/Files/images/lineechka54.gif

Методичне об`єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Керівник методоб`єднання - Попович Марина Юріївна

До даного об'єднання входять вчителі:
Роман Марія Юріївна
/Files/images/DSCN0769 (2).JPG
Дирекція Широківської ЗОШ І-ІІ ступенівТерпай Василь ВасильовичБілак Маргарита Петрівна
/Files/images/DSC_3252.JPG
/Files/images/DSC_3271.JPG
Староста Богдан Васильович


Терлецька Діана Василівна
/Files/images/DSC_6343.JPG
/Files/images/kartinki/Фото0363.jpg

Попович Марина ЮріївнаДанканич Світлана Федорівна
/Files/images/DSC_3249.JPG
/Files/images/vokalniy_gurtok/IMG_20161106_144404.JPG


Березовскова Оксана Юріївна

Сакалош Марина Вікторівна
/Files/images/rzSbAJGCesk.jpg
/Files/images/Кляп Т. В..jpgКляп Тетяна Володимирівна

Широківська ЗОШ І ІІст
200-річчя Т.Г. Шевченка

Шевченку 201
Прізвище, ім’я, по батьковіПроблемне питання
Терпай Василь ВасильовичІнтерактивні методи навчання і виховання учнів на уроках історії та правознавства.
Роман Марія ЮріївнаВикористання інтерактивних методів навчання на уроках української мови і літератури – один із напрямів активізації пізнавальної діяльності учнів
Корпош Тетяна ЮріївнаВпровадження сучасних технологій на уроках образотворчого мистецтва.
Попович Марина ЮріївнаРозвиток творчих здібностей школярів на уроках зарубіжної літератури.
Білак Маргарита ПетрівнаФормування комунікативних навиків учнів шляхом впровадження ІКТ на уроках англійської мови та оволодіння необхідним мовним матеріалом для спілкування.
Терлецька Діана ВасилівнаФормування життєвих компетенцій учнів засобами ІКТ на уроках англійської мови
Староста Богдан ВасильовичФормування здорового способу життя в учнів.
Данканич Світлана ФедорівнаФормування національно-патріотичного виховання на уроках історії
Кляп Тетяна Володимирівна Виховання естетичних смаків на уроках рос. мови шляхов впровадження сучасних технологій
Березовська Оксана ЮріївнаТехнологія диференційованого навчання на уроках укр. мови, літератури та музики
Сакалош Марина ВікторівнаРозвиток творчих здібностей школярів на уроках укр. л-ри.
Презентація методоб`єднання суспільно-гуманітарних дисциплін (презентація) ЗАВАНТАЖИТИ

Вчителі-філологи (презентація) ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/15.gif

План роботи методоб’єднання суспільно-гуманітарного циклу на 2016 -2017 н. р.


I. Засідання (вересень)

Тема.Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу

1.Аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2015-20176н.р.

2.Обговорення і затвердження роботи шкільного об′єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2016-2017 н.р . Розподіл доручень між членами МО,погодження графіків відкритих уроків.

3. Ознайомлення з методичними рекомендаціями викладання базових дисциплін у 8 класі.

II.Засідання (жовтень)

Тема: «. Активізація пізнавальної діяльності засобами ІКТ

Моніторинг знань учнів 5-го класу. Проблеми наступності у викладанні предметів між початковою школою та 5 класом, шляхи їх розв’язання. Доповідь ( Березовскова О.Ю.)

Методична майстерня.Дослідницька та пошукова робота – основа розвитку пізнавальної активності учнів на уроках історії (Данканич С.Ф.) Круглий стіл. Активізація пізнавальної діяльності на уроках англійської мови засобами ІКТ.(Білак М.П.) Презентую урок. Відкритий урок з англійської мови у 6 класі.(Терлецька Д.В.)III. Засідання(лютий)


Тема. Розвиток творчої особистості засобами ІКТ Розвиток творчої особистості засобами ІКТ на уроках російської мови( Кляп Т.В.)

Доповідь «Сучасний урок зарубіжної літератури в контексті компетентного підходу «Презентую урок Відкритий урок з зарубіжної літератури в 5 класі (Попович М.Ю.)

IV.засідання (березень)

Тема.педагогічна майстерність вчителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій

Актуальна тема.ІКТ-супровід уроків предметів суспільно-гуманітарного циклу( Терлецька Д.В)

Палітра педагогічного досвіду. Затвердження відгуків про роботу вчителів, які атестуються

V.засідання (травень)

Тема. Шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку інформаційної культури особистості через взаємодію учасників

педагогічного процесу Актуальний інструктаж. Про підготовку до державної підсумкової атестації (Терпай В.В.)

Методичне об’єднання ставить такі основні завдання на 2015-2016 навчальний рік:

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, історії, іноземної мови, світової літератури, формування в учнів практичних умінь і навичок.
2. Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.
3. Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови.
4. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, історії світової літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
5. Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.
6. Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.
7. Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.
8. Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.
9. Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.
10. Організувати проведення у школі тижні рідної мови та української літератури , історії, іноземної мови, світовоїлітератури, музики.

Провідні науково - методичні проблеми:

район:

/Files/images/1.gif Впровадження сучасних педагогічних технологій у навчально-виховний процес як шлях до забезпечення рівного доступу до якісної освіти

школа:

/Files/images/1.gif Вивчення і врахування психолого- педагогічних умов розвитку особистості учня ; вдосконалення навчально-виховного процесу шляхом активного впровадження сучасних педагогічних технологій

Методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу:

/Files/images/1.gif розвиток комунікативних здібностей учнів в процесі вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій;
/Files/images/1.gif використання інтерактивних методів навчання на уроках

Заходи з підвищення фахової майстерності вчителів:

1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду:
• кожному з членів методоб’єднання, що має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально – виховної роботи виступати із розповіддю про свій досвід на засіданнях методоб’єднання. Ознайомлювати колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємо відвідування уроків;
• на засіданнях методоб’єднання систематично ознайомлюватися з новинками психолого - педагогічної, методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.
2. Проводити аукціон педагогічних ідей.
3. Проводити творчі звіти вчителів, які атестуються на вищу категорію та підтвердження вищої категорії. 4. Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.
Заходи по вивченню та підвищенню рівня знань, умінь, навичок учнів.
1. Використовувати у своїй роботі розроблені методики вивчення і визначення психолого – педагогічних , медико – фізіологічних особливостей особистості.
2. На уроках з предметів суспільно – гуманітарного циклу особливу увагу приділяти:
розвитку зв’язного мовлення;
збагаченню активного словникового запасу;
розвитку діалогічного мовлення;
удосконаленню якостей читання;
розвитку оперативної пам’яті;
формуванню духовної культури школярів.
3. Використовувати у роботі інтерактивні форми навчання.
4. Проводити на уроках індивідуальну та диференційовану роботу зі слабкими учнями.
5. Організовувати навчання як процес пізнання дилемного оточуючого світу і себе.
6. Оптимально урізноманітнювати методику навчальних занять, вдумливо практикуючи нестандартність їх форм і змісту.
7. Систематично знайомити учнів з народними традиціями, культурою українського народу.
8. Проводити позакласну роботу з учнями.

/Files/images/16.gif

Предметні тижні Широківської ЗОШ І-ІІ ст.з предметів гуманітарного циклу

Дата проведення тиждень
жовтень правознавчий - Терпай В. В.
листопадукраїнської мови - Сакалош М. В.
вересень фізичної культури - Староста Б. В.
листопад англійської мови - Білак М. П., Терлецька Д. В.
жовтеньісторії - Терпай В. В., Данканич С. Ф.

План роботи методоб'єднання на 2015-2016 н. р.

I.Засідання (вересень)

1.Аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2014-2015 н.р.

2.Обговорення і затвердження роботи шкільного об′єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2015-2016 н.р . Розподіл доручень між членами МО,погодження графіків відкритих уроків.

3. Ознайомлення з методичними рекомендаціями викладання базових дисциплін у 7 класі.

4.Ознайомленням з календарем пам’ятних та знаменитих дат на 2015-2016н.р.Попович М.Ю.

II.Засідання (грудень)

Тема: «Розвиток національно-патріотичних почуттів шляхом оптимізації навчально-виховного процесу на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін.» 1. «Розвиток національно-патріотичних почуттів на уроках суспільно-гуманітарних дисциплін.» Попович М.Ю.

2.Виступ з доповіддю «Креативне мислення учнів на уроках української мови та літератури» Сакалош М.В. 3.Підготовка до районного фестивалю ораторського мистецтва «Тарас Шевченко – взірець українського патріотизму».Про підготовку та проведення I етапу учнівських олімпіад (української мови та літератури,історії,правознавства, мовно - літераткрного конкурсу учнівської молоді ім..Т.Шевченка. .Попович М.Ю.

5.Відкритий урок з історії у 8 класі. Терпай В.В.

III. Засідання(лютий)

Тема: Робота в групах «Фахова майстерність учителя як один із компонентів підвищення якості знань учнів.

1.Доповідь «Використання ІКТ на уроках англійської мови» Терлецька Д.В.

2.Технології диференційованого навчання на уроках укр.. мови та літератури. Березовскова О.Ю.

3.Формування життєвих компетентностей учнів у процесі вивчення історії,шляхом використання технологій критичного мислення. Данканич С.Ф. 4.Про підготовку та проведення II та III етапів учнівських олімпіад з мови,літератури,Історії,правознавства. Терпай В.В.,керівник НВР 5.Відкритий урок з англійської мови. Білак М.П. 6.Позакласний захід з російської мови. Кляп Т.В.

IV.засідання(березень)

Тема: Державна підсумкова атестація як форма перевірки набутих знань та мовленнєвої культури учнів 9 кл

1.Ознайомлення з рекомендаціями щодо підготовки випускників до ДПА. Роман М.Ю.

2.Зернини передового педагогічного досвіду .Презентація вчителями власних педагогічних ідей.(Білак М.П.Терпай В.В. Кляп Т.В.)

3.Заслухати аналіз роботи ШМО за 2015-2016н.р Попович М.Ю.

4.здійснити моніторингові дослідженні якості знань учнів з ДПА в 9 класі. Терпай В.В.

Кiлькiсть переглядiв: 6911

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.