/Files/images/31b73af89d1a8438836c73200f679a70.gif

Перелік навчальних програм на 2018-2019 н.р.

Початкова школа (І ступінь)

1 клас

Предмет Програма
Українська мова Математика Англійська мова Я досліджую світ Мистецтво Фізкультура Типова освітня програма початкової освіти ( автор Р.Шиян) Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 ,,Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

2-4 класи

Предмети Програма
Українська мова
Літературне читання
Математика
Природознавство
Я у світі Інформатика
Трудове навчання
Образотворче мистецтво
Музичне мистецтво
Фізична культура
Основи здоров’я
Навчальніпрограммамидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: ,,Українська мова”, ,,Літературне читання”, ,,Математика”, ,,Природознавство”, ,,Я у світі”, ,,Інформатика”, ,,Трудове навчання”, ,,Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів”, ,,Образотворче мистецтво”, ,,Музичне мистецтво”, ,,Фізична культура”, ,,Основи здоров’я”.НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 ,,Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Базова школа (ІІ ступінь)

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім ,,Освіта”, 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім ,,Освіта”, 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім ,,Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Англійська мова, французька мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи, К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Природознавство Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів 5 клас 2017 рік (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804)
Історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ,,Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас”, 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи (оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№ 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім ,,Освіта”,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№ 804
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Правознавство Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Таблиця розподілу навчального часу для 5-9 класів(основна школа)на ІІ семестр 2017-2018 н.р.НВК «Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад»

(Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
1. Українська мова 4 4 2 2 2
2. Українська література 2 2 2 2 2
3. Іноземна мова(англ.) 3 2 2+1 2 2
4. Мова нац.меншин(рос.мова) 2 2 2 2 2
5. Зарубіжна література 2 2 2 2 2
6. Історія України 1 1 1 2 2
7. Всесвітня історія - 1 1 1 1
8. Правознавство - - - - 1
9. Музичне мистецтво 1 1 1 - -
10. Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
11. Мистецтво - - - 1 1
12. Математика 4 4+1 - - -
13. Алгебра - - 2 2 2
14. Геометрія - - 2 2 2
15. Природознавство 2 - - - -
16. Біологія - 2 2 2 2
17. Географія - 2 2 2 1
18. Фізика - - 2 2 3
19. Хімія - - 1 2 2
20. Трудове навчання 2 2 1 1 1
21. Інформатика 1 1 1 2 2
22. Основи здоров’я 1 1 1 1 1
23. Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3 3,5 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (сумарна кількість інваріантної і варіативної складових) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3
Варіативна складова
1. Етика (курс) 1 1 - - -
2. Українознавство (курс) 1 - - 1 -
3. Фінансова грамотність(курс) - - - 1 -
4. Географія (факультатив) - 1 1 - -
5. Історія (факультатив) - - - 1 1
6. Англійська мова(факультатив) - - - - 1
7. Біологія (факультатив) - - 1 - -
8. Математика (факультатив) - - - - -

Директор НВК М.Ю.Роман

Перелік навчальних годиндля вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану НВК «Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» на ІІ семестр 2017-2018 н.р.

№ з/п Клас Вид (спецкурс, курс за вибором, факультатив,індивідуальне заняття) Назва Програма, ким і коли надано гриф/схвалення Кількість годин

Початкова школа

Перелік навчальних програм

Початкова школа (І ступінь)

1 клас

Предмет Програма
Українська мова Математика Англійська мова Я досліджую світ Мистецтво Фізкультура Типова освітня програма початкової освіти ( автор Р.Шиян) Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 ,,Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

2-4 класи

Предмети Програма
Українська мова Літературне читання Математика Природознавство Я у світі Інформатика Трудове навчання Образотворче мистецтво Музичне мистецтво Фізична культура Основи здоров’я Навчальніпрограммамидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: ,,Українська мова”, ,,Літературне читання”, ,,Математика”, ,,Природознавство”, ,,Я у світі”, ,,Інформатика”, ,,Трудове навчання”, ,,Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів”, ,,Образотворче мистецтво”, ,,Музичне мистецтво”, ,,Фізична культура”, ,,Основи здоров’я”.НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 ,,Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Базова школа (ІІ ступінь)

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім ,,Освіта”, 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім ,,Освіта”, 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім ,,Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Англійська мова, французька мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи, К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Природознавство Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів 5 клас 2017 рік (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804)
Історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ,,Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас”, 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи (оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№ 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім ,,Освіта”,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№ 804
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Правознавство Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

Перелік навчальних програм

Початкова школа (І ступінь)

1 клас

Предмет Програма
Українська мова Математика Англійська мова Я досліджую світ Мистецтво Фізкультура Типова освітня програма початкової освіти ( автор Р.Шиян) Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 ,,Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти”

2-4 класи

Предмети Програма
Українська мова Літературне читання Математика Природознавство Я у світі Інформатика Трудове навчання Образотворче мистецтво Музичне мистецтво Фізична культура Основи здоров’я Навчальніпрограммамидля учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від12.09.2011 № 1050.Зміни до таких програм: ,,Українська мова”, ,,Літературне читання”, ,,Математика”, ,,Природознавство”, ,,Я у світі”, ,,Інформатика”, ,,Трудове навчання”, ,,Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів”, ,,Образотворче мистецтво”, ,,Музичне мистецтво”, ,,Фізична культура”, ,,Основи здоров’я”.НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 ,,Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів”

Базова школа (ІІ ступінь)

Предмет Програма
Укр. мова Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім ,,Освіта”, 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Укр. література Українська література: 5-9 класи Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім ,,Освіта”, 2013, (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Математика Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)
Зарубіжна література Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім ,,Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Англійська мова, французька мова Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5-9 класи, К., 2017 р. Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804
Природознавство Програма з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів 5 клас 2017 рік (наказ МОН України від 07.06. 2017 №804)
Історія Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ,,Історія України. Всесвітня історія. 5-9 клас”, 2017, наказ МОНУ від 07.06.2017 №804
Трудове навчання Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.5-9 класи (оновлена),затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017№ 804
Фізика Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804
Основи здоров’я Навчальна програма загальноосвітніх закладів. Основи здоровя -К.:Видавничий дім ,,Освіта”,2013 (Зі змінами,затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017№ 804
Інформатика Інформатика. 5–9 класи.Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017р. № 804;
Фізична культура Фізична культура. 5-9 класи . Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804
Мистецтво Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804
Біологія Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Географія Географія. Навчальна програма для 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Алгебра Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Геометрія Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07червня 2017 року № 804)
Хімія Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804
Правознавство Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;
1. 1 Індивідуальне заняття 1
2. 2 Індивідуальне заняття 1
3. 3 Індивідуальне заняття 1
4. 4 Індивідуальне заняття 1

Основна школа

1. 5-6 Курс за вибором Етика Наказ МОН України №341 від 28.04.2006р 2
2. 5,6,8 Курс за вибором Українознавство МОН України НДІУ(прот.№6 від 19.05.08р.) 3
3. 8 Курс за вибором Фінансова грамотність (Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24) 1
4. 9 Факультатив Англійська мова Лист МОН України №1,4-18 Г-780 «Генеза» (2012р.) 1
5. 6,7 Факультатив Географія наказМОНвід 28.10.2010 № 1021) 2
6. 8,9 Факультатив Історія МОН України Літун Н.А. (2010р.) 2
7. 7 Факультатив Біологія листМОНвід 16. 07. 2010 р. №1/11-6506) 1

Директор НВК М.Ю.Роман

Таблиця розподілу навчального часу для 5-9 класів(основна школа)на І семестр 2017-2018 н.р.НВК «Широківська загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад»

(Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465)

Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
5 6 7 8 9
1. Українська мова 3 3 3 2 2
2. Українська література 2 2 2 2 2
3. Іноземна мова(англ.) 3 2 2+1 2 2
4. Мова нац.меншин(рос.мова) 2 2 2 2 2
5. Зарубіжна література 2 2 2 2 2
6. Історія України 1 1 1 1 1
7. Всесвітня історія - 1 1 1 1
8. Правознавство - - - - 1
9. Музичне мистецтво 1 1 1 - -
10. Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
11. Мистецтво - - - 1 1
12. Математика 4 4+1 - - -
13. Алгебра - - 2 2 2
14. Геометрія - - 2 2 2
15. Природознавство 2 - - - -
16. Біологія - 2 2 2 2
17. Географія - 2 2 2 1
18. Фізика - - 2 2 3
19. Хімія - - 2 2 2
20. Трудове навчання 2 2 1 1 1
21. Інформатика 1 1 1 2 2
22. Основи здоров’я 1 1 1 1 1
23. Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 31+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 3,5 3 3,5 2
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (сумарна кількість інваріантної і варіативної складових) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3
Варіативна складова
1. Етика (курс) 1 1 - - -
2. Українознавство (курс) 1 1 - 1 -
3. Фінансова грамотність(курс) - - - 1 -
4. Географія (факультатив) - 1 1 - -
5. Історія (факультатив) - - - 1 1
6. Англійська мова(факультатив) - - - - 1
7. Біологія (факультатив) - - 1 - -
8. Математика (факультатив) - - - - -
9. Фізична культура (факультатив) - - - 1 -

Директор НВК М.Ю.Роман

Директор НВК М.Ю.Роман

Перелік навчальних годин

для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану

НВК «Широківська загальноосвітня школа

І-ІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад»

на І семестр 2017-2018 н.р.

№ з/п Клас Вид (спецкурс, курс за вибором, факультатив,індивідуальне заняття) Назва Програма, ким і коли надано гриф/схвалення Кількість годин

Початкова школа

1. 1 Індивідуальне заняття 1
2. 2 Індивідуальне заняття 1
3. 3 Індивідуальне заняття 1
4. 4 Індивідуальне заняття 1

Основна школа

1. 5-6 Курс за вибором Етика 2
2. 5,6,8 Курс за вибором Українознавство 3
3. 8 Курс за вибором Фінансова грамотність 1
4. 9 Факультатив Англійська мова 1
5. 6,7 Факультатив Географія 2
6. 8,9 Факультатив Історія 2
7. 7 Факультатив Біологія 1
8. 8 Факультатив Фізична культура 1

Директор НВК М.Ю.Роман

/Files/images/lineechka54.gif

Таблиця розподілу навчального часу для 5-7 класів (основна школа)НВК "Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.-ДНЗ" у 2016-2017 н.р. (додаток 12 до наказу Міністерства №409 від 03.04.2012зі змінами, внесеними наказами МОН України від 29.05.2014 № 664, від 12.12.2014 №1465, від 08.03.2015 №518)

Навчальний предмет Кількість годин на тиждень
5 кл. 6 кл. 7 кл
Інваріантна частина
1. Українська мова 3,5 3,5 2,5
2. Українська література 2 2 2
3. Іноземна мова (англ.) 3 2+1 2
4. Мова нац.меншин(рос.мова) 2 2 2
5. Зарубіжна література 2 2 2
6. Історія України 1+1 1 1
7. Всесвітня історія - 1 1
8. Правознавство - - -
9. Музичне мистецтво 1 1 1
10. Образотворче мистецтво 1 1 1
11. Математика 4 4 -
12. Алгебра - - 2
13. Геометрія - - 2
14. Природознавство 2 - -
15. Біологія - 2 2
16. Географія - 2 2
17. Фізика - - 2
18. Хімія - - 1,5
19. Трудове навчання 2 2 1
20. Інформатика 1 1 1
21. Основи здоров’я 1 1 1
22. Фізична культура 3 3 3
Разом: 25,5+3 27,5+3 29+3 -
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів,введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів 2,5 3,5 3
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 28 31 32
Варіативна складова 1
1 Етика (курс) 1 1 -
2 Українознавство (курс) 0,5 1 1
3. Рос.мова (курс) - 0,5 -
4. Хімія (факультатив) - - 1
5. Англійська мова (факультатив) - - 1
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових 28+3 31+3 32+3

Директор школи М.Ю. Роман

Таблиця розподілу навчального часу
для 8-9 класів(основна школа)
НВК "Широківська загальноосвітня школа І-ІІ ст.-ДНЗ"
(додаток 1 до наказу МОН України від 23.02.2004р. №132, зі змінами внесеними наказом МОН України від 05.02.2009р. №66)

Навчальний предмет Кількість годин на тиждень
8 кл. 9 кл.
Інваріантна частина
1. Українська мова 2 2
2. Українська література 2 2
3. Іноземна мова (англ.) 3 2
4. Зарубіжна література 2 2
5. Історія України 1,5 1,5
6. Всесвітня історія 1 1
7. Правознавство - 1
8. Етика - -
9. Музичне мистецтво 1 -
10. Образотворче мистецтво - -
11. Художня культура - 1
12. Математика - -
13. Алгебра 2 2
14. Геометрія 2 2
15. Природознавство - -
16. Біологія 2 3
17. Географія 1,5 1,5
18. Фізика 2 2
19. Хімія 2 2
20. Трудове навчання 2 1
21. Інформатика - 1
22. Основи здоров’я 0,5+0,5 0,5+0.5
23. Фізична культура 3 3
Разом: 29,5 30,5
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів,введення спецкурсів, предметів за вибором, факультативів 4,5 3,5 3
Гранично допустиме навчальне навантаження на учня 27 28 32
Варіативна складова
Курси за вибором: 1. Хімія 1 -
2.Українознавство 1 1
Факультативи:
1. Українська мова - 1
2. Англійська мова 1 -
3. Історія 1 1
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових 34 34

Директор школи: М.Ю. Роман

Перелік навчальних годин
для вивчення предметів варіативної складової робочого навчального плану Широківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у 2015-2016 навчальному році

№ з/п Клас Вид (спецкурс, курс за вибором, факультатив, індивідуальне заняття) Назва Програма, коли і ким надано гриф/схвалення Кількість годин
Початкова школа
1. 1 Індивідуальне заняття 1
2. 2 Індивідуальне заняття 1
3. 3 Індивідуальне заняття 1
4. 4 Індивідуальне заняття 1
Основна школа
1. 5-6 Курс за вибором Етика Наказ МОН України №341 від 28.04.06р. 2
2. 5-9 Курс за вибором Українознавство МОН України НДІУ(прот.№6 від 19.05.08р.) 4,5
3. 8 Курс за вибором Хімія і довкілля Лист МОН України №1/11- 9428 від 20.11.09 1
4. 6 Курс за вибором Секрети орфографії Лист МОН України №1/12-2645 від 13.07.2005р. Фролова Т.Я. 0,5
5. 7 Факультатив Цікава англійська Лист МОН України №1,4-18 Г-780 «Генеза» (2012р.) 1
6. 7 Факультатив Цікава хімія Лист МОН України №1/11- 9428 від 20.11.09 1
7. 8 Факультатив Історія рідного краю МОН України ЗІППО (2014р.) Шимон Ю.Ю. 1
8. 8 Факультатив Пізнаємо Україну Лист МОН України №1,4-18 Г-780 «Генеза» (2012р.) 1
9. 9 Факультатив Видатні постаті України кінця ХУІІІ-поч.ХХст. МОН України Літун Н.А. (2010р.) 1
10. 9 Факультатив Синтаксис складного речення МОН України лист №14.1/12-Г-214 від 06.04.15 Гнаткович Т.Д. 2015р. 1

Директор школи М.Ю. Роман

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО РОБОЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
Широківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
на 2015-2016 навчальний рік

І. Загальні засади

Тип закладу: загальноосвітня школа І-ІІ ступеня

Орієнтовна кількість класів: 1-4 кл. – 4; 5-9 кл. - 5

Орієнтовна кількість учнів: 1-4 кл. – 32; 5-9 кл. - 73

Режим роботи закладу:

- мова навчання – українська;

- режим навчання – п’ятиденний;

- початок занять – о 8.00 годині;

- тривалість уроків у початковій школі,основній відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту»;

- тривалість перерв відповідно до чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад (постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778).

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Факультативні, індивідуальні та групові заняття проводяться після основних занять з обов’язковою перервою за окремим розкладом.

Для учнів 1–4-х класів створено дві ГПД. Робота групи продовженого дня організована відповідно до чинного Положення про групу продовженого дня

загальноосвітнього навчального закладу(постанова Кабінету Міністрів України

від 05.10.2009 року №1121).

Робочий навчальний план Широківської ЗОШ І-ІІ ступенів на 2015-2016 навчальний рік розроблений на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»…..

Таблиці розподілу навчального часу складені відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 « Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів »:

− для 1 – 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи

( додаток 1 до наказу МОНмолодьспорт від 10.06.2011 № 572)

− для 5 – 7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня ( додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664,із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465)

− для 8 – 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1 до наказу МОН України від23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від05.02.2009 № 66);

ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

Робочий навчальний план Широківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, де передбачені години на вивчення окремих предметів інваріантної складової, упровадження курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять.

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин робочого навчального плану. З метою забезпечення виконання Державного стандарту освіти забезпечено викладання предметів інваріантної складової, що визначені Типовими навчальними планами для кожного класу, в повному обсязі.

Варіативна складова навчального плану сформована відповідно до типу навчального закладу, запитів учнів, якісного складу педагогічних кадрів, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення.Години варіативної складової передбачено на курси за вибором, факультативи, індивідуальні заняття (додається).

При розподілі годин варіативної складової робочого навчального плану враховано, що гранично допустиме навантаження вираховується на одного учня, а уроки фізичної культури не враховуються при визначенні цього показника.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлено відповідно до вимог Закону України «Про загальну середню освіту» з урахуванням санітарно-гігієнічних норм. Години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження, що передбачено постановою КМУ від 23.11.2011 № 1392 та наказами МОН України від01.03.2004 №162, від 29.11.2005 № 682, від 07.05.2007 №357.

Освітні галузі в школі реалізуються:

У 1-7 класах викладатимуться окремі курси «Образотворче мистецтво», у 1-8 класах «Музичне мистецтво».

У межах галузі «Мови і літератури» в 1-4 класах викладатимуться окремі курси «Українська мова», «Літературне читання» та «Англійська мова», у 5-9 класах -«Українська мова», «Українська література», «Англійська мова», «Зарубіжна література», у 5-7 класах – «Російська мова».

У межах галузі «Суспільствознавство» в 3-4 класах викладатимуться окремі курси «Я у світі», в 5 класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії), у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України», у 7-9-их класах - курс «Історія України» та «Всесвітня історія».

У межах галузі «Математика» у 1-6 класах викладатиметься курс «Математика», у 7-9 класах – «Алгебра» і «Геометрія».

У межах галузі «Природознавство» у 1-5 класах викладатиметься окремий курс «Природознавство», у 6-9 класах – «Біологія» та «Географія», у 7-9 класах – «Фізика» та «Хімія».

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.03.2015 року № 815 назва шкільного навчального предмета «Світова література» змінена на «Зарубіжна література».

Освітня галузь «Технології» в 1– 9-х класах реалізується через предмет «Трудове навчання», у 2-7 і 9 класах – через предмет «Інформатика».

У межах галузі «Здоров’я і фізична культура» в 1-9 класах викладатимуться окремі курси «Основи здоров’я» та «Основи здоров’я».

Предмет «Трудове навчання» та «Фізична культура» реалізуються варіативними модулями .

Клас Назва модуля «Обслуговуючі види праці»
5 Блок 2 «Технологія виготовлення виробів з аплікацією.»
Основи технології виготовлення м’якої іграшки. Основи технології виготовлення вишитих виробів.
6 Блок 2. «Технологія виготовлення вишитих виробів.»
Основи технології виготовлення народної ляльки. Технологія плетіння із бісеру.
7 Блок 2. «Технологія плетіння виробів гачком.»
Технологія виготовлення писанок.
8 «Основи природного землеробства.»
Технологія української народної вишивки.» Основи технології писанкарства. Технологія приготування страв.
9 Технологія вирощування рослин та догляд за ними.
Проектування та виготовлення комплексного виробу.

Враховуючи кадрове та матеріально-технічне забезпечення, за результатами анкетування учнів та на підставі рішення педагогічної ради (протокол від 28.08.2015р. № 5 обрано такі модулі для вивчення предмета «Фізична культура»:..

Клас Назва модуля «Фізична культура»
5 Гімнастика.Баскетбол.
Л/атлетика. Футбол.Волейбол.
6 Гімнастика.Баскетбол.
Л/атлетика. Футбол.Волейбол.
7 Гімнастика Л/атлетика..
Футбол.Волейбол.
8 Гімнастика Л/атлетика..
Футбол.Волейбол.
9 Гімнастика Л/атлетика..
Футбол.Волейбол.

У 2015-2016 навчальному році визначено такий порядок викладання предметів

інваріантної та варіативної складових, на які виділено не цілу (дробову: 0,5; 1,5; 2,5 тощо) кількості годин:

№ з/п Назва навчального предмету, спецкурсу тощо Спрямування Клас Кількість годин за робочим навчальним планом Кількість годин
І семестр ІІ семестр
1 Укр.мова Навчальний предмет інваріантної складової 5 3,5 3 4
2 Укр.мова Навчальний предмет інваріантної складової 6 3,5 4 3
3 Укр.мова Навчальний предмет інваріантної складової 7 2,5 2 3
4 Історія України Навчальний предмет інваріантної складової 8 1,5 2 1
5 Історія України Навчальний предмет інваріантної складової 9 1,5 1 2
6 Географія Навчальний предмет інваріантної складової 8 1,5 1 2
7 Географія Навчальний предмет інваріантної складової 9 1,5 2 1
8 Основи здоров’я Навчальний предмет інваріантної складової 8 0,5 1 година впродовж навчального року
9 Основи здоров’я Навчальний предмет інваріантної складової 9 0,5 1 година впродовж навчального року

Поділ класів при вивченні окремих предметів здійснюється згідно з чинними нормативами (наказ Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128) і передбачає поділ на групи.

Клас Кількість учнів Предмети
Технології (інформатика) (на пропорційній основі) Англійська мова (на пропорційній основі) Друга іноземна мова (на пропорційній основі)
6 16 2 групи - -
7 18 2 групи - -

ІV. Структура 2015-2016навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2015-2016

навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

- І семестр - з 1 вересня по 25грудня;

- ІІ семестр - з 11 січня по 27травня.

Упродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

- осінні з 26 жовтня по 1 листопада;

- зимові з 28 грудня по 10 січня;

- весняні з 21 березня по 27 березня.

Навчальні екскурсії у 1 – 4-х класах, навчальні екскурсії та навчальна практика у 5 – 8-х класах проводяться впродовж навчального року відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року №1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та листа МОН України № 1/9 – 253 від 22.05.2015р.

У випускних проводиться державна підсумкова атестація навчальних досягнень учнів відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 18.02.2008р. № 94 зі змінами у періоди:

- 4-х класах (10– 20 травня);

- 9-х класах (30 травня – 8 червня)

Вручення документів про освіту проводиться для випускників 9-го класу

у період 8– 9 червня.

Директор школи М.Ю. Роман

Кiлькiсть переглядiв: 1818

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.