/Files/images/2283.gif

2020-2021 навчальний рік

До Ради школи обираються представники від учителів, учнів і батьків відкритим або таємним голосуванням. Рада школи скликається її головою один раз на чверть, її засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Завдання Ради школи:

здійснювати демократичне управління школою, поєднуючи єдиноначальність і колегіальність, державність та громадське управління; удосконалювати роботу школи; зміцнювати матеріально-технічну базу школи, залучаючи громадськість; брати участь у вирішенні оперативних проблем роботи школи; сприяти впровадженню наукового управління школою.

Обов'язки Ради школи та її членів:

організовувати виконання рішень конференції, затверджувати режим роботи школи; заохочувати творчі пошуки, дослідницько-експериментальну роботу педагогів; аналізувати стан роботи школи; брати участь у складанні річного плану роботи; координувати зусилля всіх керівників школи; створювати разом із директором умови для педагогічної освіти батьків; розглядати пропозиції, скарги і зауваження педагогів, учнів і батьків; заслуховувати звіти керівників школи; проводити роботу щодо виборів і призначень класних керівників, керівників гуртків, клубів, об'єднань; розглядати соціальні, житлово-побутові проблеми учнів і працівників школи; організувати громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; контролювати витрати бюджетних асигнувань, розподіляти кошти фонду всеобучу; брати участь у проведенні атестації вчителів; інформувати колектив про свою роботу; стимулювати творчість; нести відповідальність за вирішення конкретних проблем та реалізацію покладених на неї функцій.

Рада школи має право:

ставити питання перед органами освіти про заміну директора школи, нагороджувати грамотами і цінними подарунками педагогів за успіхи і творчі пошуки в роботі, клопотати про присвоєння педагогам звань і категорій тощо.

Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:
- законності, гласності;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства.

РАДА ШКОЛИ

Голова ради – Феєр Людмила Василівна

Члени ради:

Від батьківської громади:

1. Розман Олеся Михайлівна

2. Ловас Марія Іванівна

3. Сакалош Марина Василівна

4. Білак Ганна Олександрівна

5. Ковач Тетяна Михайлівна

6. Вейбер Лариса Іванівна

7. Зеленяк Віта Юріївна

8. Клювак Віта Михайлівна

9. Вийбер Олеся Іванівна

Від вчителів:

2. Кляп Тетяна Володимирівна

2. Терлецька Діана Василівна

3. Феєр Лариса Іванівна

4. Феєр Людмила Василівна

Від учнівського колективу:

1. Білак Євген Олександрович — 5 клас

2. Феєр Назар Сергійович - 6 клас

3. Вейбер Максим Ярославович - 7 клас

4. Хрипта Андріяна Ярославівна - 8 клас

5. Сакалош Марина Іванівна - 9 клас

Від громадськості:

1. Чутора Євгеній Михайлович – священник святоільїнського храму с. Широке

2. Роман Валерій Іванович — депутат с/р села Широке

ЗАТВЕРДЖЕНО

Засідання Ради школи

«____»__________ 2020р

ПЛАН

роботи Ради школи на 2020 – 2021 навчальний рік

№пп Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
Розділ І.Заходи, спрямовані на ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти.
1. Здійснення контролю за станом роботи з охоплення навчанням дітей шкільного віку у мікрорайоні школи вересень Феєр Л.В.
2. Здійснення контролю за організацією індивідуального навчання вересень Феєр Л.В.
3. Проведення роботи по попередженню пропусків уроків учнями школи без поважних причин протягом року Кляп Т.В.. Члени Ради школи
Розділ ІІ.Заходи, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу; підтримку громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів; стимулювання заохочення учасників НВП; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності НВП
4. Організація виконання рішень Ради школи та загальних зборів протягом року Члени Ради школи
5. Організація роботи з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою протягом року Кляп Т.В. Члени Ради школи
6. Розглянути звернення учасників НВП з питань роботи навчального закладу протягом року Члени Ради школи
7. Прийняти участь в засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям вересень - березень Феєр Л.В.
8. Розглянути питання про звернення до Правління благодійної організації школи з метою надання матеріальної допомоги окремим категоріям учнів січень Члени Ради школи
9. Сприяти поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань протягом року Члени Ради школи
10. Затвердити систему моральних та матеріальних заохочень учасників НВП березень Члени Ради школи
11. Прийняти участь у спільному засіданні педагогічної ради та ради школи «Про представлення до нагородження учнів 9-х класів грамотою «За високі досягнення у навчанні» травень Члени Ради школи
Розділ ІІІ.Заходи, спрямовані на визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню НВП.
12. Затвердження плану роботи Ради школи на 2019-2020н.р. вересень Члени Ради ш-и
13. Затвердження плану роботи навчального закладу та здійснення контролю за його виконанням протягом року Члени Ради школи
14. Здійснення контролю за виконанням Статуту школи протягом року Члени Ради школи
16. Затвердження режиму роботи школи вересень Члени Ради школи
17. Затвердження розкладу уроків на 1 семестр 2020-2021н.р. вересень Члени Ради школи
19. Заслухати інформацію Про рівень навчальних досягнень учнів за 1, 2 семестри Січень, травень Члени Ради школи
20. Затвердження розкладу уроків на 2 семестр 2020-2021 н.р. січень Члени Ради школи
21. Прийняти участь у спільному засіданні педагогічної ради та ради школи «Про погодження робочого навчального плану Широківського НВК на 2020-2021 н.р.» травень Члени Ради школи
22. Підготувати звіт про роботу Ради школи в 2020-2021 н.р. травень Феєр Л.В.
23. Організувати контроль за дотриманням вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі січень -лютий Члени Ради школи
24. Організувати моніторинг навчальних приміщень з метою визначення необхідності проведення профілактичного ремонту. травень Члени Ради школи
Розділ ІV.Заходи, спрямовані на формування виховного середовища; створення належного педагогічного клімату; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; сприяння організації дозвілля учнів.
25. Забезпечити проведення тематичних вечорів з метою покращення організації дозвілля учнів протягом року Члени Ради школи
26. Забезпечити проведення музично-танцювальних вечорів з метою покращення організації дозвілля учнів протягом року Члени Ради школи
27. Сприяти залученню громадськості та батьків до проведення культурно-масових заходів з учнями протягом року Члени Ради школи
28. Дослідити результативність діяльності історико-краєзнавчого музею та його роль у навчально-виховній роботі Вересень-грудень Члени Ради школи
29. Організувати співпрацю з органами учнівського самоврядування протягом року Члени Ради школи

Голова Ради школи ________________ Феєр Л.В.

План

засідань Ради школи на 2020– 2021 н.р.

І засідання

Серпень

⦁ Звіт директора школи і голови ради школи про роботу навчального закладу за минулий 2019-2020 н.р.

⦁ Затвердження та погодження річного плану роботи школи на 2020 -2021 н.р., навчальних планів та освітніх програм.

⦁ Про охоплення навчання дітей шкільного віку.

⦁ Про мережу класів.

⦁ Організація гарячого харчування учнів 1-4 класів у 2020- 2021р.р

⦁ Вибори членів ради школи.

⦁ Про затвердження плану роботи Ради школи на 2020-2021р.р.

ІІ засідання

Жовтень

⦁ Розподіл обов’язків між членами ради

⦁ Про структуру Ради школи на 2020-2021 р.р.

⦁ Про організацію роботи школи під час осінніх канікул

ІІІ засідання

Грудень

⦁ Підсумки роботи школи за І семестр.

⦁ Заходи, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу; підтримку громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів; стимулювання заохочення учасників НВП; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності НВП

⦁ Організація роботи з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою

⦁ Про організацію роботи школи під час зимових канікул

ІV засідання

Лютий

⦁ Ознайомлення з характеристиками вчителів, що атестуються.

⦁ Про стан роботи з дітьми схильними до правопорушень.

V засідання

Квітень

⦁ Організація закінчення навчального року.

⦁ Підготовка школи до ремонту .

⦁ Організація випускного вечора.

⦁ Організація літнього відпочинку дітей ( пільгових категорій ).

⦁ Погодження претендентів на нагородження похвальними листами та грамотами.

2017-2018 навчальний рік

ПЛАН роботи Ради школи на 2017 – 2018 навчальний рік

№ пп Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
Розділ І. Заходи, спрямовані на ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти.
1. Здійснення контролю за станом роботи з охоплення навчанням дітей шкільного віку у мікрорайоні школи вересень Роман М.Ю.
2. Здійснення контролю за організацією індивідуального навчання вересень Роман М.Ю.
3. Проведення роботи по попередженню пропусків уроків учнями школи без поважних причин протягом року Терпай В.В. Члени Ради школи
Розділ ІІ. Заходи, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу; підтримку громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів; стимулювання заохочення учасників НВП; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності НВП
4. Організація виконання рішень Ради школи та загальних зборів протягом року Члени Ради школи
5. Організація роботи з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою протягом року Терпай В.В.Члени Ради школи
6. Розглянути звернення учасників НВП з питань роботи навчального закладу протягом року Члени Ради школи
7. Прийняти участь в засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям вересень - березень Роман М.Ю.
8. Розглянути питання про звернення до Правління благодійної організації школи з метою надання матеріальної допомоги окремим категоріям учнів січень Члени Ради школи
9. Сприяти поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань протягом року Члени Ради школи
10. Затвердити систему моральних та матеріальних заохочень учасників НВП березень Члени Ради школи
11. Прийняти участь у спільному засіданні педагогічної ради та ради школи «Про представлення до нагородження учнів 9-х класів грамотою «За високі досягнення у навчанні» травень Члени Ради школи
Розділ ІІІ. Заходи, спрямовані на визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню НВП.
12. Затвердження плану роботи Ради школи на 2017-2018 н.р. вересень Члени Ради ш-и
13. Затвердження плану роботи навчального закладу та здійснення контролю за його виконанням протягом року Члени Ради школи
14. Здійснення контролю за виконанням Статуту школи протягом року Члени Ради школи
16. Затвердження режиму роботи школи вересень Члени Ради школи
17. Затвердження розкладу уроків на 1 семестр 2017-2018.р. вересень Члени Ради школи
19. Заслухати інформацію Про рівень навчальних досягнень учнів за 1, 2 семестри Січень, травень Члени Ради школи
20. Затвердження розкладу уроків на 2 семестр 2017-2018 н.р. січень Члени Ради школи
21. Прийняти участь у спільному засіданні педагогічної ради та ради школи «Про погодження робочого навчального плану загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. на 2017-2018 н.р.» травень Члени Ради школи
22. Підготувати звіт про роботу Ради школи в 2017-2018 н.р. травень Роман М.Ю.
23. Організувати контроль за дотриманням вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі січень -лютий Члени Ради школи
24. Організувати моніторинг навчальних приміщень з метою визначення необхідності проведення профілактичного ремонту. травень Члени Ради школи
Розділ ІV. Заходи, спрямовані на формування виховного середовища; створення належного педагогічного клімату; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; сприяння організації дозвілля учнів.
25. Забезпечити проведення тематичних вечорів з метою покращення організації дозвілля учнів протягом року Члени Ради школи
26. Забезпечити проведення музично-танцювальних вечорів з метою покращення організації дозвілля учнів протягом року Члени Ради школи
27. Сприяти залученню громадськості та батьків до проведення культурно-масових заходів з учнями протягом року Члени Ради школи
28. Дослідити результативність діяльності історико-краєзнавчого музею та його роль у навчально-виховній роботі Вересень-грудень Члени Ради школи
29. Організувати співпрацю з органами учнівського самоврядування протягом року Члени Ради школи

Голова Ради школи ________________ Корпош Т.Ю.

План

засідань Ради школи на 2017-2018 н.р.

І засідання

Серпень

1. Звіт директора школи і голови ради школи про роботу навчального закладу за минулий 2017-2018 н.р.

2. Затвердження та погодження річного плану роботи школи на 2017-2018 н.р. та навчальних планів.

3. Різне.

ІІ засідання

Жовтень

1. Вибори членів ради школи.

2. Планування роботи.

3. Різне.

ІІІ засідання

Грудень

1. Підсумки роботи школи за І семестр.

2. Заходи, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу; підтримку громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів; стимулювання заохочення учасників НВП; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності НВП

3. Організація роботи з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою

4. Про організацію роботи школи під час зимових канікул

ІV засідання

Лютий

1. Ознайомлення з характеристиками вчителів, що атестуються.

2. Про стан роботи з дітьми схильними до правопорушень.

V засідання

Квітень

1. Організація закінчення навчального року.

2. Підготовка школи до ремонту .

3. Організація випускного вечора.

4. Організація літнього відпочинку дітей ( пільгових категорій ).

/Files/images/822827989.gif

2016-2017 н.р.

До Ради школи обираються представники від учителів, учнів і батьків відкритим або таємним голосуванням. Рада школи скликається її головою один раз на чверть, її засідання є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Завдання Ради школи:

здійснювати демократичне управління школою, поєднуючи єдиноначальність і колегіальність, державність та громадське управління; удосконалювати роботу школи; зміцнювати матеріально-технічну базу школи, залучаючи громадськість; брати участь у вирішенні оперативних проблем роботи школи; сприяти впровадженню наукового управління школою.

Обов'язки Ради школи та її членів: організовувати виконання рішень конференції, затверджувати режим роботи школи; заохочувати творчі пошуки, дослідницько-експериментальну роботу педагогів; аналізувати стан роботи школи; брати участь у складанні річного плану роботи; координувати зусилля всіх керівників школи; створювати разом із директором умови для педагогічної освіти батьків; розглядати пропозиції, скарги і зауваження педагогів, учнів і батьків; заслуховувати звіти керівників школи; проводити роботу щодо виборів і призначень класних керівників, керівників гуртків, клубів, об'єднань; розглядати соціальні, житлово-побутові проблеми учнів і працівників школи; організувати громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів; контролювати витрати бюджетних асигнувань, розподіляти кошти фонду всеобучу; брати участь у проведенні атестації вчителів; інформувати колектив про свою роботу; стимулювати творчість; нести відповідальність за вирішення конкретних проблем та реалізацію покладених на неї функцій.

Рада школи має право:

ставити питання перед органами освіти про заміну директора школи, нагороджувати грамотами і цінними подарунками педагогів за успіхи і творчі пошуки в роботі, клопотати про присвоєння педагогам звань і категорій тощо.

Рада загальноосвітнього навчального закладу діє на засадах:

- законності, гласності;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства.

Затверджено

Директор школи : __________ М.Ю. Роман

РАДА ШКОЛИ

Голова ради – Корпош Тетяна Юріївна

Члени ради:

1.Від батьківської громади:
1.1. Клювак Маряна Миколаївна
1.2. Клювак Віта Михайлівна
1.3. Хрипта Ярослав Михайлович
1.4. Білак Лариса Юріївна
1.5. Порада Світлана Олександрівна

2. Від вчителів:
2.1. Купар Світлана Василівна
2.2. Терпай Василь Васильоввич
2.3. Галас Тетяна Михайлівна
2.4. Феєр Людмила Василівна
2.5. Феєр Лариса Іванівна


3. Від учнівського колективу:
3.1. Вейбер Наталія Богданівна– 5 клас
3.2. Феєр Аліна Іванівна - 6 клас
3.3. Рацин Даніелла Анатоліївна – 7 клас
3.4. Корпош Андріяна Михайлівна - 8 клас
3.5. Погоріляк Аліна Іванівна - 9 клас

4. Від громадськості:
4.1.Мадяр Василь Тихонович – священник святоільїнського храму с. Широке
4.2. Феєр Іван Степанович - голова сільської Ради
4.3. Дубровка Світлана - соціальний працівник сільської Ради

ПЛАН роботи Ради школи на 2015– 2016 навчальний рік

№ пп Зміст роботи Термін виконання Відповідальний за виконання
Розділ І. Заходи, спрямовані на ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти.
1. Затвердження річного плану роботи школи н а 2014-2015 н.р. серпень Корпош Т.Ю.
2. Здійснення контролю за станом роботи з охоплення навчанням дітей шкільного віку у мікрорайоні школи вересень Корпош Т.Ю.
3. Здійснення контролю за організацією індивідуального навчання вересень Корпош Т.Ю.
4. Проведення роботи по попередженню пропусків уроків учнями школи без поважних причин протягом року Терпай В.В. Члени Ради школи
Розділ ІІ. Заходи, спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу; підтримку громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів; стимулювання заохочення учасників НВП; зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школи з метою забезпечення єдності НВП
4. Організація виконання рішень Ради школи та загальних зборів протягом року Члени Ради школи
5. Організація роботи з профілактики правопору-шень серед учнів з девіантною поведінкою протягом року Терпай В.В.Члени Ради школи
6. Розглянути звернення учасників НВП з питань роботи навчального закладу протягом року Члени Ради школи
7. Прийняти участь в засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям вересень - березень Корпош Т.Ю.
8. Розглянути питання про звернення до Правління благодійної організації школи з метою надання матеріальної допомоги окремим категоріям учнів січень Члени Ради школи
9. Сприяти поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань протягом року Члени Ради школи
10. Затвердити систему моральних та матеріальних заохочень учасників НВП березень Члени Ради школи
11. Прийняти участь у спільному засіданні педагогічної ради та ради школи «Про представлення до нагородження учнів 9-х класів грамотою «За високі досягнення у навчанні» травень Члени Ради школи
Розділ ІІІ. Заходи, спрямовані на визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню НВП.
12. Затвердження плану роботи Ради школи на 2015-2016 н.р. вересень Члени Ради ш-и
13. Затвердження плану роботи навчального закладу та здійснення контролю за його виконанням протягом року Члени Ради школи
14. Здійснення контролю за виконанням Статуту школи протягом року Члени Ради школи
16. Затвердження режиму роботи школи вересень Члени Ради школи
17. Затвердження розкладу уроків на 1 семестр 2015-2016 н.р. вересень Члени Ради школи
19. Заслухати інформацію Про рівень навчальних досягнень учнів за 1, 2 семестри Січень, травень Члени Ради школи
20. Затвердження розкладу уроків на 2 семестр 2015-2016 н.р. січень Члени Ради школи
21. Прийняти участь у спільному засіданні педагогічної ради та ради школи «Про погодження робочого навчального плану загальноосвітньої школи І-ІІ ст.на 2016-2017н.р.» травень Члени Ради школи
22. Підготувати звіт про роботу Ради школи в 2015-2016 н.р. травень Корпош Т.Ю.
23. Організувати контроль за дотриманням вимог санітарно-гігієнічного режиму в школі січень -лютий Члени Ради школи
24. Організувати моніторинг навчальних приміщень з метою визначення необхідності проведення профілактичного ремонту. травень Члени Ради школи
Розділ ІV. Заходи, спрямовані на формування виховного середовища; створення належного педагогічного клімату; сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду; сприяння організації дозвілля учнів.
25. Забезпечити проведення тематичних вечорів з метою покращення організації дозвілля учнів протягом року Члени Ради школи
26. Сприяти залученню громадськості та батьків до проведення культурно-масових заходів з учнями протягом року Члени Ради школи
27. Організувати співпрацю з органами учнівського самоврядування протягом року Члени Ради школи

Голова Ради школи ________________ Корпош Т.Ю.

Кiлькiсть переглядiв: 6601

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.