку 12222
З художньо-естетичного розвитку - музична діяльність- зображувальна діяльність(малювання, ліплення, аплікація)- художня література2


2


0,25
2


2


0,5
2


2


1
2


2


1
З мовленнєвого розвитку1112
З пізнавального розвитку- логіко-математичний 2
ознайомлення з навколишнім
ознайомлення з природою

0,25

0,25


0,25

0,5

0,5


0,5

0,5

0,5


1
0,5

0,51
Усього занять7-88-910-1111
Рекомендована кількість занять в день1-2 заняття в день2-3 заняття в день

1 – та ще 3 заняття на свіжому повітрі у інші режимні моменти;

2 – завдання з логіко-математичного розвитку реалізуються не лише на спеціально організованих заняття, а й інтегруються у інші види діяльності дітей протягом дня.

Мовленнєві заняття радимо проводити в усіх вікових групах 1 раз на тиждень лише з групами дітей (до 15 осіб). Якщо в групі 20 і більше дітей, то їх бажано розподілити на 2 чи більше підгруп.

Розподіл комплексних та спеціальних мовленнєвих занять протягом місяця та кварталу

Місяць кварталуВид мовленнєвого заняття та складові програмового змісту
Тижні
IКомплексне:
1.Зв’язне мовлення;
2.Граматика;
3.Словник
Комплексне:
1.Зв’язне мовлення;
2.Словник;
3.Звукова культура мовлення
Комплексне:
1.Зв’язне мовлення;
2.Граматика;
3.Звукова культура мовлення
Спеціальне (тематичне):
1.Звукова культура мовлення
IIКомплексне:
1.Зв’язне мовлення;
2.Граматика;
3.Словник
Комплексне:
1.Зв’язне мовлення;
2.Словник;
3.Звукова культура мовлення
Комплексне:
1.Зв’язне мовлення;
2.Граматика;
3.Звукова культура мовлення
Спеціальне (тематичне):
1.Граматика
IIIКомплексне:
1.Зв’язне мовлення
;2.Граматика;
3.Словник
Комплексне:
1.Зв’язне мовлення;
2.Словник;
3.Звукова культура мовлення
Комплексне:
1.Зв’язне мовлення;
2.граматика;
3.звукова культура мовлення
Спеціальне (тематичне):
1.словник

В дошкільному закладі в усіх вікових групах слід проводити інтегровані заняття, де поєднуються кілька напрямів діяльності дітей, та комбіновані заняттяз метою закріплення набутих дітьми знань, мовленнєвих умінь та навичок.

На сучасному етапі одним із провідних принципів дидактики виступає принцип інтеграції, котрий у дошкільній освіті реалізується через інтегроване заняття. Ключовим моментом такого заняття є тема, якій підпорядковані кілька напрямів діяльності, що використовуються на занятті (з математики, зображувальної діяльності, мовленнєвого розвитку та ін..). Залежно від того, завдання якого розділу домінують,інтегровані заняттяможуть бути різні: з музики, ознайомлення з навколишнім середовищем, образотворчого мистецтва тощо. До планування інтегрованих занять слід підходити помірковано, їх рекомендовано проводити з метою закріплення мовленнєвих умінь та навичок дітей, виконання розумових завдань на основі матеріалу із різних розділівпрограми «Дитина».Тобто на інтегрованому занятті не подається новий мовленнєвий матеріал, тому ці заняття рекомендується проводити у визначений час,орієнтовано1 раз на квартал.

На відміну від інтегрованого заняття комбіноване складається з окремих частин, що не пов’язані між собою і мають свої програмові завдання з одного чи різних підрозділів Програми (навчання мови і розвиток мовлення із довкіллям, фізичною культурою, образотворчою діяльністю, художньою літературою).
Важливою формою навчання дітей старшого дошкільного віку елементівграмотиє організованізаняття(групові, індивідуально-групові, індивідуальні). Радимо планувати1 раз на тижденьгрупові чи індивідуально-групові заняття з навчання дітей елементів грамоти в старшій групі, а індивідуальні заняття планувати й проводити кожного дня з окремими дітьми, враховуючи їх індивідуальні особливості.
Нагадуємо, що навчання дітей елементів грамоти та підготовку до письма доцільно проводити з невеликими групами дітей або ж як гурткову роботу для дітей шостого та сьомого років життя, які виявляють потребу читати і писати.
Як показує практика роботи сучасних дошкільних навчальних закладів, навчання дітей старшого дошкільного віку елементівграмотидоцільно проводити з невеликими групами дітей, тому переважатимутьгрупові (до 15 осіб), індивідуально-групові (4-8 осіб) й індивідуальні (1-4 особи)заняття, на яких об’єднують дітей старшого дошкільного віку приблизно одного рівня розвитку (якщо розвиток дітей різнорівневий, то слід планувати окремі завдання для таких дітей). Адже не секрет, що серед малят є такі, що вже цікавляться звуками й літерами чи навіть самостійно читають слова, речення тощо. Таких дітей радимо залучати до гурткової роботи. На заняттях з навчання елементівграмоти, які доцільно проводитираз на тижденьяк групове чи індивідуально-групове, діти вслухаються в мовлення, дізнаються, що воно складається з речень, що речення будуються зі слів, а слова можуть ділитися на склади і окремі звуки.

Заняття з художньої літератури проводяться в усіх вікових групах: фронтальні або групові заняття не рідше, ніжодин раз на тиждень, індивідуальні, індивідуально-групові –практично щодня.

У системі навчально-виховної роботиматематичного змістутреба передбачити інтегровані, комплексні заняття. Наприклад: поєднання занять із математики з іншими видами діяльності – конструюванням, образотворчою діяльністю, фізичним вихованням, екскурсіями в природу.

Двічі на тиждень планується заняття з фізичної культури та музичне.

Восени, взимку та навесні два заняття з фізкультури проводяться у фізкультурному залі, а три – на свіжому повітрі.

Форми роботиОсобливості організації занятьГрупаТривалість, хв.
Заняття з фізичної культурищоденномолодша20-25
середня25-30
старша30-35
підготовча35-40

Орієнтовна схема календарного планування навчально-виховної роботи вихователя за основними режимними моментами першої і другої половини дня

Додаток 1

Перша половина дняДруга половина дня*
РанокЗаняттяПрогулянкаПраця, самостійна художня діяльністьРозваги, ігриПрогулянка
Ігри, бесіди, спостереження, праця, індивідуальна робота з дітьми та батьками; самостійна рухова діяльність дітейТема.Програмовий зміст.Матеріал.План (хід) заняття.Ігри, праця,спостереження, спортивні ігри та вправи, індивідуальна робота з різних розділів програми, екскурсії, прогулянки. походи за межі дитячого садка, самостійна рухова діяльність дітейРізні види праці (ручна, господарсько-побутова, в природі) в різних формах.самостійна художня діяльність дітей (образотворча, художньо-оформлювальна, мовленнєва, музична, театралізована)Різні види театрів (ляльковий, тіньовий, іграшок тощо), ігри-драматизації, інсценізації, концерти, фізкультурні, музичні, літературні дозвілляІгри, спостереження, праця, індивідуальна робота з батьками, самостійна рухова діяльність дітей

* На другу половину дня можна запланувати і роботу занять гуртків згідно з планами керівників гуртків.

Додаток 2

Орієнтовна схема календарного планування освітньої роботи вихователя за видами дитячої діяльності та формами роботи педагога з дітьми

Ігрова діяльністьРізні види ігор: сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, драматизації, дидактичні тощо.
Навчально-пізнавальна діяльністьЗаняття (тема, програмовий зміст, матеріал, хід заняття)
Трудова діяльністьРізні види і форми праці
Комунікативна діяльністьІндивідуальні, групові, колективні бесіди з дітьми на особистісні, морально-етичні теми, організація і розігрування ситуацій міжособистісного спілкування тощо
Пізнавальна діяльністьСпостереження, цільові прогулянки, екскурсії, дитяче експериментування, досліди, читання художньої літератури тощо
Рухова діяльністьРухливі ігри, елементи спортивних ігор та вправ, фізкультурні свята і розваги; прогулянки-походи за межі дитячого садка, самостійна рухова діяльність дітей тощо
Гурткова роботаТематика гурткових занять згідно з планами керівників гуртків
Індивідуальна робота з дітьми та батькамиІндивідуальна робота з дітьми з різних розділів програми (ігри, вправи, бесіди, розмови та інші форми), індивідуальні бесіди, розмови, консультації для батьків

Додаток 3

Орієнтовна схема календарного планування занять з фізичної культури, образотворчої діяльності

ДатаПрограмові завдання (навчальні, розвивальні, виховні)Обладнання, інвентар, (матеріали)Хід заняттяПримітки
Додаток 4

Орієнтовна схема календарного планування програмового матеріалу для занять з музичного виховання

Місяць, дата проведення заняттяВиди музичної діяльностіПрограмові завданняРепертуарПримітки
Додаток 5

Орієнтовна схема планування свят і розваг (фізкультурних, музичних, літературно-музичних)

МісяцьДатаВиди і тема дозвілляВікові групиПримітки

Мета програми— забезпечити повноцінний фізичний, соціальний, пізнавальний та естетичний розвиток особистості дитини шостого року життя;полегшити входження у Всесвіт і розвинути її внутрішні сили та духовний потенціал.

Основні завдання програми— озброєння дитини наукою життя: формування базисних характеристик; забезпечення можливості «єдиного старту» для дітей шестирічного віку; створення єдиного освітнього середовища, що сприяє перспективності, наступності та спадкоємності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою.

Науково-теоретичним ґрунтом програми є досягнення вітчизняної та світової психолого-педагогічної науки, а також сучасні дослідження розвитку дитини, які визнають своєрідність, унікальність, особливість дошкільного дитинства в становленні особистості, урахування сензитивності цього періоду щодо становлення первинного схематичного світогляду, супідрядності мотивів, довільної поведінки, внутрішніх етичних інстанцій, самосвідомості. До базисних характеристик особистості науковці відносять: компетентність, креативність та ініціативність, довільність, самостійність, відповідальність, безпеку та незалежність поведінки, самосвідомість і здатність особистості до самооцінки. Своєчасне становлення базисних характеристик розглядається авторами програми як необхідність реалізації стандарту, визначеного «Базовим компонентом дошкільної освіти», тобто виконання обов’язків держави перед дитиною, родиною та суспільством узагалі, пов’язаних із забезпеченням рівного старту кожної дитини незалежно від місця та умов проживання, типу дошкільного навчального закладу.

Особливості використання програми «Українське дошкілля»

Програма охоплює навчання і виховання дітей від третього до шостого року життя. Вона орієнтує на роботу з дітьми за такими тематичними підрозділами: побут, ігри, охорона здоров'я і фізичне виховання дітей, рідний край, розвиток мовлення, формування початкових математичних уявлень, естетичне виховання і художня творчість дітей, виховання основ культури поведінки і взаємин, праця.

Особливо багата програма на історико-етнографічний матеріал, оскільки укладачі розглядали її як регіональну.

Мета даної програми- розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного регіону.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.«Українське дошкілля»визначає завдання і зміст розвитку дитини . Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини.

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю. Важливим є те, що в Програму введено напрями роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури».

Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

У Програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори відомих українських письменників та поетів (І.Франко, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін..)

Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетенції дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність. З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку, Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

/Files/images/sadok/2.gif

Кiлькiсть переглядiв: 2699

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.